ภาพสะเทือนใจ A heart breaking picture of silent believers.


ภาพนี้หมายถึงอะไร  ภาพนี้แสดงแนวคิดที่บอกว่า ปัจจุบันคริสตจักรมีผู้เชื่อที่อยู่ในอาชีพต่างๆ หลากหลายอาชีพ แต่ว่าผู้เชื่อพระเจ้าเหล่านี้ถูกปิดปาก ถูกโซ่แห่งความบาปล่ามไว้ จนดิ้นไม่หลุด

พวกเขาอาจไม่รู้ว่าตัวว่าการเป็นคริสเตียน คือการสำแดงตนเป็นคนแห่งเสรีภาพ เป็นผู้ปลดปล่อย เป็นผู้นำแสงสว่างไปสู่ความมืด  การเป็นผู้เชื่อพระเจ้าจะได้รับสิ่งดีหลายอย่าง ได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างพระเยซูสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขา เมื่อเขาไปไหนเขาจะเป็นผู้ปลดปล่อย ปลดแอกให้คนอื่น
แต่น่าเสียดาย และน่าเสียใจ  พวกเขาไม่มีเสรีภาพ เพราะพวกเขาถูกผีร้ายวิญญาณชั่วมัดไว้ ด้วยบาปซ่อนเร้น การประณีประนอมกับความบาป จนพวกเขาตกอยู่ในการควบคุมของมาร ถูกมารปิดปากพวกเขาจึงไม่กล้าแสดงตนเป็นผู้เชื่อที่มีสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ พวกเขากลายเป็นคริสเตียนที่เป็นเพียงคนถือศาสนาทั่วไปเท่านั้น

ผู้เชื่อที่อ่อนแอ ผู้ไม่ระวังตัวจึงกลายเป็นทาสบาป ต้องฝืนสามัญสำนึกของการเป็นคริสเตียนทำตัวกลมกลืนไปกับโลก ทำตัวเหมือนชาวโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้า 

พวกเขาตาบอดฝ่ายวิญญาณ มองไม่เห็น และไม่รู้สึกว่าคนกำลังพินาศเพราะบาป พวกเขาไม่สนใจและไม่เคยได้รับรู้ หรือได้รับคำสอนถึงคุณค่าการเป็นผู้เชื่อพระเยซูว่า ก่อนที่เขาจะบรรพบุรุธของเขาจะได้มาเป็นคริสเตียน ก่อนที่คนไทยหนึ่งคนจะได้รับความรอดบาปเพราะเชื่อในพระเยซู มัชชั่นนารีต้องลงทุนไปเท่าไหร่

ประเทศที่ส่งมิชชั่นนารี ต้องประชุมกันกี่หน ต้องใช้เวลากี่ปี  ต้องเรี่ยไรเงินเท่าไหร่เพื่อจะส่งมิชชั่นทีมมาประกาศข่าวประเสริฐ พวกเขาไม่เคยรับรู้ว่ามิชชันนารีต้องสละอะไรบ้าง

มิชชันนารีเมื่อออกมารับใช้พระเจ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ  หลายคนพาครอบครัวมาด้วย แต่ร่างกายไม่มีภูมิต้านทานโรคเขตร้อน เพราะสมัยก่อนยังไม่มีวัคซีนที่ดีพอ ลูกเมียของพวกเขาตายไป ตัวเอง
ตายไป มิชชันนารีผู้มาประกาศข่าวดีต้องออกจากครอบครัว และละทิ้งโอกาสในการทำงานที่มีเงินดี ๆ เพื่อสร้างฐานะ เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเพียงเพื่อหวังทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูเจ้าให้สำเร็จ คือออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนทั่วโลก  เพื่อให้คนได้รอดพ้นบาป  พ้นจากอำนาจของวิญญาณร้าย  ได้รับชีวิตสันติสุข

แต่คริสเตียนไทยบางคน พอได้ทำงาน มีเงิน มีฐานะ  มีครอบครัวก็ลืมพระเจ้า ทำตัวเหมือนไม่รู้จักบุญคุณแห่งการทนทุกข์ในการเป็นคริสเตียน พวกเขาไม่แบกกางเขนของตน และไม่ยอมแบกกางเขนของใครด้วย พวกเขาทำตัวชินชากับบาป ทำทองไม่รู้ร้อน ไม่รู้สึกถึงความจำเป็นอะไรในการประกาศข่าวประเสริฐ จนเขากลายเป็นคริสเตียนที่ไร้เรี่ยวแรง  ข้างนอกดูดีแต่ข้างในเป็นทาสบาป  ถูกมารซาตานชักใยภายในจนไร้เรี่ยวแรง โดนปิดปาก  ถูกล่ามโซ่ทางวิญญาณแบบนี้  ช่างน่าเสียใจแทนคนที่ลงทุนมาประกาศข่าวประเสริฐหรือเปล่า

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ2/13/2555

    เพราะเขาไม่มี พระวิญญาณ์ ของพระเจ้า
    ต้องให้ไฟของพระเจ้าเผา คริสต์เตียนเหล่านี้ ครับ
    ฮีบรู 12*29

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)