ลักษณะอาการและสิ่งที่เกิดจากการถูกคำแช่งสาปของธรรมบัญญัติและศาสนา-Cursed life

พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 28 ข้อที่ 15- 68

บุคคลผู้ดำเนินตามชอบใจของตนเอง และกระทำบาป จะได้รับผลตามคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตินี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง หรือหลายๆ อย่างพร้อมกัน หรือที่ละอย่างๆ

15 “แต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและไม่ระวัง ที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ และพระราชกำหนดกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ แล้วคำสาปแช่งเหล่านี้จะตามมาทันท่าน (หนีจากคำสาปนี้ไม่พ้น ไม่ว่าจะทำพิธีเสดาะห์จากเวทมนตร์ใดๆ ก็ตาม)


-(16) ท่านทั้งหลายจะรับคำสาปแช่งในเมือง (ที่อยู่อาศัยเดือลร้อน)

- ท่านทั้งหลายจะรับคำสาปแช่งในทุ่งนา (ที่ทำมาหากินเดือลร้อน)


-(17) กระจาดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับคำสาปแช่ง (อาหารเป็นพิษ, เสียหาย)


- (18)พันธุ์ของตัวท่านเองจะรับคำสาปแช่ง (คำแช่งสาปตกทอดถึงวงค์ตระกูล)

- ผลแห่งพื้นดินของท่าน ฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้น ฝูงแกะของท่านที่เพิ่มจะรับคำสาปแช่ง (เห็นว่ากำลังจะสบาย เจริญแต่กลับกลายเป็นฉิบหาย ว่างเปล่า)


-(19) ท่านจะรับคำสาปแช่งเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับคำสาปแช่งเมื่อท่านออกไป (เป็นตัวซวย อัปมงคลไม่เจริญ)

-(20)“พระเจ้าจะทรงบันดาลให้คำสาปแช่ง ความวุ่นวายและการลบล้างมีขึ้นแก่กิจการที่ท่านกระทำจนท่านจะถูก ทำลายและพินาศอย่างรวดเร็ว (มีแต่ความวุ่นวายใจ, กิจการพังพินาศ) เนื่องด้วยความชั่วซึ่งท่านได้กระทำเพราะท่านได้ทอดทิ้งเราเสีย

-(21) พระเจ้าจะทรงบันดาลให้โรคร้ายติดพันท่าน จนพระองค์จะทรงเผาผลาญท่านให้สิ้นเสียจากแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น (เจ็บป่วย ติดโรค รักษาไม่หาย เป็นๆ หายๆ )

-(22) พระเจ้าจะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยความซูบผอม และด้วยความไข้ ความอักเสบ ความร้อนอย่างรุนแรง
ด้วยดาบ ด้วยพายุร้อนกล้า ด้วยราขึ้น และสิ่งเหล่านี้จะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ (เจ็บป่วยทางกาย, ถูกภัยธรรมชาติทำลายทรัพย์สิน)

- (23) และฟ้าสวรรค์ที่อยู่เหนือศีรษะของท่านจะเป็นทองเหลือง และแผ่นดินที่อยู่ใต้ท่านจะเป็นเหล็ก (ไร่นา และพื้นแผ่นดินของเมือง (คำแช่งสาปจะไม่ใช่ของท่านคนเดียวแต่ตกแก่แผ่นดินและทั้งเมือง) จะเกิดผลไม่ดี เพาะปลูกไม่ได้ผลผลิตตามที่ควรได้)

-(24)พระเจ้าจะทรงบันดาลให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละอองลงมาจากอากาศ อยู่เหนือท่านทั้งหลายจนกว่าท่านจะถูกทำลาย (อากาศ พายุ และธรรมชาติเบียดเบียน)


-(25) “พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านพ่ายแพ้ต่อศัตรูของท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้เขาทางเดียว แต่จะหนีจากเขาเจ็ดทาง และท่านทั้งหลายจะเป็นที่น่าสยดสยองยิ่งแก่บรรดา ราชอาณาจักรทั่วโลก (พ่ายแพ้ต่อคู่แข่ง, ศัตรู)

-(26) ซากศพของท่านทั้งหลายจะเป็นอาหาร ของนกในอากาศและสำหรับสัตว์ป่าในโลก และไม่มีผู้ใดขับไล่ฝูงสัตว์ เหล่านั้นไป (ตายอย่างน่าอนาถ ซากศพแหลกเหลว)


-( 27) พระเจ้าจะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีอียิปต์ ด้วยแผลร้าย ด้วยโรคลักปิดลักเปิด และด้วยโรคคัน ซึ่งจะรักษาไม่ได้ (เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนัง, รักษาไม่ได้)

