ตารางกิจกรรมบ่งบอกวิสัยทัศน์อะไรของคริสตจักร-Church's Schedules and Activities

 กิจกรรมของคริสตจักรนั้นสำคัญไฉน
กลุ่มผู้เชื่อที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเติบโตได้ขนาดเหมาะสมกับอายุขององค์กร  เปรียบเทียบกับ กลุ่มองค์กรอาณาจักรที่ซอยเท้าอยู่กับที่หรือแบบรักษาสภาพทรงกับทรุดจะมีกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
พลังงานที่ใช้ในการทำพันธกิจย่อมแตกต่างกัน ฉะนั้นตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์ของโบสถ์แต่ละแห่ง
จึงเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มความสำเร็จและความถดถอยขององค์กรได้ว่า พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจัง หรือประคองตัว หรือว่าเฉยๆ ไร้ทิศทาง จนวันหนึ่งองค์กรของพวกเขาเริ่มมีแต่คนสูงอายุที่อ่อนแอ เป็นไม้ใกล้ฝังที่เริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาองค์กร  เริ่มเข้าใจว่าวันเวลาที่ล่วงเลยไปเปล่าๆ เป็นปีเป็นเดือนน่าจะทำอะไรๆ ที่เกิดประโยชน์ และจะเกิดผลดีสำหรับอนาคตข้างหน้า

บทความนี้ได้พยายามนำเสนอตารางเวลาที่ได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เนทหลายๆ แบบเพื่อให้คริสเตียนใหม่ คริสเตียนเก่าได้ศึกษาและแยกแยะว่าองค์กรแบบใดที่ท่านควรจะเข้าร่วมและถวายทรัพย์ของท่านให้กับเขา ท่านจะอยู่กับเขาหรือไม่อยู่กับเขา อยากทำงานที่เหนื่อยแต่เกิดผลเป็นความชอบธรรมและสันติสุข กับอยู่กันอย่างสบายๆ ไปเรื่อยๆ เป็นเดือนๆ ท่านเลือกจะอยู่กับใคร ทำตามใจฉันกับทำตามพระมหาบัญชา เอาแบบใดเลือกเอาตามอำเภอใจ  แต่ท่านจะได้รับผลกระทบจากการเลือกนี้แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าดีหรือร้าย พระพร หรือ พระเพลิง

การดูตารางจะสามารถช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่าองค์กรแต่ละแห่งเป็นอย่างไร โบสถ์คริสต์ที่่ท่านจะเข้าร่วมเป็นแบบไหน: แบบก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง กำลังเกิดผล ดึงดูดผู้คนให้เข้ามา หรือเหนื่อยหน่ายไร้ทิศทาง ด้วยข้อจำกัดสารพัน

องค์กรเริ่มเข้าไปสู่ความเสื่อมถอยอย่างช้าๆ  ด้วยการซอยเท้าอยู่กับที่เพื่อรักษาสภาพ หรือเป็นเพียงรักษาภาพลักษณ์ของศาสนสถาน ตารางเวลาของคริสตจักรเป็นเพียงป้ายที่เขียนไว้ให้หน่วยจ่ายเงินเดือนรู้ว่าเราก็ทำนะ นี่ไงป้ายแต่ไม่ได้ทำ หรือไม่มีป้ายบอกอะไรเลย หรือป้ายชำรุดไปนานแล้ว

โบสถ์ที่เราอยู่เปรียบเหมือนคนขับรถยนต์ที่กำลังขับรถยนต์ใส่เกียร์ 5 เดินหน้าเต็มสูบ หรือใส่เกียร์ 1 เกียร์ 2 เพื่อขึ้นเขา หรือใส่เกียร์ว่าง หรือติดเครื่องอยู่กับที่ หรือที่ร้ายกว่านี้คือใส่เกียร์ถอย

หรือว่ายังไม่มีคนขับเลย มีแต่พี่เลี้ยงนักมวยที่ไม่เคยเป็นนักมวยแต่ชอบสั่งให้คนโนน้คนนี้ทำอย่าง นั้นอย่างนี้แต่ตนเองคอยติอย่างเดียว หรือเป็นโบสถ์ที่อาจารย์หนีไปแล้วไม่รู้กี่คน

คริสตจักรแห่งที่ 1                                                                                

ตารางกิจกรรมปี 2010
วันอาทิตย์
08.00-.9.00 อธิษฐานแสวงหาพระเจ้า
09.00-09.45 ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน ชั้นรวม เรียนพระคัมภีร์เป็นเล่ม เริ่มจากเอสรา

10.00-12.00 เวลานมัสการ

• ร้องเพลงนมัสการพระเจ้า
• คริสตจักรเด็ก (แยกกลุ่มเด็ก)
• เทศนา & ตอบสนอง
• อธิษฐานเผื่อกันและกัน

• อาหารเที่ยง 12.00-13.00 คริสตจักรทำอาหารเลี้ยงดูอย่างดี ไม่เก็บเงิน ไม่เรี่ยไร
- ชั่วโมงแบ่งปัน 13.30 – 14.30
• สนทนาภาษาอังกฤษ 3.30 – 14.30
• มุมคอมพิวเตอร์ (ยกคอมพิวเตอร์มาด้วย ถ้ามี) 3.30 – 14.30

วันพุธ กลุ่มย่อยตามจุดต่างๆ (ดูตารางที่คริสตจักร ) (เวลาแล้วแต่หัวหน้าเซลนัดหมาย)

วันพฤหัส
18.00-19.30การประชุมกลุ่มหนุ่มสาว และผู้ที่กำลังเริ่มชีวิตคู่
 ประชุมกลุ่มย่อยตามจุดต่างๆ (ดูตารางที่คริสตจักร )

วันศุกร์
18.00 – 19.30 กิจกรรม เยาวชน ที่คริสตจักร
19.00 - 20.00 House Church ในชุมชนที่กำหนด

วันเสาร์
08.00 – 10 .30 เดินอธิษฐานรอบ ชุมชน และ บริเวณเป้าหมายการประกาศฯ
10.30- 11.00 พักสักหน่อย
11.00- 12.00 งานทั่วไปในคริสตจักร
13.00 - 14.30 กิจกรรมYouth เอกมัย 30
15.30 - 17.00 ซ้อมนมัสการ

ที่มา: http://www.bangkokcit......

