If you want a miracle in your life - ถ้าคุณอยากหายโรค

PLEASE GOD NOT PEOPLE
เราต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าพอใจมากกว่า การเอาใจชาวบ้านหรือคนที่คอยห้ามเรา

Mark 10:48 "And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me."
MARK 10:43-48 จากพระธรรมมาระโก บทที่ 10 ข้อ 43-48 คือตัวอย่างคนที่เขาได้รับการรักษาจากพระเยซู

บาทิเมอัสคือชายขอทานตาบอด เมื่อเขาทราบว่าพระเยซูผู้สามารถทำการอัศจรรย์และรักษาโรคต่างๆ ได้ กำลังเดินทางผ่านมาทางที่เขาขอทานอยู่ ชายตาบอดได้ร้องเสียงดังว่า

"พระเยซูผู้เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด ขอพระองค์เมตตาข้าด้วย"
"ขอเมตตารักษาดวงตาของข้าที่บอดอยู่ให้หายด้วย"

คนที่อยู่ใกล้ๆ เขาได้เตือนเขา ห้ามเขาไม่ให้ตะโกนเสียงดัง ไม่ให้ร้องเรียกหาความช่วยเหลือ เพราะไม่คิดว่าพระเยซูจะสนใจขอทานตาบอด สกปรก อย่างบาทิเมอัส

ชาวบ้านแถวนั้นคงจะบอกว่า

 "แก...ไอ้ขอทานตาบอด ไม่เจียมสังขารเลยนะแกน่ะ"

"เป็นแค่ขอทาน เนื้อตัวก็เหม็นๆ ไม่รู้จักอาบน้ำเสียบ้าง ยังมีหน้ามาเรียกร้องหาให้พระเยซูผู้บริสุทธิ์ช่วย"

แต่ ชายตาบอดกลับยิ่งร้องเสียงดังยิ่งขึ้น เขาไม่เพียงร้องเรียกเสียงดังเท่านั้น แต่เขายังพยายามวิ่งไปยังทิศทางที่ผู้คนกำลังมุงดูพระเยซูคริสต์ด้วย


เขาเรียกร้องความสนใจจากพระเยซูด้วยการร้องเสียงดังมากขึ้นๆ
เขาไม่หยุดเมื่อมีคนพยายามห้ามไม่ให้เขาร้อง ในที่สุดเขาร้องจนพระองค์ต้องหยุดและเรียกเขาเข้ามาใกล้ๆ
พระเยซูเห็นความเชื่อของเขา พระองค์พอใจมากและได้รักษาเขาให้หายจากตาบอดทั้งสองข้าง

นี่คือตัวอย่างของการรับการรักษาอย่างอัศจรรย์ หลายคนอยากให้พระเยซูรักษาโรคภัยของตน แต่ไม่กล้าที่จะร้องเรียก อาย กลัว เกรงใจคนข้างๆ ญาติ พี่น้อง ประเพณี ความเชื่อเดิมๆ เกิดความสงสัยว่า ปาฎิหาริย์ มันยังมีอยู่หรือ มันจะเป็นไปได้อย่างไร บางคนเห็นแต่คนอื่นได้รับแต่ตัวเองไม่ได้รับ ไม่กล้าขอ ไม่กล้าพยายาม พวกเขาจึงไม่ได้รับการรักษา พวกเขาจึงต้องทนทุกข์ทรมานร่างกายต่อไป ไม่มีใครช่วยเขาได้เพราะเขาขาดความเชื่อ ขาดความกระหายหารักษา

บางท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาป สกปรก เสื้อผ้าเหม็นเหมือนบาทิเมอัส และท่านเคยเดินหลงทางชีวิต ดำเนินชีวิตอยู่ในความชั่วร้ายทุกอย่าง เหมือนเดินในความมืด เหมือนชายคนนี้ อาจจะมีเสียงในใจท่านบอกว่า
 "เป็นไปไม่ได้หรอก แกเป็นคนชั่ว ชอบทำบาป แกป่วยเป็นโรคร้ายก็สมควรแล้ว"
"พระเยซูไม่ต้องการแกหรอก"
"ไม่มีใครต้องการคนป่วย คนไร้ความสามารถหรอก"