-(28) พระเจ้าจะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยโรควิกลจริต โรคตาบอด และให้จิตใจยุ่งเหยิง (เจ็บป่วยทางจิต ความเครียด)


-(29) ท่านจะต้องคลำไปในเวลาเที่ยง เหมือนคนตาบอดคลำไปในความมืด และท่านจะไม่มีความเจริญในหนทางของท่าน ท่านจะถูกบีบคั้นและถูกปล้นอยู่เสมอ และจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลย (ไปทางไหนไม่เจริญ, ถูกเขาปล้นโกง)


-(30) ท่านจะหมั้นหญิงคนหนึ่งไว้เป็นภรรยา และชายอื่นจะเข้าไปสมสู่กับนาง ท่านจะก่อสร้างเรือน แต่จะไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้น ท่านจะปลูกสวนองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้ใช้ผล (ไม่ได้กิน หรืออิ่มใจกับผลแห่งน้ำมือตน, ถูกเขาแย่งชิงของรัก, ถูกเขาตัดหน้าเอาผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ไปต่อหน้าต่อตา ทำให้เจ็บใจ เครียดแค้น)

- (31) คนจะฆ่าวัวของท่านต่อหน้าต่อตาท่าน ท่านจะมิได้รับประทานเนื้อวัวนั้น เขาจะมาแย่งชิงลาไปต่อหน้าต่อตาท่านและเขาจะไม่เอากลับคืนมาให้ท่าน ฝูงแพะแกะของท่านจะต้องเอาไป ให้ศัตรูของท่านและจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลย (ถูกคนหลอกต้มตุ้น เสียทรัพย์ ถูกเขายืมแล้วไม่ใช้คืน, ถูกคู่แข่งเหยียดหยาม และเย้ยหยัน)


- (32) เขาจะเอาบุตรชายและบุตรหญิงของท่านไปให้แก่ประชาชาติอื่น ส่วนตาของท่านจะมองดูและมืดมัวลงด้วยความ อาลัยอาวรณ์ตลอดเวลา อำนาจน้ำมือของท่านก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ (ลูกหลาน เป็นคนใช้แรงงาน ถูกคนต่างชาติ ดุด่า กดขี่แรงงาน, ไม่สามารถช่วยกู้ครอบครัวลูกหลานที่ตกต่ำได้)


-(33) ชนชาติที่ท่านไม่เคยรู้จักมาแต่ก่อนจะมารับประทาน พืชผลแห่งแผ่นดินของท่าน และกินผลงานของท่าน เขาจะบีบคั้นและเหยียบย่ำท่านเสมอไป (ทำอะไรก็ไม่ได้กิน ไม่ได้ผลประโยชน์ ถูกคนอื่นมาริบ มาแย่งเอาไป ถูกบีบบังคับ)

-(34) ดังนั้นภาพที่ท่านเห็นจึงจะกระทำให้ท่านบ้าคลั่งไป (เครียดแค้นกับชีวิตเนื่องจากได้พบแต่สิ่งเลว)


-(35) พระเจ้าจะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีร้ายที่หัวเข่า และที่ขา ซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ได้ เป็นตั้งแต่ส้นเท้าจนถึง กระหม่อมของท่าน (เกิดโรคเกี่ยวกับการเดิน เป็นหนองตามอวัยวะต่างๆ)


-(36) “พระเจ้าจะทรงนำท่านและกษัตริย์ผู้ที่ท่านแต่งตั้งไว้เหนือท่านนั้น ไปยังประชาชาติซึ่งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักมาก่อน ณ ที่นั้นท่านจะปรนนิบัติพระอื่นที่ทำด้วยไม้และด้วยหิน (ถูกบีบบังคับให้ไหว้รูปเคารพ)


-(37) ท่านจะเป็นที่น่ากลัว เป็นภาษิต เป็นขี้ปากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายที่พระเจ้าทรงพาท่านไปนั้น
(เป็นเหมือนตัวซวย, ถูกคนดูหมิ่นเหยียดหยาม)


-(38) ท่านจะต้องเอาพืชไปหว่านไว้ ในนามากและเก็บผลเข้ามาแต่น้อย เพราะตั๊กแตนใหญ่จะกัดกินเสีย (ถูกศัตรูพืชรบกวน, พืชผลไม่ได้ตามที่คาดหวัง)

-(39) ท่านจะปลูกและแต่งต้นองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือเก็บผลเข้ามา เพราะตัวหนอนจะกินมันเสีย (ถูกตัวทำลาย, ทำให้ผลผลิตที่จะได้เสียหาย)

