ความรอดและการหายโรคอย่างอัศจรรย์ที่บ้านปงของ จ.เชียงรายNot just a fun Christmas but a miracle Christmas.
The pleasure lasts not very long but salvation and healing last for life and for eternity.

Thank God for the miracle in the Name of Jesus.
About 50 people, children and adults came to know Jesus.
This was the first-ever non-Chirstian village got a chance to hear the Goodnews of Jesus.
After the fun, we gave them the Word of Power by the Name of Jesus.
Many sick people got their healings. Many children and adults surrendered their lives to Jesus.
What a Christmas we have this year. Glory be onto the Name of our Lord Jesus.
................................................................................
บ้านปงของยังไม่มีคริสตจักร ไม่มีผู้ประกาศใดๆ ไปจัดงานคริสตมาส
สมาชิกใหม่ของเราคนหนึ่ง ชื่อคุณอับราฮัม ชาวอินโดนิเซีย มีภรรยาคนไทย ชื่อคุณปราณี มีลูกสาว อายุประมาณ 7 ขวบ น้องเอมี่
ได้เชิญให้คริสตจักรของเราไปจัดคริสตมาสในเย็นวันที่ 25 ธันวาคม 2009

หลังจากฉายวีซีดี ยังมีหวัง และภาพยนตร์ ชีวประวัติของพระเยซูแล้ว
อ.RW MU. เทศนา หัวข้อพระเยซูมาทำไม
พอเทศน์สั้นๆ จบแล้ว เราได้เชิญชวนให้คนกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้า
คนออกมาตอนรับพระเจ้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ประมาณ 50 คน เรานำสารภาพบาป และ ขอการเยียวยาของพระเยซูคริสต์

ทีมงานและเราอธิษฐานวางมือ พี่น้องได้รับการปลดปล่อยจากโรคต่างๆ คือ ปวดท้อง ปวดหัว ตาขวาบอด แขนยกไม่ขึ้น
ขาผ่าตัดเดินไม่สะดวก เด็กเป็นไมเกรน หลายๆ คนได้รับการรักษาจากพระเจ้าทันที หลายคนล้มนอนหงายลงไปเมื่อได้รับ
การอธิษฐานเผื่อ ลุกขึ้นมาก็หายทันที และเราได้เปิดโอกาสให้พี่น้องเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้า ให้คนที่ยังสงสัยได้รุ้จักพระเจ้า
ที่เป็นอยู่และสามารถช่วยได้ พระเยซูคริสต์ ตรัสว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดสามารถพบพระเจ้าได้
ยกเว้นมาทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น - ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ รับรองการประกาศของพวกเรา Amen

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)