ท่านที่รักผมของหนุนใจท่านว่า เสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่ดีอย่างแน่นอน หากท่านรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเหมือนคนตาบอด มีชีวิตอยู่กับความมืดบอดของชีวิต สนุกสนานจนลืมศีลธรรม ไม่มีการบังคับใจตนเอง ชีวิตตกต่ำลง มีโรคร้าย ทุกข์ทรมาน เสื้อผ้าของท่านที่สกปรกคือ จิตใจที่คิดร้าย ความชั่ว ความลามก และความคิดเลวร้ายทั้งหลายที่ท่านมี

หากท่านรู้จักสำนึกตัวในความผิดพลาด ความผิดบาปนั้น มีคนหนึ่งที่ยอมรับท่านได้ ไม่ว่าความชั่วของท่านมันจะมืดขนาดไหน เลวขนาดไหน คนในสังคมรอบข้างที่รู้ความผิดของท่าน ไม่ต้องการท่าน แต่พระเยซูคริสต์พร้อมจะให้อภัยท่านอย่างแน่นอน พระเยซูไม่เพียงอภัยบาปให้ท่านเท่านั้น พระองค์ยังจะทรงรักษาความเจ็บป่วยทางร่างกาย และจิตใจให้แก่ท่านด้วย

ขอเพียงท่านมีความหิวกระหายหาพระเจ้า ต้องการพระผู้ช่วย มีคำสอนบอกว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" ไม่มีใครช่วยใครได้ แต่ผมขอบอกความจริงแก่ท่านว่า

แน่ทีเดียวคนปกติไม่ต้องการหมอ
แต่คนที่เจ็บป่วยต้องการหมอ


เมื่อเราป่วยเราต้องการใครสักคนดูแล คนเจ็บต้องการหมอ คนบาปต้องการพระเจ้า หากเราเป็นคนป่วยหนัก แทบจะตายแล้วเราจะช่วยตัวเองได้อย่างไร ตนจะเป็นที่พึ่่งแห่งตนได้อย่างไร หากท่านเจ็บป่วย ทางร่างกาย และจิตใจพระเยซูคริสต์ช่วยท่านได้อย่างแน่นอน และท่านไม่จำเป็นต้องไปหาพระเยซูคริสต์ที่ไหน ท่านสามารถร้องเรียกหาพระเยซูคริสต์ได้จากที่นอนในบ้านของท่าน หรือทุกหนทุกแห่งที่ในโลกนี้ ท่านสามารถร้องเรียนหาพระเจ้าได้ หากท่านยังใหม่ และการร้องเรียกหาพระเจ้าเป็นประสบการณ์ที่ยากเกินไปสำหรับท่าน

มองหาคริสตจักรใกล้บ้านท่าน เข้าไปหาพวกเขา พูดกับเขาว่า มีคนแนะนำให้มาให้อาจารย์ที่โบสถ์ให้อธิษฐานเผื่อความเจ็บป่วยของผม/หนู พวกเขาจะยินดีมากที่จะเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ให้ท่านฟัง และจะอธิษฐานเผื่อท่านให้ท่านหายดี แต่ถ้าโบสถ์คริสต์ไม่สามารถทำได้ หรือทำแล้วไม่หาย กรุณาติดต่อเรา ตามที่อยู่อีเมล์ของเจ้าของเว็บบล๊อกนี้ เราไม่เรียกเก็บเงินหรือค่าป่วยการใดๆ ในการอธิษฐานเผื่อท่านด้วย หากท่านมีความเชื่อ และมีความจริงใจต้องการเลิกจากบาป กลับใจใหม่ ไม่เพียงท่านจะหายโรคเท่านั้น ท่านยังจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่อีกด้วย ชีวิตจะมีสันติสุข แม้มีปัญหาก็จะมีผู้ช่วยให้ผ่านไปได้อย่างแน่นอน