-(40) ท่านจะมีต้นมะกอกเทศอยู่ทั่วอาณาเขตของท่าน แต่ท่านจะไม่ได้น้ำมันมาชโลมตัวท่าน เพราะว่าผลมะกอกเทศของท่านจะร่วงหล่นเสีย (ผลผลิตถูกทำลายด้วยเหตุต่างๆ เสียแรงลงทุนไปเปล่า)


-(41) ท่านจะมีบุตรชายและบุตรหญิง แต่จะไม่เป็นของท่าน เพราะเขาจะตกไปเป็นเชลย (ลูกๆ ถูกคนอื่นหลอกลวง ถูกชักพาไป มีสิ่งขวางกั้น ไม่มีเวลามาปรนนิบัติตัวเอง)


-(42) ต้นไม้ทั้งหลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านนั้นตั๊กแตน จะถือกรรมสิทธิ์ (การเพาะปลูก, การลงทุนถูกทำลายด้วยเหตุไม่สามารถควบคุม ไม่คาดหวังว่าจะมาทำลายได้)


-(43) คนต่างด้าวซึ่งอยู่ท่ามกลางท่าน จะสูงขึ้นไปเหนือท่านทุกทีๆ และท่านจะต่ำลงทุกทีๆ (คนอื่นดีขึ้นตัวเองจะเลวลง)


-(44) เขาจะให้ท่านทั้งหลายยืมของของเขาได้ และท่านจะไม่มีให้เขายืม เขาจะเป็นหัว และท่านจะเป็นหาง (ไม่มีเพียงพอสำหรับความจำเป็นในชีวิต, ต้องยอมเป็นลูกน้องให้เขากดขี่)-(45) คำสาปแช่งทั้งหมดนี้จะตามหาท่านและตามทันท่าน จนกว่าท่านจะถูกทำลายเพราะว่าท่านไม่เชื่อฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ที่จะรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่ง พระองค์บัญชาท่านไว้


-(46) สิ่งเหล่านี้จะเป็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์อยู่เหนือท่าน และเหนือพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิตย์

(เมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ให้ท่านทราบเถิดว่าเพราะท่านไม่ได้ปักใจของท่านอยู่ในบัญญัติ ความรักของพระเจ้า)

-(47) “เพราะท่านมิได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านด้วยความร่าเริงและใจยินดี เพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์" (สาเหตุเพราะการปรนนิบัติพระเจ้าไม่เต็มใจทำ บ่นๆ ด่าๆ)

-(48) เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปรนนิบัติศัตรูของท่าน ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้มาต่อสู้ท่าน ด้วยความหิวและกระหาย เปลือยกายและขัดสนทุกอย่าง และพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกว่าพระองค์จะทำลายท่านเสียสิ้น (มีภาระหนักสำหรับการใช้จ่ายไม่จบสิ้น, มีภาระแห่งจิตใจ ต้องมีเรื่องที่ต้องแบบภาระตลอดเวลา)


-(49) พระเจ้าจะทรงนำประชาชาติหนึ่งมาต่อสู้กับท่านจากทางไกล จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เร็วเหมือนนกอินทรีบินมาเป็นประชาชาติที่ท่านไม่รู้จักภาษาของเขา (50) เป็นประชาชาติที่มีหน้าตาดุ คือผู้ซึ่งไม่เคารพคนแก่และไม่พอใจหนุ่มสาว (51) และจะรับประทานลูกสัตว์ของท่าน และพืชผลจากพื้นดินของท่าน จนท่านจะถูกทำลาย ทั้งเขาจะไม่เหลือข้าว เหล้าองุ่น หรือน้ำมันลูกวัวหรือลูกแกะอ่อนไว้ให้ท่าน จนกว่าเขาจะกระทำให้ท่านพินาศ (ถูกคนอื่นข่มเหง ปล้น แย่งชิง)

-(52) เขาจะล้อมท่านไว้ทุกหัวเมืองจนกำแพงสูงและเข้มแข็ง ซึ่งท่านไว้วางใจนั้นพังทลายลงทั่วแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน (ถูกบุกปล้น ฆ่า ทำลาย ทรัพย์สมบัติ และความมั่งคั่งของท่านไม่สามารถช่วยท่านได้เลย)


-(53) ท่านจะต้องรับประทานพงศ์พันธุ์แห่งร่างกายของท่านเป็นอาหาร คือเนื้อบุตรชายและบุตรหญิงของท่าน ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ในการล้อมและในความทุกข์ลำบาก ซึ่งศัตรูของท่านมาทำให้ท่านทั้งหลายทุกข์ลำบากนั้น (พงศ์พันธ์ถูกบีบบังคับจนต้องขายลูกเป็นทาสแรงงาน, ลูกหลานตกเป็นเหยื่อของผู้อื่น)

