การมีเพศสัมพันธ์กับคนในสายเลือดใกล้ชิดผิดไหม Incest in Christianity


ศาลสิงคโปร์ตัดสินให้หญิงสาวรายหนึ่ง มีความผิดฐานร่วมประเวณีกับบุคคลร่วมสายเลือด ส่วนพ่อโดนติดคุกก่อนหน้านี้แล้ว 9 เดือน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 18 พ.ย. ว่า หญิงสาวชาวสิงคโปร์ วัย 24 ปี (ไม่อาจเปิดเผยชื่อ) เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศ ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานร่วมประเวณีกับบิดา ซึ่งถือเป็นผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก และผิดต่อประเพณีปฏิบัติ ทั้งนี้ เหตุเกิดขึ้นเมื่อปี 2008 สาววัย 24 ปี ยินยอมมีเพศสัมพันธ์กับบิดาของตนเอง วัย 46 ปี ที่ห้องนอนหลักของแฟลต ย่านเซรังกูน เมื่อ เม.ย. 2008.
(ไทยรัฐออนไลน์ 19 พฤศจิกายน 2554)
..............................................................................

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมการมีเพศสัมพันธ์กับญาติสนิท หรือคนในสายเลือดจึงเป็นสิ่งต้องห้าม
การมีพฤติกรรมแบบนี้ เป็นสิ่งต้องห้ามในสามัญสำนึกของมนุษย์อยู่แล้ว แต่เนื่องจากคนจำพวกหนึ่งได้ดำเนินชีวิตที่ห่างเหินไปจากศีลธรรม หรือหลักธรรมะ จึงทำให้จิตใจของเขาผิดเพี้ยนบิดเบี้ยว เนื่องจากมีจิตอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรงเข้ามาสิงสู่ และทำให้คนเหล่านั้นห้ามใจไม่ไหวต้องกระทำในสิ่งที่ผิดจากสามัญสำนึกอันดีงามที่ยังพอมีอยู่ ในบทความนี้จะเสนอคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเหล่านี้

แท้จริงในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้กล่าวบรรยายไว้อย่างมากมายในกรณีเรื่องเพศว่า มนุษย์ควรจะปฎิบัติตัว
อย่างไร  ผู้เขียนจึงขอนำมาเรียนเสนอเพื่อเป็นคติเตือนใจ ให้คนได้รับรู้ว่าการสัมพันธ์ทางเพศกับคนใกล้ชิดในสายเลือดมีกรณีใดบ้าง และเป็นอย่างไร

ข้อห้ามเกี่ยวกับการร่วมประเวณี


1 องค์พระผู้เป็นเจ้า*ตรัสสั่งโมเสส
2 ให้แจ้งแก่ชนอิสราเอลว่า "เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า*พระเจ้าของเจ้า
3 เจ้าอย่าประพฤติตนตามอย่างชาวอียิปต์ ซึ่งเจ้าทั้งหลายเคยอาศัยอยู่ด้วย หรืออย่างชาวคานาอัน ในดินแดนซึ่งเรากำลังจะพาพวกเจ้าไป อย่าทำตามอย่างพวกเขา
4 จงเชื่อฟังบทบัญญัติของเรา และใส่ใจทำตามคำสั่งของเรา เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า*พระเจ้าของเจ้า
5 จงทำตามบทบัญญัติ และประกาศิตของเรา เพราะผู้ใดเชื่อฟังทำตามจะมีชีวิตอยู่ เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า* [Rom 10:5]; [Gal 3:12];

6 อย่าให้คนใดในพวกเจ้า เข้าหาและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับญาติสนิท เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า*

7 อย่าลบหลู่บิดา โดยมีสัมพันธ์ทางเพศกับมารดาของเจ้า

8 อย่าลบหลู่บิดา โดยมีสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาของบิดา

9 อย่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับ พี่สาว น้องสาวของตน หรือพี่น้องต่างบิดา หรือต่างมารดา ไม่ว่าเกิดในบ้านเดียวกัน หรือคนละที่

10 อย่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับ หลานสาวของตน ซึ่งเป็นการหยามเกียรติเจ้าเอง

11 อย่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับ พี่สาว น้องสาวต่างบิดา หรือต่างมารดา

12 อย่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับ ป้า หรืออา เพราะเป็นญาติสนิทของบิดาเจ้า