หากท่านต้องการรับการรักษาจากพระเยซู ท่านจะต้องกล้าัตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะร้องเรียกหาพระเยซูด้วยใจหัวกระหาย ด้วยใจศรัทธา ด้วยสัจจะ ด้วยความจริงใจ เพราะความเจ็บป่วยของท่านพระเยซูคริสต์รักษาได้ แต่ถ้าท่านเกรงใจคนอื่น ฟังคำพูดต่อต้าน ท่านจะไม่ได้รับอะไร และท่านต้องทนทุกข์ต่อไป - ท่านสามารถเลือกที่จะมีความเชื่อ หรือท่านเลือกที่จะฟังคำพูดของคนที่ขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อพระเจ้า

ซาตานและวิญญาณร้ายไม่ต้องการให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้

พระเยซูและสาวกของพระองค์ในปัจจุับันไม่ได้เรียกร้องเงินค่ารักษาจากคนเจ็บป่วย แล้วดูพวกหมอดู หมอผีหมอไสยศาสตร์ คนทรงเจ้า หมอทำนาย อาจารย์อาคมและเวทมนต์คาถาต่างๆ ในปัจจุบันซิ เขาเรียกร้องอะไรจากท่าน นอกจากท่านจะเสียทรัพย์ เสียเวลา เสียใจแล้ว ท่านจะเสียวิญญาณให้กับมารร้ายด้วย

บางครั้งการไปหาไสยศาสตร์อาจจะไม่แพง ดูคล้ายกับว่าไม่เสียอะไรมาก ดูเหมือนเขาขอค่ายกครูเป็นเงินเพียงไม่กี่บาท แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้ป่วยที่ถวายทานให้แก่รูปเคารพหรือเทพ วิญญาณ ผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น ได้เปิดประตูชีวิตให้วิญญาณต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายของเขาแล้วโดยไม่รู้ตัวเลย การไปพึ่งไสยศาสตร์จะรู้สึกว่าดีในตอนแรกๆ เท่านั้น ต่อมาจะทรุดแล้วรักษาไม่ได้

น่าแปลกไหม

 "นี่คือความจริง"

ที่แม้แต่คริสเตียนจำนวนมากก็ไม่รู้


The devil will always have someone available to tell us why we shouldn't expect to get results when petitioning God. Most people would rather stay with the crowd and not do anything to draw attention to themselves even if that means not getting their needs met. They will try to make you conform as well. If this man would have listened to the crowd, he would not have received his healing. "Ye have not, because ye ask not" (Jas. 4:2).

This blind man is a good example of an active kind of faith. He was not passive in his approach toward healing. He boldly cried out to Jesus for mercy. When the crowd ridiculed him and told him to be quiet, he cried out even louder for mercy.

Many people believe that God can perform the miracle they need but relatively few are willing to actively pursue it until they get results. They are afraid of what others will think of them. This man had his attention focused only on Jesus. Nothing else mattered and that is why he got healed.

An integral part of faith is seeking God only with your whole heart. If we are concerned about what people think so that we can gain their approval, we will never take a stand in faith for anything that we might be criticized for. This one thing has probably stopped as many people from receiving from God as anything else. You cannot be a "man-pleaser" and please God at the same time. Satan uses persecutions to steal away God's Word and thereby stop our faith. To see faith work, we must say with Paul, "let God be true, but every man a liar" (Rom. 3:4).

