ข้อสังเกตตัวเองว่า"โดน" หรือเปล่า(1) How to observe if you are influenced by other spirits.


คนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีอาการปวดโนน้เจ็บนี่  เป็นๆ หายๆ  ร่างกายเหมือนไม่ได้พักผ่อนเต็มที่  จิตใจสับสน ว้าวุ่น ไร้ความสุขใจ ทั้งๆ ที่มีพร้อมทุกอย่าง ทั้งเงิน อาหาร หน้าตาทางสังคม  มีฐานะดี  การศึกษาดี มีบ้าน มีรถ มีเหมือนๆ กับคนทั่วไป หรือดีกว่า บางท่านอาจจะมียศ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมากๆ  แต่ท่านพบว่า ชีวิตยังไม่พบกับสันติสุขอย่างแท้จริง มันว่างเปล่า อ้างว้าง โดดเดี่ยว เหมือนกับอยู่คนเดียวในโลก ไม่มีใครเข้าใจ

  ในบทความนี้อาจจะบอกเหตุ หรือลางบางอย่างที่แสดงถึง อาการและพฤติกรรมแสดงออกถึงการได้รับอิทธิพลจากโลกวิญญาณอื่นรบกวน  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆ อย่างประกอบกันที่ท่านสามารถสังเกตได้ด้วยตนเอง ดังนี้

ตอนที่ ๑ ลักษณะอุปนิสัยบางอย่างที่ดึงดูดให้ตัวปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตของตน

คนที่อยู่ในเมือง หรือในสภาพแวดล้อมที่สอาดมักจะไม่ได้ค่อยประสบกับปัญหาเกี่ยวกับแมลงวันรบกวนเท่าใดนัก  แต่หากท่านมีประสบการณ์กับสภาพแวดล้อมที่สกปรก ท่านจะพบว่า การจะหาดูแมลงวันไม่ใช่เรื่องยากเลย บางแห่งมีแมลงวันรุมตอนเป็นพัันๆ ตัว เช่นโรงฆ่าสัตว์  แพปลา คอกหมู

ท่านคงไม่สงสัยว่า ทำไมสถานที่บางแห่งจึงสามารถมองเห็นแมลงวันได้ง่าย และมีปริมาณที่มาก
แน่ที่เดียวแมลงวันมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยม หากมันได้กลิ่นเหม็นๆ คาว ๆ มันจะพากันบินมา ณ จุดที่เป็นต้นตอของกลิ่นทันที ฉันใดก็ฉันนั้น คนที่ระวังรักษาปาก รักษาใจของตนให้ "สอาด" อยู่เสมอ จะสามารถป้องกันการรุกรานของวิญญาณแห่งความเสื่อมต่างๆ ได้ ในทางตรงข้าม


ในทางตรงข้ามคนใดที่ไม่ได้รักษาปากและใจของตนให้สอาดเพลอให้ความชั่ว และอารมณ์ร้ายๆ ครอบงำชีวิต จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นจึงตกเข้าสู่อิทธิพลของวิญญาณแห่งความมืดอย่างง่ายดาย โดนกับตัวเองยังไม่พอ ยังส่งต่ออุปนิสัยเลวร้าย โรคภัย ไปสู่คนในครอบครัว หรือสายเลือดได้  รุ่นแล้วรุ่นเหล่า จากพ่อแม่สู่ลูก จากลูกสู่หลาน รุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่มีการจบสิ้น


มีมนุษย์กี่คนล่ะที่ไม่มีอุปนิสัยบาป เป็นทาสบาป เราคงหาได้น้อยมาก เพราะธรรมชาติของมนุษย์คือการเห็นแก่ตัว เห็นแก่กิน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  เห็นแก่พวกพองและวงค์ตระกูลเป็นอันดับต้นๆ  เมื่อมนุษย์ต้องการความอยู่รอด เกียรติ ศักดิ์ศรี ความรู้ ฐานะและโอกาสในการครอบครอง มนุษย์หลายคนจึงปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกไปอยู่ภายใต้การควบคุมของ ความโลภ  ความอยาก ตัณหา ราคะ และความปรารถนาที่ไร้ขีดจำกัด เบื้องหลังของสิ่งล่อเหล่านี้คือ วิญญาณแห่งความมืดที่พยายามเอาสิ่งเหล่านี้ล่อให้มนุษย์เข้ามาติดกับดัก  หลงเข้าสู่วังวนแห่งการแย่งชิง  การเห็นแก่ตััว การเอาเปรียบกันและกัน การไร้ศีลธรรม และเหินห่างไปจากเส้นทางแห่งความรักและสันติสุขที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ดำเินินชีวิตร่วมกันด้วยความรัก

เมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอุปนิสัยธรรมชาติบาป ลักษณะนิสัยและอุปนิสัยต่างๆ จะแสดงออกให้ทราบว่า อาการเหล่านี้ คืออาการที่ไม่น่าพึงประสงค์  ที่อาจบ่งบอกได้ว่า ใครได้ตกเป็นทาสของวิญญาณอื่นแล้ว

ก. เป็นคนมีปัญหาทางด้านอารมณ์ร้ายต่างๆ จนดูเหมือนมากเกินปกติ เช่น
รู้สึกว่ามีการปฏิเสธตัวเอง ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง รู้สึกว่าตนเองด้อยค่ามากๆ รู้สึกไม่พอใจอะไรง่ายๆ รู้สึกสงสารตัวเอง, รู้สึกว่าอารมณ์เสียง่ายกับเรื่องเล็กๆ น้อย บ่อยๆ , ไม่มีความมั่นคงในชีวิต, รู้สึกเจ็บแค้นฝังใจ เจ็บปวดใจกับความแค้นเป็นเวลานานๆ แต่ก็ยังไม่หายเสียที, เกลียดชังตนเอง เกลียดชังคนบางคนอย่างไม่ธรรมดา, รู้สึกเจ็บจำฝังใจ เคยถูกละเมิดทางด้านอารมณ์  เพศ  และถูกกระทำอย่างขมขื่น ถูกละเมิดทางร่างกาย และถูกคำพูดทำให้เจ็บใจ จนฝังใจไม่ลืม ชอบเก็บเอามาคิดทบทวนและไม่สบายใจเนืองๆ

มีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเอง หรือเอาของมีคมทิ่มแทง หรือกรีดเนื้อตัวเอง มีเสียงภายในใจบอกว่า


บางคนอาจมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเอง หรือเอาของมีคมทิ่มแทง หรือกรีดเนื้อตัวเอง มีเสียงภายในใจบอกว่า ให้ทำร้ายตนเอง หรือให้ทำร้ายผู้อื่น มีเสียงคอยฟ้องว่าตัวเองเป็นคนผิดพลาดไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไป ตำหนิเก่ง ทั้งตัวเองและผู้อื่น ชอบแช่งด่าตนเองและผู้อื่นโดย ไม่รู้จักการให้อภัย หมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่าง เช่น เกมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนท ภาพการฆาตรกรรม ข่มขืน  ภาพวิปริตทางเพศ  กิจกรรมยามว่างที่กลายเป็นภาระ อยากได้ไม่รู้จักพอ อยากกิน อยากเสพของบางอย่างบ่อยๆ ไม่สามารถควบคุมตัวเอง เวลาโกรธมีความคิดอยากทำลาย ขว้างปาสิ่งของ  เห็นเลือดแล้วรู้สึกว่าอยากจะกิน ชอบอยู่มุมมืดๆ ชอบรูปภาพเกี่ยวกับงู  ปีศาจ  ลายมืดๆ ชอบยกตนข่มท่าน ชอบเอาใจตัวเองจนไม่สนใจศีลธรรมและความถูกต้อง

ข. ปัญหาที่เกิดกับความคิดที่ผิดพลาด

ชอบพลัดวันประกันพรุ่ง ไม่กล้าติดสินใจ สับสน ความจำเลอะเลือนโดยไม่มีเหตุอันควร คิดถึงแต่ความล้มเหลว ประสบการณ์ถูกคนดูหมิ่น หยามให้อาย และคิดว่าตัวเองเป็นอย่างที่เขาเคยพูดดูหมิ่น หรือสาปแช่งไว้ จิตใจเลื่อนลอย ชีวิตปราศจากเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในชีวิตอย่างชัดเจน มีปัญหาทางอารมณ์  น้อยใจบ่อยและมาก คิดว่าไม่มีใครรัก

เคยมีความคิดว่าการศึกษาสูงๆ ความรู้ ยศ ตำแหน่ง การครอบครองคืออำนาจ มีความต้องการเอาชนะคู่แข่งอย่างมาก บางครั้งคิดทำร้ายคนอื่น  ชอบกลั่นแกล้ง บางครั้งชอบคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือกระทำ  (วางแผนชั่ว)

ค. ปัญหาทางด้านวาจา หรือการพูดในทางลบ

ควบคุมงูพิษในปากไม่ค่อยได้ ชอบพูดติเตียน นินทาคนอื่น พูดให้ร้าย แช่งด่า ชอบดูแคลนคนอื่น ชอบวิพากษ์ วิจารณ์ในเชิงเสียหาย การพูดโกหกกลายเป็นนิสัยที่แก้ไม่ตก เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ ชอบพูดโกหกเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดี ชอบยกย่อทั้งๆ ที่ความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น มีความเชื่อว่าการพูดความจริงจะถูกลงโทษ