13 อย่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับ ป้า หรือน้า เพราะเป็นญาติสนิทของมารดาเจ้า

14 อย่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับ ป้า หรืออาสะใภ้ของเจ้า ผู้เป็นภรรยาของพี่ชาย น้องชายบิดาเจ้า

15 อย่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับ บุตรสะใภ้ของเจ้า นางเป็นภรรยาบุตรของเจ้า

16 อย่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาพี่ชาย หรือน้องชายของเจ้า เพราะนางเป็นพี่สะใภ้ หรือน้องสะใภ้ของเจ้า

17 อย่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงแม่ลูกทั้งคู่ เพราะหญิงทั้งสองเป็นญาติสนิทกัน การกระทำเช่นนั้นเป็นความชั่ว

18 อย่าเอาทั้งพี่และน้องมาเป็นภรรยาของเจ้า เพราะเขาจะชิงดีชิงเด่นกัน แต่หากภรรยาของเจ้าตายไปแล้ว จะแต่งงานกับพี่หรือน้องภรรยาก็ไม่เป็นไร

19 อย่าเข้าหาเพื่อมีสัมพันธ์ทางเพศกับหญิง ที่อยู่ระหว่างมีประจำเดือน

20 อย่าร่วมประเวณีกับภรรยาของผู้อื่น อันเป็นการสร้างมลทินแก่ตัวเองร่วมกับนาง

21 อย่าเอาลูกหลานลุยไฟ เซ่นบูชาพระโมเลค อย่าหมิ่นประมาทพระนามพระเจ้าของเจ้า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า*

22 อย่าสมสู่รักร่วมเพศ อันเป็นสิ่งน่ารังเกียจเดียดฉันท์

23 อย่าสมสู่กับสัตว์ทำให้ตัวเองเป็นมลทิน ผู้หญิงก็ห้ามทอดกายให้สัตว์สมสู่ด้วย เป็นความเสื่อมศีลธรรม

24 อย่าทำตัวให้มีมลทินด้วยเหตุใดๆ ในข้อเหล่านี้ ซึ่งเป็นการกระทำของชนชาติต่างๆ ซึ่งเรากำลังจะขับไล่ออกไปพ้นหน้าเจ้า

25 ทั่วดินแดนแปดเปื้อนมลทิน เราจึงลงโทษบาปผิด และแผ่นดินก็สำรอกเอาผู้อาศัยอยู่ที่นั่นออกมา

26 จงปฏิบัติตามคำสั่ง และกฎเกณฑ์ของเราอย่างเคร่งครัด อย่ากระทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้เลย บทบัญญัติเหล่านี้มีไวทั้งสำหรับชนอิสราเอล และคนต่างด้าวในหมู่พวกเจ้า

27 ประชาชนในดินแดนตรงหน้าเจ้า ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ แผ่นดินจึงเสื่อมทราม
28 และหากเจ้ากระทำให้ดินแดนเสื่อมทราม ดินแดนนั้นก็จะสำรอกพวกเจ้าออกมา เหมือนที่ได้สำรอกชนชาติต่างๆ ออกมาต่อหน้าเจ้า
29 ทุกคนที่กระทำสิ่งน่ารังเกียจอย่างหนึ่งอย่างใดตามนี้ จะตัดขาดจากพี่น้องร่วมชาติ
30 ฉะนั้นจงปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา อย่าดำเนินตามเยี่ยงอย่างอันน่ารังเกียจเหล่านี้ ซึ่งกระทำกันอยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าเข้ามา อย่ากระทำตัวแปดเปื้อนไปกับพวกเขา เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า*ของเจ้า" 


{จากพระธรรมเลวีนิติ บทที่ 18}

ข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องเพศนี้ มีมานานประมาณ 1500 ปีก่อน คริสตศักราช หรือมากกว่า นั่่นก็แสดงว่า
พระเจ้าที่ผู้เชื่อพระเยซูนับถือนี้  ได้โปรดชี้แนะไว้แล้วเมื่อประมาณ 3500 ปี หรือมากกว่ามาแล้ว

การมีเพศสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดในสายเลือดมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลหลายต่อหลายครั้ง
ครั้งที่ชัดเจนที่สุดกรณีหนึ่ง การกรณีของ ลูกสาวของโลทสองคนที่มอมเหล้าพ่อแล้วเข้าไปนอนกับพ่อตอนเมา เพื่อจะมีลูกไว้สืบสันดานบาป จนได้พงศ์พันธ์ของคนโมอับ กับคนอับโมน ประชาชาติที่นิยมชมชอบการกราบไหว้ พระเชมอช (Chemosh) หรือรูปเคารพนั่นเองสัญลักษณ์ของ รูปเคารพเชมอช (Chemosh)
พระเยซูคริสต์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องเพศไว้อย่างน่าประหลาดใจมากดังนี้

 ท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่า `อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา'  ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว 

ถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงควักออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่าน เพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ง แต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรก  และถ้ามือข้างขวาของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่าน เพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ง แต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรก
(มัทธิว 5.27-28)

คำสอนพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องเพศ ดังนี้

 เขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาสง่าราศีของพระเจ้าผู้เป็นอมตะ มาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนก รูปสัตว์สี่เท้า และรูปสัตว์เลื้อยคลาน เหตุฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้เขากระทำสิ่งซึ่งน่าอัปยศทางกายต่อกัน

เขาได้เปลี่ยนความจริงของพระเจ้าให้เป็นความเท็จ และได้นมัสการและปรนนิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง ผู้สมจะได้รับความสรรเสริญเป็นนิตย์ 

เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีราคะตัณหาอันน่าอัปยศ แม้แต่พวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ให้ผิดธรรมชาติไป

ฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกัน ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอาย

เขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขา และเพราะเขาไม่เห็นชอบที่จะรู้จักพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจเลวทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม 

พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม การล่วงประเวณี ความชั่วร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา การฆาตกรรม การวิวาท การล่อลวง การคิดร้าย พูดนินทา  ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า หยาบคาย จองหอง อวดตัว ริทำชั่วอย่างใหม่ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา อปัญญา

ไม่รักษาคำสัญญา ไม่มีความรักกัน ไม่ยอมคืนดีกัน ปราศจากความเมตตา แม้เขาจะรู้การพิพากษาของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตาย เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้น แต่ยังเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วย

(พระธรรมโรม บทที่ 1)

ผู้เชื่อพระเยซูพึงระมัดระวังตัวเองในเรื่องเพศเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าเรื่องเพศไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายหรือ สกปรกในหลักคำสอนของคริสตชน เพราะศิษยาภิบาลสามารถมีภรรยาได้ ใครที่อยากมีความสุขทางเพศต้องแต่งงานกันก่อน ไม่ใช่อยากเมื่อไหร่ก็ไปสำส่อนทางเพศ ประกอบกามกิจเหมือนการไปกินก๋วยเตี๋ยวตามร้านข้างถนน หรือทำตัวเหมือนกับสิงโตในหนังของวอลดิสนี่เรื่องเดอะไลออนคิงส์

ในอาณาจักรสัตว์โดยเฉพาะสิงโต  ตัวผู้จะสืบพันธ์กับตัวเมียทุกตัวในฝูง  ไม่ว่าสิงโตตัวเมียจะเป็นแม่  เป็นลูก เป็นลูกพี่ลูกน้อง หรือแม้กระทั้ง เมียของปู่

เมื่อเราพิจารณาดูความผิดพลาดเรื่องเพศนี้  เราจะพบว่า ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจำนวนมากมายล้มลงกับเรื่องเพศ เพราะตัณหาของตนเองทำให้เสียท่าลัมลงในความบาป ตอนทำบาป คนจะหน้ามืดมองอะไรไม่เห็นเพราะความอยากความสุขทางเพศ  อยากจะปลดปล่่อยอารมณ์เพศที่มันรุนแรงและร้อนแรงออกไป  แต่พอทำบาปเสร็จ สำนึกดีกลับคืนมา ผู้เพลอตัวรู้สึกตัวว่า ผิดหวังกับตัวเองมาก รู้สึกตัวว่า  เกิดความรู้สึกน่าละอาย  กลายเป็นความอดสู  คิดว่าไม่น่าทำ  แต่บางคนทำแล้ว ไม่ยอมกลับใจ แต่ทำผิดบาปหนักขึ้น  ถี่ขึ้น จนสำนึกดีมืดบอด จึงเปิดช่องให้ผีร้ายวิญญาณชั่วเข้าสิ่งสู่ นำความวิบัติเข้าสู่ชีวิต  สุขภาพ ครอบครัว และทำลายไปถึงคริสตจักร