-(54) ผู้ชายสำรวยและสำอางเหลือเกินในหมู่พวกท่านทั้งหลาย จะหวงอาหารไม่ให้พี่น้องของตน ไม่ให้ภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของตน และไม่ให้ลูกๆคนสุดท้ายที่เหลืออยู่กับตน (56) ผู้หญิงสำรวยและสำอางเหลือเกินในหมู่พวกท่าน ซึ่งไม่เคยย่างเท้าลงที่พื้นดิน เพราะเป็นคนสำอางและสำรวยอย่างนั้น จะหวงไม่ให้สามีในอ้อมอกของเธอ และไม่ให้บุตรชายและบุตรหญิงของเธอ (สามี-ภรรยาที่เคยอ่อนหวาน จะกลายเป็นคนหยาบกระด้าง เห็นแก่ตัว และไม่เอาใจใส่ท่าน)

-(59) แล้วพระเจ้าจะทรงนำมาสู่ท่านและลูกหลานของท่านซึ่ง ความทุกข์ใจอย่างผิดธรรมดา ความทุกข์ใจร้ายแรงและช้านานและความเจ็บไข้ต่างๆที่ร้ายแรงและช้านาน

-(60) และพระองค์จะทรงนำโรคทั้งหลายแห่งอียิปต์ ซึ่งท่านกลัวนั้นมาสู่ท่านอีก และมันจะติดพันท่านอยู่

(โรคร้ายโรคติดต่อที่ได้ยินข่าวมันจะมาเกิดกับคนในตระกูลในครัวเรือนของท่าน)

-(61) โรคทุกอย่างและความทุกข์ใจทุกอย่าง ซึ่งมิได้ระบุไว้ในหนังสือนี้ พระเจ้าจะทรงนำมายังท่าน จนกว่าท่านทั้งหลายจะถูกทำลาย (โรคร้ายแปลกๆ ใหม่ๆ จะเกิดขึ้น รักษาไม่ได้ จะเกิดกับท่านเนื่องๆ)

-(62) ซึ่งพวกท่านทั้งหลายมีมากอย่างดวงดาวในท้องฟ้านั้น ท่านก็จะเหลือแต่จำนวนน้อย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่าน

-(63) ซึ่งพระเจ้าพอพระทัยที่จะทรงกระทำดีต่อท่าน และอำนวยพระพรให้ท่านทวีมากขึ้นนั้น พระองค์ก็จะทรงพอพระทัยที่จะทรงทำ ให้ท่านพินาศและทำลายท่านเสียเช่นเดียวกัน ท่านจะต้องถูกเด็ดทิ้งไปเสียจากแผ่นดินซึ่ง ท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองนั้น

-(64) และพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่าน ทั้งหลายกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย ตั้งแต่ที่สุดปลายโลกข้างนี้ไปถึงข้างโน้น ณ ที่นั้นท่านจะปรนนิบัติพระอื่นๆซึ่งท่านและ บรรพบุรุษของท่านไม่รู้จัก คือพระซึ่งทำด้วยไม้และศิลา

(คนยิวถูกทำให้กระจัดกระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆ ได้รับการข่มเหง กดดัน ทารุณกรรม-คนยิวถูกฆ่าไปในช่วงสงครามโลกกว่า 6,000,000 คน)

-(65) เมื่อท่านอยู่ท่ามกลางประชาชาติต่างๆนั้น ท่านจะไม่พบความสบายเลย ส้นเท้าของท่านจะไม่มีที่หยุดพัก เพราะพระเจ้าจะประทานให้ท่าน มีจิตใจที่หวาดหวั่นมีตาที่มืดมัวลง และมีชีวิตที่ค่อยๆวอดลง

-(66) และชีวิตของท่านก็จะแขวนอยู่ข้างหน้าท่านอย่างสงสัย ท่านจะครั่นคร้ามอยู่ทั้งกลางคืนและกลางวัน ไม่มีความแน่ใจในชีวิตของท่านเลย

-(67) ในเวลาเช้าท่านจะกล่าวว่า 'ถ้าเป็นเวลาเย็นก็จะดี' และในเวลาเย็นท่านจะกล่าวว่า 'ถ้าเป็นเวลาเช้าก็จะดี' เพราะความครั่นคร้ามที่ท่านมีอยู่นั้น และเพราะสิ่งที่ตาท่านจะเห็น

-(68) และพระเจ้าจะนำท่านกลับมาทางเรือถึงอียิปต์ เป็นการเดินทางซึ่งข้าพเจ้าได้สัญญาว่าท่านจะไม่พบเห็น อีกเลย ณ ที่นั่นท่านจะต้องมอบตัวขายให้ศัตรูเป็นทาสชายและทาสหญิง แต่จะไม่มีผู้ใดซื้อท่าน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)