ง. ปัญหาทางด้านเพศที่ผิดปกติและเกินความพอดี

มีความคิดเรื่องเพศที่ฟุ้งซ่านมากเกินไป มีตัณหา มีพฤติกรรมเกี่ยวกับเซ็กในทางที่ไม่ถูกต้อง มีความสัมพันธ์ทางเพศ ที่ผิดไปจากหลักศีลธรรม เช่น มีเพศสัมพันธ์กับคนในสายเลือดใกล้ชิด เช่น ถูกพ่อ, ลุง น้า อา หรือ แม้กระทั้งถูกพี่ชายล่วงเกินทางเพศ  หรือเคยล่วงเกินคนอื่นๆ การมีพฤติกรรมเป็นหญิง หรือชายขายบริการทางเพศ  การมีความวิปริตทางเพศ ติดหรือเสพการมองดูรูปโป๊ การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นเพศเดียวกัน ชอบฝันเปียกอย่างพร่ำเพรื่อ ชอบแต่งตัวยั่วยวนทางเพศ คิดว่าเพศเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องส่วนตัว จะทำอย่างไรก็ได้ มีความต้องการทางเพศที่มากเกินไป ชอบสำเร็จความใคร่บ่อยๆ มีจิตนาการทางเพศที่สูง ชอบภาพลามก ชอบสะสมสิ่งล่อหรือปลุกอารมณ์ทางเพศ มีความวิปริตทางเพศ ในหัวมีภาพลามก

จ. การเสพติด หรือการหมกมุ่นกับกิจกรรมบางอย่าง

มีความรู้สึกอยากทำ หรืออยากกิน อยากมีบางสิ่งบางอย่างจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ ยา อาหาร ความสุขทางเพศ หรืออารมณ์ทางเพศ หรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถหยั้งใจให้หยุดได้ เช่น รายการทีวี เกมคอมพิวเตอร์ ละคร การดูภาพโป๊ การดูหนังประเภทสยองขวัญ ภาพยนต์แนวผีๆ ที่น่ากลัว ชอบดูทั้งๆ ตัวเองกลัวผี นอนฝันเห็นผีก็ยังดู บางครั้งรูสึกว่ามีวิญญาณมาขอนอนด้วย หรือได้ยินเสียงพูดคุยกับวิญญาณ หรือมีเสียงเรียกชื่อตัวเอง หันไปดูไม่เห็นมีใครสักคน

ฉ. ความอ่อนแอทางด้านร่างกาย อารมณ์

ได้แก่ความเจ็บป่วยที่ต่อเนื่อง ซ้ำๆ เป็นบ่อยๆ ความรู้สึกไม่สบาย ความอ่อนแอ ความรู้สึกเพลีย อ่อนล้าที่เป็นประจำ ความรู้สึกไม่ค่อยสบาย อารมณ์ไม่สดชื่น กล้ามเนื้อชักเกร็ง ชักกรtตุกบ่อยๆ มีความเจ็บปวดตามร่างกายที่ไม่หายสักที่ มีความเจ็บปวดทรมาน เช่น ปวดบริเวณไหล่ หลัง เอว มีความรู้สึกว่ากำลังมีบางสิ่งกด หรือถ่วงอยู่บริเวณไหล่ รู้สึกหนัก ทั้งที่ไม่ได้แบกหรือหิ้วอะไร

ช. ความเชื่อที่ผิดพลาดไปจากหลักการแห่งความจริง

หลงเชื่องมงายกับตำรา คำสอน หรือ วรรณกรรม บางอย่าง เช่นการสร้างความสำเร็จ การฝึกจิต การเข้าสมาธิ การเดินทางของจิต การเพ่งสมาธิ การสะกดจิต ฝึกเวทมนต์ คาถา การปลุกวิญญาณ เดรฉานวิชา การเลี้ยงสิ่งลี้ลับ หรือวิญญาณบางอย่างเพื่อให้ช่วยเหลือหรือ รับใช้ เช่น การเลี้ยงลูกกรอก ลักยม กุมารทอง พรายกระซิบ การสอบถามวิญญาณ เช่นการเล่นผีถ้วยแก้ว ดูลายมือ ทำเสน่ห์ ให้คนหลงรัก หรือการใช้ไสยศาสตร์ การผูกหุ่น การจ้างคนอื่นให้ทำไสยศาสตร์ ทำให้คนรัก หรือเกลียดกัน จ้างหมอผีให้ทำให้ผู้ชายมาหลงรัก หรือทิ้งลูกทิ้งเมียมาอยู่กับตนเอง โดยไม่สนใจความถูกต้อง ชอบธรรม หรือบาปบุญคุณโทษ มีวัตถุเครื่องรางของขลัง ที่มีคำแช่งสาปอยู่ด้วย