ผู้นำอนุชนหลายๆ คนที่กำลังมีไฟในการรับใช้พระเจ้าต้องล้มลง  เพราะเสียความอ่อนแอ  และความไวต่อแรงกระตุ้นทางเพศ  เสียท่าต่อการทดลองและการล่อลวงเรื่องเพศ  ผู้นำอนุชนหลายคนต้องหายหน้าไปจากวงการอนุชนเพราะตัวเองขาดวินัยฝ่ายจิตวิญญาณจึงทำให้ตัวเองอดใจไม่ได้ และเผลอกินเหยื่อล่อของมาร  ตอนที่นั่งไกล้สาวๆ หรือหนุ่มๆ มีความรู้สึกหวิวๆ รู้สึกมีความสุข ตอนหลังมันหลายเป็นบ่วงดักคนดี  ให้กลายเป็นคนที่ใช้การไม่ได้  กลายเป็นพวกดีแต่สอนคนอื่น แต่ตัวเองเป็นหนอน

ผมได้พบเห็นศิษยาภิบาลหลายๆ คนที่กำลังจะรุ่ง ต้องออกจากงาน ต้องอับอายขายหน้า ถูกไล่ออกจากงาน ถูกฟ้องติดคุกหัวโตเพราะมีสถานเป็นบรรพชิตแต่ทำผิดเรื่องเพศ เป็นสมภารกินไก่วัด บ้างถูกพักงานเพราะเผลอใจไปกินเหยื่อล่อของซาตาน คือผู้หญิงทรงโต ที่หน้าตาจิ้มลิ้ม  ผู้หญิงหน้าตาดีๆ อาจได้รับการดลใจจากมารร้ายวิญญาณชั่วให้แฝงตัวเข้ามาใกล้ชิดอาจารย์ บ้างเข้ามาในรูปแบบของผู้ขอคำปรึกษา หรือผู้กำลังทุกข์ทรมานกับคู่รัก  อกหัก  คู่สมรสกำลังมีปัญหา ผู้หญิงที่น่าสงสาร หรือผู้หญิงที่เซ็กซี่ชอบมีกิ๊ก

ผมได้รู้จักกับผู้รับใช้คนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพระคัมภีร์  งานของเขาทุกอย่างกำลังไปได้ดี เงินทองชื่อเสียงกำลังไหลเข้ามา เงินทุนมหาศาลจากต่างประเทศ ส่งเข้ามาซื้อที่ดิน สร้างตึก สร้างอาคาร  เปิดโรงเรียนสอนผู้เชื่อให้เป็นผู้รับใช้ในศาสนาคริสต์ มีนักศึกษาเข้ามาเรียนมาก แต่ต่อมาเขาพ่ายแพ้ต่อการทดสอบเรื่องเพศ เขาได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติกับหญิงคนอื่นที่มาเรียน ทั้งๆ ที่เขาก็มีภรรยา และมีลูกแล้ว  และครอบครัวก็อยู่กันอย่างมีความสุข  ผู้อำนวยการคนนี้ก็ยังเกิดเรื่องผิดทางเพศ  ในที่สุดเขาต้องถูกพักงาน ถูกลงวินัย  อาณาจักรของเขาแตกสลาย  เวลานี้ต้องคอยหลบหน้าหลบตาคนอื่น และต้องเปลี่ยนสังกัดไปอยู่กับกลุ่มอื่นที่ไม่มีใครรู้อดีตของเขา

ผมขอเตือนผู้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ว่า  ท่านต้องระมัดระวังตัวให้ดี  อย่าให้ใจของท่านหลงไปกับความสวยงามของเนื้อหนัง อย่าเปิดโอกาสให้กับมาร  อย่าให้ทำตัวเป็นคนที่ดีแต่พูด ต่อหน้าเป็นพระ ลับหลังเป็นมาร  ชอบทำบาปทางใจ  ชอบดูรูปโป๊ตามอินเตอร์เนท แอบดูคลิปโป๊   เบื้องหลังในใจท่านสุมไปด้วยไฟแห่งราคะตัณหา  หากท่านคิดอยากล่วงประเวณีในใจกับลูกแกะที่สวย  ทรงโต ทั้งๆ ที่ท่านรู้ว่านี่คือบาป ถ้าท่านไม่ระวังให้ดี  ท่านจะไม่ผ่านการทดสอบเรื่องเพศ  ท่านจะสูญเสียสิทธิ์อำนาจ สูญเสียความมั่นใจในการรับใช้ ที่แย่กว่านี้คือสูญเสียการเจิม  และถูกริบบำเหน็จ  ในโลกนี้จะทุกข์ เจ็บป่วย ทรมานทางร่างกาย และจิตใจ ไร้เกียรติ หมดสมรรถนะ  เหมือนรถยนต์ราคาแพง แต่วิ่งไม่ได้เพราะเพลาหลุด เพลาหลวม  น้ำมันก็ไม่มี 

