ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงหรือ Can anyone help himself?


                              เลือกชีวิตที่ดีกว่าหรือเลือกเอาตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 


มีคำกล่าวว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"  คนเราต้องพึ่งพาตัวเองไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้า ถ้าเราไม่พึ่งตัวเองก็ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้  คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือ

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า คนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการหมอ  พระเยซูคริสต์ไม่ได้มาแสวงหาคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรม (เป็นคนดีแล้ว)  แต่พระองค์มาแสวงหาคนที่ถูกปฏิเสธ คนที่เจ็บป่วย ทั้งร่างกาย อารมณ์และวิญญาณ  ชีวิตมีเพียงแค่ชีวิตเดียว คนหลายคนดำเนินชีวิตไม่ระมัดระวัง ไม่เกรงกลัวบาป ไม่เกรงกลัวพระเจ้า  พอรู้ตัวก็สาย หรือเกือบสายไปแล้ว 

ผมอยากหนุนใจทุกคนว่า ลองหันมาสนใจ ลองมาใคร่ครวญดูว่าชีวิตมนุษย์นั้นตั้งแต่เกิดจนตาย เราพึ่งพาตัวเองได้จริงหรือ มนุษย์สามารถพึ่งพากำลังของตนเอง ทรัพย์และสติปัญญา ของเราได้จริงหรือบทความสั้นๆ นี้อาจเป็นมุมมองหนึ่งที่ช่วยให้คนหนุ่มๆ ได้คิดระวังตัวว่า วันหนึ่งข้างหน้าหากท่านไม่ทันระมัดระวังตัว ประมาทกับชีวิต  วันหนึ่งชีวิตของท่านอาจจตั้งอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้  เพราะว่าแม้แต่ช้างป่าตัวโตๆ ยังล้มได้ ราชสีห์ยังมีวันที่ถูกไล่ออกจากฝูง ชีวิตของท่านมั่นคงดีแล้ว ท่านพึ่งตัวเองได้จริงหรือ

ผู้เขียนใครขอเสนอข้อคิดจากประสบการณ์คนที่จะเริ่มแก่  ดังนี้

คนเราเกิดมาสิบสองเดือนแรกยังช่วยตัวเองไม่ได้เลย หากไม่มีพ่อแม่ดููแลใกล้ชิด ยากนักที่จะรอดมาได้


ก. คนแรกเกิดถึงหนึ่งขวบกินนม ฉี่ ถ่ายราดเลอะเทอะ - ช่วยตัวเองไม่ได้ พึ่งตัวเองไม่ได้

ข. อายุ 1-3 ขวบกินข้าวยังไม่เป็นต้องให้แม่ป้อนข้าว - ช่วยตัวเองไม่ได้

ค. อายุ 4-12 ขวบไปที่ไหนคนเดียวไม่ได้ ลงน้ำไม่ได้ คนว่ายน้ำไม่เป็นตกน้ำต้องตายลูกเดียว- ช่วยตัวเองยังไม่ได้

ง. อายุ 13-19 ปี เป็นวัยรุ่น ผิดถูกชั่วดียังไม่แยกแยะได้  หากไม่มีพ่อแม่คอยดูแล วัยรุ่นหลายคนสูญเสียความบริสุทธิ์ เสียความตั้งใจที่ดี เสียโอกาสทางการศึกษา และ ฯลฯ - ยังช่วยตัวเองไม่ได้่แต่ช่วยตัวเองได้มากขึ้น

ค. อายุ 20-30 ตอนปลายของการเรียนหนังสือ และเริ่มทำงาน -หากไม่เจ็บไม่ป่วย คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคนน่าจะช่วยตัวเองได้แล้ว

จ. อายุ 31-40 กำลังมีแรงเยอะ มีครอบครัว คิดว่าน่าจะพึ่งตัวเองได้ แต่ยังต้องมีคู่ครองเป็นคู่คิด และมีญาติพี่น้องช่วยกันโอบอุ้ม บางคนยังขอเงินพ่อแม่อยู่

ฉ. ช่วงอายุ 41-50 ชีวิตประสบความสำเร็จ ลูกๆ เริ่มขอเงินเดือนละหลายอัฐ ธุรกิจอะไรๆ ก็ยังดีอยู่จึงไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระเจ้าแต่ถ้าผิดหวังอะไรก็ไม่ดี ร่างกายเริ่มมีโรคภัยรบกวน ก็จะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ บางคนเอาวิญญาณต่างๆ มาเลี้ยงมาช่วย คนไม่มีพระเจ้าจะเริ่มป่วยกระแซะ และเกิดความเครียดเข้ามาทับถม กรรมเริ่มตามทัน

๐ผู้ที่เชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กจะเริ่มมีชีวิตทีมั่นคง และมีสันติสุข เป็นชีวิตที่เกิดผลมาก

ช. อายุ 51-60 กำลังหัวเข่าเริ่มอ่อนแรงเดินบันไดขึ้นตึกสูงสามชั้นไม่ค่อยไหว บ้างหายใจไม่สะดวก ต้องไปหาหมอตรวจ ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ และสารพัดโรค --- เริ่มพึ่งตัวเองไม่ได้ซะแล้ว คนหลายคนหมดอายุขัยช่วงนี้เพราะเครียดและทำบาปมาเยอะ
๐  แต่คนที่มีพระคริสต์ ที่ได้กลับใจใหม่มานานแล้วจะกลายเป็นวัยทองที่มีแต่ความเบิกบาน สุขภาพแข็งแรงดี
ซ. อายุ 61-70 สายตาไม่ค่อยดี มองไม่ค่อยเห็น กินข้าวไม่ค่อยอร่อยต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลพิเศษ หากเจ็บป่วยเรื้อรังจะพึ่งตัวเองได้นิดหน่อย พวกที่ทำบาปมาเยอะช่วงนี้คือช่วงที่ผู้ทรมานจะมาช่วยเพิ่มความทุกข์ ความกลัว และโรคนานาชนิดจะรุมเร้า

