รวมภาพกิจกรรมพันธกิจปลดปล่อย A Review of IDMT Deliverance Ministries

พันธกิจการปลดปล่อยคริสตจักรบ้าน เยียมเยียนคริสตจักร คนที่เชื่อพระเจ้า
หรือเชื่อศาสนา หรือไม่เชื่ออะไรเลย นำคนคืนดีกับพระเจ้า
ด้วยการอธิษฐานอวยพรคนให้หายป่วย หายใข้

อธิษฐานปลดปล่อยคนป่วย ขับผีร้ายวิญญาณชั่ว  ที่แอบมาสิ่งสู่คนเป็นๆ
ไปเยี่ยมคริสตจักรต่างๆ  อธิษฐานวางมือคนป่วย อวยพรในพระนามพระเยซูเจ้า

เปิดโอกาสให้คนป่วยที่ได้รับการอวยพรหายโรคเป็นพยาน
เพื่อเป็นประจักษ์พยานว่า พระเยซูเจ้ามีจริงและช่วยได้


เยี่ยมเยียน คริสตจักรที่ ศิษยาภิบาลถูกปล่อยปละละเลย ถูกทอดทิ้งให้
ทำงานเพียงลำพัง  ไร้คนหนุนใจ พี่น้องออน่แอในความเชื่อ ให้เข้มแข็งมากขึ้น

 นำคนรับเชื่อ กลับใจคืนดีกับพระเจ้า ละทิ้งบาปชั่ว หันมาหาพระเจ้า


จัดกิจกรรมการประกาศข่าวประเสริฐ ร่วมกับคริสตจักรที่ยึดมั่นพระมหาบัญชา

 ปลดปล่อยคนที่ถูกผี วิญญาณร้าย หรือ องค์ หรือแมงใดๆ ที่อ้างตัวเป็นพระเจ้าสิงสู่


เยี่ยมเยียนคริสตจักร ที่ประเทศเวียตนาม นคร โฮจินห์ (ต.ค. 2011)

 อธิษฐานอวยพรคนป่วยที่ไร้ทางออก หมดทางรักษาทางการแพทย์ และไสยศาสตร์ให้ฟื้นสภาพ


คนถูกผีสิงรบกวน ได้รับการปลดปล่อย กลับใจเข้าพิธีรับบัพติสมาที่แม่น้ำกก


 ขับผี และวิญญาณร้ายรบกวน คริสเตียนที่เชื่อมาหลายปี แต่ยังมีผีสิงที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
(มีคลิปบันทึกไว้แล้ว)


ชายคนนี้หลังโก่ง ยึดตัวตรงไม่ได้  เมื่อมาขอรับการอธิษฐานในนามพระเยซู เขาหายดี


 ชายคนนี้เผลอไปรับการสักยัณห์ ลงเลข ลงอาคม ผ่านไปหลายปี เขามีอาการปวดแขนที่มีรอยสัก
เมื่อรับการอธิษฐานปลดปล่อย เขาหายเป็นปลิดทิ้งทันที เมื่อเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูยายคนนี้อยู่ที่ บ้านสันขมิ้น ป่าสักขวาง อ.แม่สาย เป็นภรรยาอดีต อาจารย์ใหญ่ของชาวคริสต์
ป่วยเป็นโรคความดันสูง  เมื่อรับการอธิษฐาน หลายอาทิตย์ต่อมา ความดันลดลงเรื่อยๆร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น จัดกิจกรรมการประกาศขาวประเสริฐแก่เด็กและชาวบ้าน

ชายคนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้สติสามวันสามคืน แพทย์วินิจฉัยไม่ได้ว่าป่วยอะไร
เมื่อเราไปอธิษฐาน อวยพรในพระนามพระเยซู เขาลุกขึ้นมาได้ และหายป่วยแล้ววันนี้


เยี่ยมเยียนหอพัก หนุนใจนักเรียนหอพัก สอนเรื่องข่าวประเสริฐ และอธิษฐานอวยพร
ให้หายป่วยอย่างอัศจรรย์ในพระนามพระเยซูเจ้า


จัดกิจกรรมประกาศข่าวประเสริฐ อธิษฐานอวยพรนักเรียนในโรงเรียนมัธยม
คนป่วยที่หายโรคเป็นพยานถึงความจริงว่า เขาหายโรคด้วยคำอธิษฐานในพระนามพระเยซูเทศนาที่ประเทศเวียตนาม ผ่านล่ามแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเวียตนาม


เป็นล่ามแปลคำเทศนา ของมิชชันนารีที่มาจากต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมคริสตจักรท้องถิ่น


เทศนาปลดปล่อย ที่โบสถ์ คริสเตียนสัมพันธ์ (Assembly of Gods (Vietnam)) ที่ นคร โฮจิมินห์