ไม่น่าแปลกใจที่เราได้พบว่า นักการศาสนาจำนวนไม่น้อยที่ ต้องขายหน้าอย่างแรงเมื่อถึงบท หรือเจอเหตุการณ์ที่ผีมาเข้าสิงสมาชิก แล้วถูกเชิญให้ไปไล่ผี แต่อาจารย์ขับผีไม่ออก (ผมเขียนบทความเรื่องเมื่ออาจารย์ขับผีไม่ออกในเว็บนี้ โปรดติดตามอ่านได้)

พระคัมภีร์ได้กล่าว่า  "ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดๆ ถูกซ่อนไปต่อพระพักตร์ของพระเจ้าได้ สิ่งสารพัดเปลื่อยเปล่าต่อหน้าพระองค์"

ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศอีกเรื่องหนึ่ง  มีผู้รับใช้บางคนมีตำแหน่งเป็นถึงอาจารย์ใหญ่  แต่ยังหมกมุ่นกับเรื่องเพศ  ในใจคิดล่วงประเวณีกับผู้หญิงอื่น ท่านยังทำหน้าที่ของท่านอยู่ปกติ ทำตัวเป็นพ่อพระ  ยังสั่งสอนคนให้เลิกบาป ทำตัวให้เป็นคนดี สอนเรื่องการกลับใจใหม่  การเกิดใหม่ แต่เบื้องหลังของเขา  เขารู้ตัวว่า เขาเป็นเพียงนักการศาสนาที่หน้าไหว้หลังหลอก  เหมือนบางคนที่รู้ว่าเรื่องเพศทางใจเป็นบาปแต่ห้ามใจไม่ได้  คนๆ นี้ได้ยอมรับจุดอ่อนของตนเอง   เขาได้มาหาผมและได้รับการปลดปล่อยไปแล้ว  หากใครเป็นแบบนี้  ควรแสวงหาการปลดปล่อยกับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีการเจิม  มีทีมที่มีของประทานแล้วท่านจะเป็นไทอย่างแน่นอน
(สำหรับท่านที่ต้องการปลดปล่อยเรื่องเพศ ทีมปลดปล่อยจะเก็บชื่อของท่านไว้เป็นความลับอยู่แล้ว)


พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งได้กล่าวว่า

ฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือ เมื่อท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ ตัวท่านเองลักหรือเปล่า ท่านผู้ที่สอนว่าไม่ควรล่วงประเวณี ตัวท่านเองล่วงประเวณีหรือเปล่า ท่านผู้รังเกียจรูปเคารพ ตัวท่านเองปล้นวิหารหรือเปล่า ท่านผู้โอ้อวดในพระราชบัญญัติ ตัวท่านเองยังลบหลู่พระเจ้าด้วยการละเมิดพระราชบัญญัติหรือเปล่า เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า

`คนต่างชาติพูดหมิ่นประมาทต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่านทั้งหลาย'

(พระธรรมโรม บทที่ 2)

สำหรับใครบางคนที่เคยมีใจบาปเรื่องเพศกับคนในสายเลือด หรือเคยปฎิบัติมาแล้ว หากท่านไม่รับการปลดปล่อย  ซาตานมันไม่ปล่อยท่านให้ลอยนวลแน่ๆ  ถึงแม้ว่าวันนี้ท่านได้เลิกไปแล้ว  แต่คนที่ทำแบบนี้ไม่มีวันหลุดจากวิญญาณที่มันเข้ามาตอนที่เขากำลังสนุก เสียวๆ กับความบาปนั้น  เขาคนนั้นจะไม่สามารถก้าวไปไกลในการเป็นสาวกของพระคริสต์  เพราะเขาจะติดกับอยู่อย่างนั้น จนถึงวันตาย 

นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนบางกลุ่มไม่ยอมรับฤทธฺิ์อำนาจของพระเจ้า เพราะพวกเขาหมกมุ้นกับบาป จึงไร้ฤทธิ์  และเพื่อเป็นการปกป้องหน้าตาของนักการศาสนาใหญ่ พวกเขาจึงสอนว่า

"ฤทธิ์เดชของพระกิตติคุณของพระเยซูหมดสิ้นไปแล้วเมื่อสองพันปีก่อน  ที่พระเจ้าอนุญาตให้มีการอัศจรรย์ มีการหายโรค มีการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ ตอนนั้นก็เพื่อก่อตั้งคริสตจักรแรกเริ่มเท่านั้น สมัยนี้ไม่มีการอัศจรรย์อะไรอีกแล้ว"

น่าเจ็บใจที่ พวกเชื่อพระเจ้าบางกลุ่ม เขาสอนว่า "พวกที่ขับผีได้ หรือพวกที่ทำการอัศจรรย์ได้ เป็นพวกลัทธิที่น่าสงสัย  อาจเป็นลัทธิเทียมเท็จตามคำทำนายในพระคัมภีร์"

แต่พี่น้องครับ ผมวิงวอน  ขอให้ท่านมีวิจารณญาณนะครับ  โบสถ์ที่ขับผีไม่ออก วางมือไม่หาย กับโบสถ์ที่ขับผีออกได้  วางมือคนหายโรค และประกาศพระกิตติคุณด้วยฤทธิ์เดชในพระนามพระเยซู โบสถ์ไหนเป็นโบสถ์ที่พระเจ้าพอใจ ท่านต้องพิจารณาให้ดีนะครับ"

สรุป


การมีเพศสัมพันธ์กับคนในสายเลือด เป็นเรื่องผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม การสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน  หรือกับสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งต้องห้าม  เป็นบาปกรรม  เป็นการละเมิดศีลธรรม ไม่ว่าคนเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าก็ตามจะต้องพึงสังวร  สำหรับคริสเตียนแม้แต่คิดก็ผิดแล้ว มีลงโทษเสมอสำหรับการทำบาป  แต่ว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้น ในชีวิตนี้จะป่วยไข้ สูญเสีย โศรกเศร้า  ทุกข์ทรมาน เกิดวิบัติ ตายไปวิญญาณจะถูกพิพากษาลงโทษ

พระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวว่า "

ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะได้รับสิ่งสารพัดเป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา

แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนที่น่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูปเคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น จะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกำมะถัน นั่นคือความตายครั้งที่สอง"

ขอพระเจ้าอวยพร

Rice Mu.

Original Message: November 19, 2011

Sources of Incest cases:ในประเทศอินเดีย ในปี 2008 มีกรณีนี้ในศาลถึง 309 กรณี ในปี 2009 มีเพิ่มเป็น 404 กรณี
http://zeenews.india.com/news/nation/alarming-increase-in-incest-rape-cases_682596.html

สองพี่น้องชาวสกอตแลนด์ มีเซ็กในลิฟท์ กล้องวีดีโอจับได้ จึงต้องเข้าคุก
http://www.watoday.com.au/world/incest-siblings-spared-jail-20111015-1lqcn.html

สองพี่น้องชาวเยอรมันมีเพศสัมพันธ์และถูกจับ ถูกตัดสิน ติดคุก
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/3520717/German-incest-couple-appeal-to-European-Court-to-overturn-prison-sentence.html

พ่อชาวไนจีเรียมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาว ถูกตัดสินติดคุก
http://pmnewsnigeria.com/2011/11/16/incest-court-sends-lekki-farmer-to-jail/

บทความเพื่อความเข้าใจเรื่อง สัมพันธ์ในสายเลือด
http://www.faqs.org/health/topics/68/Incest.html

Tag: เพศศึกษา, เพศสัมพันธ์กับญาติ, ผิดหรือเปล่า, มีเซ็กกับญาติ, มีเพศสัมพันธ์กับน้องสาว, ทำอย่างไรเมื่อมีเพศสัมพันธ์, ผิดทางเพศ, มีเพศสัมพันธ์, วิธีการร่วมเพศ, การร่วมเพศกับสัตว์, การพัฒนาศิษยาภิบาล, คำเทศนาเรื่องเพศ, เรื่องเพศกับคริสเตียน, เพศสัมพันธ์ต้องห้าม, ข้อห้ามเรื่องเพศ