คริสตจักรแห่งที่่ 2                                                                                 

วันอาทิตย์

09.00-09.30 รวมพลังอธิษฐาน

09.30-10.00 เพลงสรรเสริญและคำพยาน

10.00-10.30 ศึกษาพระวจนะ

10.30-10.45 บทเพลงเตรียมจิตใจ

10.45-12.00 นมัสการพระเจ้า

วันพุธ 19.00-21.00 รวมพลังอธิษฐาน

คริสตจักรแห่งที่ 3                                                                              

คริสตจักรแห่งนี้ติดข้อความประกาศไว้ดังนี้

คริสตจักร xxx (แห่งนี้) มีความยินดีที่อยากเชิญชวนผู้สนใจทุกคน ทั้งเด็ก นักเรียนนักศึกษา คนทำงาน ทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ หรือเบอร์โทรด้านล่างนี้ หรือ  ติดต่อเว็บ....

- วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่มีความสนใจทางด้านดนตรี สามารถมาเรียนดนตรีได้ ทั้ง ตีกลอง เบส กีต้าร์ โดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีมาสอน และให้คำแนะนำ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- วันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. เรียนภาษาอังกฤษฟรีกับอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ (จบจากสหรัฐอเมริกา) สอนฟรี เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย กับเนื้อหาการเรียนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งเรื่องของสำนวน ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง พูดภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติเข้าใจ ฯลฯ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถติดต่อขอร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ตามโปรแกรมที่ท่านสนใจ

สอบถามรายละเอียด โทร.054-22xxxx     มือถือ : 089-6xxxx8
086-912xxxx0

คริสตจักรแห่งที่ 4

อันนี้อาจเรียกว่าแบบธรรมดาทั่วไป หรือที่เขาเรียกว่ากลุ่มผู้เชื่อธรรมดา

วันอาทิตย์ เวลา  10.30-10.50 หัดเพลงสั้น

10.50 เริ่มพิธีการนมัสการ

- สารภาพบาป ประกาศการอภัยบาป
- อ่านพระคัมภีร์สลับกัน
- เทศนาสั้นๆ
- ถวายทรัพย์  ประกาศงาน ขอบคุณ

12.00-13.00 เวลารับประทานอาหาร (กลับไปรับประทานบ้านใครบ้านมัน, หรือห่อมากินด้วยกัน)

6.30-17.30 นมัสการตามบ้านผู้ที่เชิญไปเยี่ยม (แล้วแต่จะมีคนเชิญหรือไม่ ถ้าไม่มีก็งด)

วันพุธ 19.00-21.00 ไม่มีการอธิษฐาน หรือมีก็มีมา 5-10 คน

วันอื่นๆ นักการศาสนาไม่อยู่  ไม่มีเวลาเฝ้าโบสถ์เลยปิดโบสถ์ไว้  หากมีธุระกรุณาติดต่อ 08 1111 1111


ขอพระเจ้าทรงนำให้ท่านเลือกที่จะทำตามใจ หรือตามพระมหาบัญชา โปรดสติปัญญาที่พระเจ้ามอบให้แก่แต่ละคนในการจัดกิจกรรมของคริสตจักรอย่างดี ถึงดีที่สุด สุดความสามารถของแต่ละคน
การงานของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องปากเรื่องท้อง แต่เป็นพระมหาบัญชา เป็นคำสั่งเด็ดขาด
ผู้เชื่อต้องช่วยกัน ร่วมมือกันในการทำพันธกิจของพระเจ้าให้เกิดผล นำคนบาปมาถึงความรอด แล้วยังไม่พอต้องปลดปล่อย และชำระล้างนิสัยบาป พฤติกรรมที่ไม่ดี สันดานบาป คำแช่งสาป วิญญาณโสโครกที่ติดตามจองล้างจองพลาญ คอยทำลายพวกเขาอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ไม่ยากเกินฤทธิของพระเยซูคริสต์เจ้า

พระธรรม 1 เปโตร 1:22-23

ที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้ว ด้วยการเชื่อฟังความจริง จนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจ ท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากพันธุ์มตะ แต่จากพันธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่

พระธรรมสุภาษิต 10:15

การงานของคนเขลากระทำให้เขาเหน็ดเหนื่อย 
ด้วยว่าเขาไม่รู้จักทางที่จะเข้าไปในกรุง  

ความหมาย: การทำงานของคนที่มีความคิดอ่อนด้อย มีความรู้แต่ขาดความเข้าใจ ไม่รู้จักประยุกต์ใช้สติปัญญาจากเบื้องบน  การทำแบบนี้จะทำให้พวกเขาทำงานจนเหนื่อยและอ่อนล้าแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง เพราะพวกเขาไม่เรียนรู้วิธีที่จะปฎิบัติจนถึงความเจริญรุ่งเรือง

ขอพระเจ้าอวยพระพร
อาเมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)