พิธีรับศิษย์ใหม่รุ่นสาม Foot wash ceremony

 ไป กทม คราวนี้ อ ได้รับศิษย์ใหม่หลายคน ทั้งหมดสิบสองคน จัมโบ้เป็นคนที่ดูเด็กสุด แต่จบการศึกษา และทำงานแล้วมีใจรักพระเจ้า และมีแม่รับรองความประพฤติ สำหรับคนอื่นๆ เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีใครรับรอง ต่อไป อ จะรับศิษย์เฉพาะคนที่มีพ่อแม่ หรือผู้เชื่อที่เข้มแข็งรับรองเท่านั้น ไม่รับมั่วๆ อีกแล้วเพราะอาจทำให้ทีมเสียชื่อ และไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า


ผมได้รับความโปรดปรานพระเจ้าส่งคนที่รักพระเจ้ามีของประทานการแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลายคนได้ยินเสียงพระเจ้า หลายคนเป็นผู้เผยพระวจนะอยู่แล้ว แต่คนเหล่านี้เป็นเพียงเหมือนรูปติดข้างฝาโบสถ์ เป็นแค่ไม้ประดับไม่ได้ใช้งานของประทานอย่างเต็มที่ หรือถ้าเอาไปใช้งานก็เอาไปใช้งานเหมือนเอาพนักงานระดับวิศวกรไปต้อนรับคนเข้าโบสถ์  เอาคนระดับด๊อกเตอร์ไปล้างจาน หรือเอาเป็นแผนกเครื่องไฟ 

น่าตลกไหมล่ะ เพื่อนด๊อกเตอร์ของผมเล่าว่า มีแพทย์คนหนึ่งที่เป็นผู้เชื่อ มีความรู้พระคัมภีร์ระดับประมาณว่า สามารถสอนพระคัมภีร์จนถึงรากศัพท์ภาษาฮีบรู ภาษากรีกได้ แต่เจ้าของโบสถ์ (ต้องใช้คำว่าเจ้าของโบสถ์เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ) ให้คนนี้ไปตีกลองชุด

ลูกชายผมไปโบสถ์อะไรไม่รู้สองปีกว่าแล้ว นาย ศบ. คนขยันมันยังไม่รู้ว่า ลูกชายผมได้ยินเสียงพระเจ้า ขับผีเป็น  เขาไม่สอนอะไรเลยเกี่ยวกับการใช้ของประทาน เพราะเขามีอยู่แล้ว จีงไม่สร้างคนใหม่  มีคนทำอยู่แค่หนึ่งสองคนเขาพอใจแค่นั้น  รู้ไหมเขาทำอะไร เขาให้ลูกชายผมไปตีกลองชุด อาทิตย์เว้นอาทิตย์  ผมก็บอกให้ลูกชายเตรียมตัวย้ายโบสถ์ได้แล้ว เพราะพวกนี้มันเป็นเหมือนสุกรที่ไม่รู้จักคุณค่าของเพชร  ลูกชายกับผมทำงานด้วยมาตลอดเราขับผีเป็นร้อยๆ ด้วยกัน เขาเผยพระวจนะ  บอกว่าผีชื่ออะไร มีผีกี่ตัว  ช่วยอธิษฐานแบ๊กอัพตอนผมขับผี หรือวางมืออธิษฐานเผื่อคนป่วย 

พี่น้องพอเห็นภาพ คริสตจักรไทยหรือยัง  คือในโบสถ์ใช้คนไม่ถูกงาน ไม่รู้จักใช้ และพัฒนาของประทาน

ผู้เชื่อที่เข้มแข็งและมีของประทานซ่อนเร้นแบบนี้เป็นเหมือนระเบิดไดนาไมด์ของพระเจ้าที่ ยังไม่ได้เอาไปใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ  เหมือนขอนไม้ทีลอยตามน้ำ  ไม่เกิดประโยชน์ ผมเอาเขามาตัด มาแต่ง ทำเป็นเครื่องใช้สารพันที่เกิดประโยชน์  ผมวางมือส่งของประทานให้เขา อวยพรเขา พาเขาไปฝึกงาน  นำออกไปช่วยผมขับผีในจังหวัดต่างๆ และต้องไปถึงต่างประเทศ  ผมจีงรับพวกเขามาสั่งสอน เพื่อถ่ายทอดวิชา การขับผี และวางมือรักษาโรคให้ และต่อไปเขาก็จะสร้างรุ่นน้องขึ้นมาอีกมากมาย



ศิษย์รุ่นก่อนผมรับไว้ประมาณสิบสามคน  แต่ที่เข้มแข็งและยังรับใช้ด้วยกัน ก็มีประมาณแปดเก้าคน ก็ยังนับว่าแค่เพียงสองปี ผมสร้างสาวกของพระคริสต์ที่มีฤทธิ์มีเดช สามารถขับผี  วางมือ เผยพระวจนะช่วยในการบำบัดปลดปล่อยได้  ปีนี้พระเจ้าเพิ่มให้ผมอีกเกือบยี่สิบแล้ว อย่างน้อยๆ ผมขอคนที่เอาจริงแค่ห้าสิบเปอร์เซนต์ปีหนึ่งผมก็สร้างคนได้ไม่ต่ำกว่าสิบคน  แล้วพาพวกเขาออกไปฝึกงาน ไปดูผมขับผี วางมือ และให้เขาเรียนจากประสบการณ์ตรง  หัดทำเอง เมื่อได้แล้วก็สร้างคนรุ่นต่อไป รุ่นต่อไป และรุ่นต่อไป



ท่านละครับเป็นคริสเตียนมานานกี่ปีแล้ว รับใช้มากี่ปี ท่านเก่งคนเดียว หรือว่า ท่านส่งต่อของประทานให้ใครบ้าง (โรม 1:11, 2 ทิโมธี 1:6)  สร้างสาวกของพระคริสต์ที่สามารถใช้สิทธิอำนาจแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ตามพระสัญญาแห่งผู้เชื่อของพระองค์ที่มีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยและ วิญญาณร้ายได้ปีละกี่คน  หรือว่ายังไม่คิด  ถ้า คจ ที่ท่านรับใช้ เกิดท่านมีเหตุต้องออกจากหน้าที่ หรือตายไป จะมีใครที่คุณสมบัติดีๆ รับใช้แทนท่านได้ไหม  หรือว่า ถ้าท่านไปทุกอย่างก็จบลง  แตกแยก ถอยหลัง  ชะลอ  ความบาปเข้าครอง และพ่ายแพ้  จำนวนสมาชิกของ คจ ยังไม่เท่าจำนวนปีที่ท่านตั้ง คจ  ผมว่า เราต้องคิดใหม่ทำใหม่กันได้หรือยัง อย่างน้อย สามปี ต้องเกิดผล คุณสอง เพราะต้นไม้ที่ปลูกไว้อย่างน้อย สามถึงห้าปีต้องเกิดผลได้แล้ว

ผมไม่ได้เอาตัวเองมายกตนข่มใคร แต่ผมพูดเพื่อให้คริสเตียนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้บังเกิดใหม่แล้ว ว่า แค่มีผลของพระวิญญาณยังไม่เพียงพอจะไปสู้กับผี  เพื่อ่ประกาศนำคนมารอดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรอก เราต้องใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่มอบให้ผู้เชื่อด้วย

ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรให้เติบโตมีของประทานและออกไปเกิดผลทั่วโลก

Shalom
Evangelist Rice Mu.

HOME

1 ความคิดเห็น:

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)