ซ. การดำเนินชีวิตที่ไร้เป้าหมายที่ชัดเจน


การเดินทางไปมาโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ย้ายบ้านบ่อยๆ ย้ายงานบ่อยๆ ย้ายโบสถ์บ่อยๆ มีความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนคู่นอน คู่รักบ่อยๆ ไม่มีความมั่นคงในความรัก อารมณ์ และความสัมพันธ์
ประสบความล้มเหลวในชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่า ผีซ้ำด้ามพลอย ล้มเหลวทางด้านการจัดการเรื่องเงิน มีโลกส่วนตัวที่ลึกลับ ชอบสร้างกำแพง ไม่ให้ใครเข้าใกล้มุมมืด   มีชิวิตที่ไร้ความหวัง มีความรู้สึกซึมเศร้า อยากฆ่าตัวตาย ล้าหลัง ไม่ทันเพื่อน เกิดความสัมพันธ์แตกร้าว ต้องอยู่โดดเดี่ยว ชีวิตเหมือนไม่มีใครจริงใจด้วย อ้างว้าง ไร้คนรู้ใจ

อาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนที่มีอาการเหล่านี้จะเป็นคนผิดปกติ แท้จริง สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเหมือนทรัพย์สมบัติของมนุษย์ธรรมดา หรือมนุษย์บาปหนาทั่วไป แต่ถ้ามีมาก มีหลายข้อ อาจสันนฐานได้ว่า คนที่มีอาการเหล่านี้อาจกำลังตกอยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณอื่น ที่ไม่ใช่ตัวตนของท่านเป็นแน่แท้ เอ๊ะ ถ้ามันไม่ใช่นิสัย หรือพฤติกรรมของเรา มันเป็นพฤติกรรมของใครกันล่ะ


หากพบเห็นว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้ เราเข้าใจว่า คำสอนทางศาสนาอาจไม่เพียงพอที่จะชำระล้างได้ คุณต้องถ่อมใจ เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่องการปลดปล่อย รับการอธิษฐานปลดปล่อยจากผู้มีความสามารถพิเศษในการอธิษฐานจิต  เพื่อปลดปล่อยให้ท่านหลุดพ้นจากการเป็นทาส ของอารมณ์ ความคิด และอุปนิสัยที่เลวร้ายเหล่านี้ก่อน แล้วคุณจะเป็นคนอย่างที่ควรจะเป็น โดยไม่ต้องเสแสร้งอีกต่อไป แล้วชีวิตของคุณจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแน่นอน  คุณจะหายป่วยหายไข้ ไม่ต้องทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจอีกต่อ 

ที่ดีมากที่สุดหรืออาจจะดีไปกว่านี้คือว่า การรักษาทางเลือกที่เราทำนี้ไม่ใช้ยา ไม่ใช้ไสยศาสตร์ ไม่ใช่การทำบุญ ไม่ใช่การถวายเครื่องบูชาใดๆ ไม่ใช่การหลอกลวงต้มตุ๋น   แต่เราแนะนำให้คุณกลับมา
ทบทวนตัวเอง รับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง  ที่ไม่มีใครเปิดเผยมาก่อน  เพื่อว่าหากท่านสมัครใจเข้ารับการอธิษฐานอวยพรให้หลุดพ้น ท่านจะหายได้อย่างแน่นอน  จนถึงวันนี้มีคนมากมายได้รับการเยียวยารักษามาแล้ว และพวกเขาหายดีทุกคน ลองอ่านจากลิงค์ข้างล่างนี้

ขอให้หายดี และมีกำลังใจ
ขอพระเจ้าอวยพระพร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บันทึกความจำคนที่ได้รับการเยียวยาแล้ว

หูตึงหายแล้ว (ปี ค.ศ. 2011)

อุปสรรค์แห่งการหายจากโรคเรื้อรัง

ความเจ็บป่วยที่เกิดจากสายเลือด หรือคำแช่งสาป

สัญญาณบอกเหตุว่าคุณกำลังอยู่ในอันตราย

ทำไมต้องเชื่อพระเจ้า อะไรก็ชอบอ้างพระเจ้า พระเจ้า

แล้วถ้าอยากหายจริงๆ ฉันต้องทำอย่างไร

กลับไปหน้าแรก 

...............................................
Tags: การหายโรค รักษาโรคทางเลือก, จิตเวช, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณ, จิตประสาท,
คนอวดผี, ข้อควรระวังในการ, วิญญาณ, การขับผี, ปัดรังครวญ, มนต์ดำ, สักยัณห์, มีดหมอ, อารมณ์ร้าย
การปลดปล่อย ปลดปล่อย ฝันร้าย เห็นผี วิญญาณ จิตหลอน ถูกผีอำ  รักษาอาการประสาท  คุณไสย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)