๐ คนที่มีพระคริสต์เป็นราชาในบัลลังค์มานานตั้งแต่หนุ่มยังมีสุขภาพดีมาก และเป็นเหมือนต้นอินทผาลัมที่ยิ่งแก่ยิ่งออกผลดก

ฌ. อายุ 71-80 คนแก่เริ่มทำอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยไหว ไปไหนต้องมีคนคอยส่ง ข้ามถนนอาจต้องมีคนจูง พึ่งตัวเองได้น้อยลงไปเรื่อยๆ ไปหาหมอจนหมอจำหน้าได้ เวลาหมอถามมาอีกแล้วหรอ ก็ชักจะงอนหมออีก


๐ คนที่มีพระคริสต์เป็นราชาในดวงใจ ยังสดใสแข็งแรง จิตใจเบิกบาน เพราะมีประสบการณ์กับพระคริสต์ โรคภัยไม่มากล้ำกลาย สบายดีทุกทิวาราตรี

ญ. 81-90 นอนฉี่ราดที่นอนไม่รู้ตัว ทำอาหารกินเองก็ไม่ได้ บางคนต้องป้อน จะลุกจะนั่งต้องมีคนคอยพยุง พึ่งต้วเองไม่ได้เลย อาบน้ำก็ต้องมีคนอาบให้ ใส่เสื้อผ้าต้องมีคนดูแลเหมือนเด็ก พูดเพ้อเจ้อเหมือนเด็ก พูดเรื่องเก่าซ้ำๆ จำใครไม่ค่อยได้ แม้แต่ลุกตัวเองที่นานๆ มาเยี่ยมที่ ช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว

๐ คนที่มีพระคริสต์เป็นราชาในดวงใจ เฝ้ามองดูลูกหลานที่ประสบความสำเร็จ มาอวยพรอย่างไม่ขาดสาย แม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะแน่ใจในความรอดแล้ว


ฎ. 91-100 คนที่สามารถมีชีวิตมาถึงขนาดนี้ได้ นับว่าเป็นผู้อารักขาที่ดี เพราะเขาจัดการเรื่องการกิน การนอน การพักผ่อน และรักษาใจไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าครองจึงมีสุขภาพดี สามารถดำรงชีพจนถึงเวลานี้ได้ แต่พึ่งตัวเองไม่ได้เลย ต้องให้คนอื่นดูแลทุกเรื่อง

ฏ...... ต้องหาที่ไปแล้วว่า จะไปทางไหนดี

คนที่มีพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วย แม้จะหนุ่มจะแก่ไม่ต้องเดือดเนื้อร้องใจมาก เพราะมีพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด แม้จะถูกข่มเหงเพราะเหตุเชื่อพระเจ้าแต่พวกเขายังมีสันติสุข ชีวิตมีที่พึ่งพิงเหมือนตึกที่สร้างบนรากศิลาที่เข้มแข็ง ผู้เชื่อพระเจ้าจึงมีชีวิตที่เต็มล้นไม่ไปด้วยความเชื่อ ความหวัง ความรัก และมีสันติสุขในจิตใจอย่างแท้จริง

ผู้ใดอยากมีชีวิตที่ดีทั้งวันนี้และวันหน้า ขอเชิญชวนกลับใจจากบาปทุกชนิด เลิกทำบาป ตั้งใจอย่างแน่วแน่เชิญพระคริสต์เข้ามาครอบครองในหัวใจแล้วท่านจะสบายไปทั้ง ชาตินี้ และในแผ่นดินสวรรค์นิรันดร์กับพระคริสต์ข้อพระธรรมหนุนใจดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย   เรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้น (วันแห่งการพิพากษามนุษย์บาป)   ไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้  เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่า   วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า (การเสด็จกลับมาของพระคริสต์เพื่อพิพากษาโลก)   จะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน

 เมื่อเขาพูดว่า
   สงบสุขและปลอดภัยแล้ว   เมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที   เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์   เขาจะหนีก็ไม่พ้น  แต่พี่น้องทั้งหลาย   ท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ว   วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมา  ท่านเป็นบุตรของความสว่าง   และเป็นบุตรของกลางวัน   เราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด เหตุฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่น 

 แต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามาย  เพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืน
   และคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืน  แต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามาย 

 จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก
   และสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็ก เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา   แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอด   โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา  ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา   เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับ   เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์  เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น   ตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

พระธรรม 1 เธสะโลนิกา บทที่ 5 ข้อ 1-11
พระธรรม มธ
. 24:43; ลก. 12:39; 2ปต. 3:10;  อสย. 59:17; อฟ. 6:13-17;


HOME กลับไปหน้าแรก

@rice mu

tags: โลกหลังความตาย+ ชีวิตหลังความตายมีจริงหรือ+ พระเจ้าอยู่ไหน+ พระเจ้ามีจริงหรือ+ นิพพานคืออะไร+ สวรรค์มีกี่ชั้น + อยากตายทำยังไง + ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน +วิธีหลุดพ้นบาป + เอาของออก + พลังจักรวาล + พลังเทพ +


1 ความคิดเห็น:

  1. ยิวฝ่ายวิญญาณ4/19/2557

    No comment ครับ คำตอบพี่ น้องที่รักในพระคริสต์ก็รู้กันอยู่แล้ว
    พระเจ้าอวยพระพรครับ

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)