http://www.awmi.net/devotion/jesus/aug_26

Tags: การหายป่วย วิธีการรักษา  แผลเน่า  มะเร็งเต้านม  มะเร็ง โรคเรื้อรัง อาการทางจิต  ประสาท
ไม เกรน  การรักษาโรคไมเกรน  ริดสีดวง โรคตับอักเสบ  แพทย์ดีเด่น  การเยียวยา การรักษาด้วยพลังจิต รับสะเดาะห์เคราะห์  ตัดกรรม แก้กรรม เจ้ากรรมนายเวร  วิญญาณรบกวน เห็นผี โรคประหลาด อาการป่วยที่รักษาได้ยาก  ไม่ทราบสาเหตุ เป็นๆ หายๆ  การดูแลผู้สูงอายุ ความเครียดเรื้อรัง  ความกลัว รู้สึกกลัว  การรักษาทางเลือก  reewat.com  กลุ้มใจแฟนทิ้ง สามีนอกใจ ภรรยานอกใจ ส่ำสอนทางเพศ
กลุ่มรักร่วมเพศ  หญิงรักหญิง ชายรักชาย ท่าทางในการมีเพศสัมพันธ์ วิธีการมัดใจสามี  การทำสเน่ห์
การ ทำของ คุณใสย  รับทำพิธีกรรม เรียกผัว เรียกเมีย คุณไสย ไสยศาสตร์ ปัดรังครวญ  ตัดกรรม ตัดเคราะห์ เสริมดวง ทำนายโชคชะตา หมอดูแม่นๆ  ดวงดาววันนี้  ดาราฆ่าตัวตาย วิธีการฆ่าตัวตาย วิธีการทรมานสัตว์ วิธีการแก้แค้น  วิธีลงโทษ  ภาพโป๊ Node คลิปลับ คลิปหลุด สาวสยิว  แก้ดวง แก้กรรม ลัก-ยม ลักยม กุมารทอง นางกวัก  คาถาปลุกพระ คาถาขับผี คาถาสกดวิญญาณ  การขึ้นครู ของขึ้น แก้ของขึ้น  ขับผี วิธีการบนเจ้าที่ การขอหวย การผูกดวง ยาผีบอก  ยาแก้มะเร็ง สูตรลับ

5 ความคิดเห็น:

 1. areyaka@gmail.co,7/25/2554

  ต้องการที่อยู่ของอาจารย์ ใครทราบช่วยบอกด้วย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7/03/2555

  ทำไมขอการรักษาให้หายหูนวกแล้วไม่หายเกิดจากอะไรค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะแล้วมีคำอธิษฐานขอการรักษาไหม

  ตอบลบ
 3. ทีมงานปลดปล่อยจะไปทำพันธกิจอธิษฐานอวยพรคนป่วย คนถูกของ ถูกวิญญาณรบกวน มีอาการผวา หวาดกลัว กลัวสัตว์ กลัวความมืด ฝันร้าย และ อาการทางจิตอื่นๆ รวมทั้งการหูหนวกด้วย

  ในวันที่ 8 ส.ค. 2012 ที่ HOPFAN (หาในเฟซบุ๊ค) สนง. อยู่อาคารชั้นเดียว ซอย รามคำแหง 21 แยก 2 สองรอบ รอบบ่าย เวลา 14.00 น. รอบค่ำ 19.00 น.
  หากมีเวลาลองแวะมาร่วมงานนะครับ

  ตอบลบ
 4. สวัสดีค่ะ ต้องทำยังไงบ้างคะเป็นคนตาบอด เชื้อ hiv ขึ้นตา รักษาไม่หายมีวิธีช่วยไหมคะอยากมองเห็นอีกครั้ง

  ตอบลบ
 5. สวัสดีค่ะ หนูเป็นผู้เชื่อมาสองปีกว่าค่ะ หนูโดนผีอำบ่อยมาก ไม่รู้ทำยังไงดีค่ะ บางครั้งก็รู้สึกเหมือนไม่มีคนเข้าใจ และขี้น้อยใจเหมือนไม่มีใครรักค่ะ ไม่ค่อยมีสันติสุขเหมือนช่วงแรกๆที่รู้จักพระเจ้าค่ะ อธิษฐานสารภาพบาปของหนูและครอบครัวบรรพบุรุษก็แล้วคะ อาการผีอำก็ยังไม่หายค่ะ ขอช่องทางการติดต่อขออาจารย์ได้ไหมคะ

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)