เยี่ยมเยียนพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรที่ ห่างไกลระบบสาธารณสุข
อธิษฐานอวยพร ให้หายป่วยหายไข้  หายโรคทาง อารมณ์และจิตวิญญาณ


เปิดบ้านเป็นสถานที่ปลดปล่อย เยียวยา แก่พี่น้องที่ได้รับทราบข่าว จากจังหวัดต่างๆ
เพื่อมารับการอธิษฐานปลดปล่อย ให้หายจากสิ่งที่แพทย์ และไสยศาสตร์รักษาไม่ได้
การปลดปล่อยคนจากวิญญาณร้ายสิงสู่ในคน เป็นสิ่งที่คริสเตียนจำนวนมากยังเข้าไม่ถึง


บางครั้งอนุชนที่ เผลอตัวไปมั่วกับบาป  จิตใจว้าวุ่น สับสน ปวดหัว ปวดท้อง กินยาไม่หาย
เมื่อมารับการอธิษฐานปลดปล่อย เขาหายดี อย่างอัศจรรย์


หนูน้อยท่านนี้ได้รับการอธิษฐานปลดปล่อยจาก โรคภูมิแพ้ และจิตใจสับสน


ลุงคนนี้หูหนวก ได้รับการอธิษฐานอวยพร หูหนวกกลับได้ยินชัดเจน เมื่อเขาเปิดใจต้อนรับพระเยซู
ให้เป็นผู้ทำการรักษาให้หาย (แต่น่าเสียดาย เมื่อเขาเลิกเชื่อพระเยซู เพราะญาติไม่เอาด้วย
เขาก็กลับหูหนวกเหมือนเดิม)


พระเยซคริสต์ตรัสว่า

"ใครที่ลำบากเหน็จเหนื่อย เพราะต้องแบกภาระหนัก จงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุข  จงเอาแอกของเราแบกไว้ และเรียนจากเรา"


พระเยซูเจ้า เป็นความจริง  เป็นทางแห่งชีวิต เป็นทางไปสู่ความหลุดพ้นบาป และอำนาจของความมืด ผีและวิญญาณร้าย  พระเยซูเจ้า เป็นความสว่างสำหรับวิถีของมนุษย์ ไม่มีผู้ใดไปถึงพระเจ้าได้ยกเว้นมาทางพระเยซูเจ้า  พระเยซูคือทางรอดของชีวิตที่หมดหวัง  พระเยซูสามารถช่วยคนทุกข์ยากให้หายได้

พระเยซูตรัสสอนว่า  

ผู้ใดที่พบพระองค์ก็พบความสว่างแห่งชีวิต  เพราะพระเยซูคริสต์คือความสว่างของโลก  ผู้ใดเดินตามพระองค์แล้วจะมีแสงสว่างแห่งชีวิต เขาไม่ต้องเดินในความมืด ที่ต้องสดุดล้มลงในชีวิตครั้งแล้ว ครั้งเล่าอีกแล้ว เพราะพระเยซูคริสต์ คือพระผู้ช่วยให้รอดของคนที่มีความเชื่อในพระองค์ 

พระเยซูคริสต์คือแพทย์ผู้ประเสริฐ พระองค์สามารถรักษาโรคบาป  รักษาความบาดเจ็บทางจิตใจ และวิญญาณ  พระองค์สั่งให้ผู้เชื่อของพระองค์ออกไปวางมือรักษาโรค  และขับผีให้ออกด้วยพระนามของพระองค์  พระเยซูเจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับผู้ที่เชื่อในพระองค์จนกว่า จะสิ้นยุค และนี่คือประจักษ์พยาน 

ในพระนามพระเยซูท่านก็จะสามารถรับการหายโรค ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ และวิญญาณ  และรอดพ้นจากอำนาจบาป ผีร้าย วิญญาณชั่ว  เมื่อท่านเปิดใจออก ต้อนรับพระองค์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน

ขอพระเยซูเจ้าอวยพรให้ท่านที่ชมภาพรีวิวแห่งความจริง เรื่องการหายโรค อย่างอัศจรรย์ด้วยการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์  เมื่อท่านทั้งหลายมีศรัทธา ก็จงเป็นไปตามความเชื่อของท่าน

ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริง คงไม่มีประจักษ์พยานมากมายขนาดนี้ ผู้เขียนที่เป็นคนทำงานเป็นหลักแหล่ง กล้าเปิดเผยโฉมหน้าตัวตนที่แท้จริง  ผู้เขียนนี้คงไม่กล้าทำ เพราะมันน่าอาย และหน้าขายหน้ามาก ถ้าหากมีคนมาหาแล้ว ไม่หายสักคน 

ขอพระเยซูเจ้าอวยพระพร เนื่องในเทศกาลแห่งความสุขนี้

(ดูภาพเพิ่มเติมที่นี้ คลิก)

Authentic message from: Rice Mu. December 5, 2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)