8 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ9/29/2555

  อดัมกับอีฟ พอเข้าใจได้ ลูกของอดัมกับอีพล่ะ จะแพร่เผ่าพันธุ์กันยังไง

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7/09/2556

  ผมเคยคิดร่วมประเวณีในสายเลือด แต่ผมไม่ได้ทำ ผิดไหม

  ตอบลบ
 3. แค่คิดก็ผิดแล้วครับ

  วิธีแก้ก็คือ อธิษฐานสารภาพและกลับใจใหม่ กล่าวขับไล่และตัดสัมพันธ์กับวิญญาณล่วงประเวณี วิญญาณลามกได้เลยครับ

  พระคริสต์สอนว่า แม้แต่มองดูหญิงแล้วมีใจกำหนัดก็จงควักมันทิ้ง นั่นแสดงว่าแค่ใจคิดก็บาปแล้วครับ

  ขอพระเจ้าอวยพร

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ11/06/2556

  ผมมีคำถามเดียวกันกับ คุณไม่ระบุชื่อ 9/29/55 " อดัมกับอีฟ พอเข้าใจได้ ลูกของอดัมกับอีพล่ะ จะแพร่เผ่าพันธุ์กันยังไง " ขอผู้รู้หรือเจ้าของบทความช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ

  ตอบลบ
 5. ก่อนหน้านั้นกรณีอาดัมกับอีฟ พระเจ้าอนุญาตในสถานการณ์พิเศษ (และในตอนนี้ยังไม่ใช่ความบาป ผู้ที่แต่งงานกันในสายเลือดก็ไม่มิได้ตะขิดตะขวงใจ หรือรู้สึกว่าเป้นบาป เพราะพระเจ้าทรงอนุญาต)จบจวนมีจำนวนคนเยอะมากขึ้น พระเจ้าจึงทรงบัญชาห้ามในเลวีนิติ ตั้งแต่ที่พระเจ้าตรัสห้าม การมีความสัมพันธ์กับเครือญาติก็นับเป็นความบาป และสิ่งนี้ก็จารึกในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ จึงเป้นที่รู้กันว่าสิ่งนี้เป็นความบาป

  บางท่าานอาจจะรับไม่ได้ แต่ขอให้รู้เถิดว่า พระเจ้าเป้นผู้กำหนดว่าสิ่งใดคือบาป และที่เรารู้ว่าเป้นบาปเพราะพระเจ้าจารึกคำสั่งนั้นในใจของเรา

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ1/08/2557

  ความเจริญสมัยนี่คงมีมาก พ่อลูก แม่ลูก พี่น้อง ญาติมีเซ็กกันสมัยผมเด็กแม่จะใช้นวดตัวให้จนเห้นของลับแม่อารมย์ก็เกิด ผิดมั๊ย ตอนแม่หลับใด้ สำเร็จความไปผิดมากมั๊ย และแม่เมาผมให้แอบลักหลับใด้สอดใส่ ผิดมากมััย

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ2/14/2557

  อาจารย์ทำให้ผมรู้สึกสับสน จนอาจรู้สึกผิดบาปได้
  ผมแต่งงานกับลูกสาวของลุง
  อธิบายเพิ่มเติม ลุงก็คือพี่ชายแท้ๆของแม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่นามสกุลเีดียวกัน
  ตามหลักของโมเสส ก็ไม่ได้มีข้อห้ามไว้
  การคนเราจะเป็นสามีภรรยากัน มันมีอะไรที่มากกว่าอารมณ์ และเหตุผล ซึ่งบางทีอาจเป็นลิขิตที่ไม่เข้าใจซึ่งยากจะปฏิเสธ
  ขอกราบเรียนให้อาจารย์กรุณาช่วยตัดสินด้วยว่าผมผิดในเรื่องนี้หรือไม่ จะได้หาทางแก้ไข เพื่อความรอดฝ่ายวิญญาณ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมคงตัดสินไม่ได้ครับ ลองอ่านในพระคัมภีร์ที่ยกมานะครับ เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ในเลวีนิติ บอกไว้ชัดแล้วครับ

   ลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)