เคล็ดลับคนมีสุข The Top Secret of a Happy Life


                        คาถาป้องกันภัย จากคนร้าย คำแช่งสาป มิตรเลว เปรต สัมปเวสี

ก่อนที่ผมจะขออนุญาตหยุดเขียนบล๊อคเพื่อทำโปรเจ็ค เขียนหนังสือเรื่อง "การขับผีง่ายนิดเดียว"
เพื่อนำมาขายเป็นทุนในการทำพันธกิจปลดปล่อย หากทำทำหนังสือไม่เสร็จผมก็จะพยายามไม่เขียนบล๊อคอีก เพราะหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่ต้องการรับการปลดปล่อย และออกไปทำพันธกิจปลดปล่อยได้อย่างมาก  เพราะในเมืองไทยมีแต่ตำราฝรั่ง  ผีฝรั่ง  แต่ผมมีประสบการณ์มากมายในการขับผีทั้งผีไทย ผีจีน ผีเขมร ผีสีลังกา ผีฮินดู ผีพุทธ  ผีบ้านผีเรือน  ผีปอบ และสารพัดผี  จึงอยากเขียนเป็นหนังสือบอกวิธีการขับผี  บอกวิธีการวางมือรักษาโรคที่เกิดผลให้คนของพระเจ้าเอาไปฝึกทำ เพื่อฝากไว้ในแผ่นดินครับ

(ต่อ)

องค์ความรู้เรื่องการขับผียังไม่แพร่หลายในกลุ่มผู้เชื่อในไทย เนื่องจากสาเหตุหลายประการ  บ้างคิดว่าการขับผีเป็นของประทานของพระเจ้า แต่ผมว่าอาจจะไม่จริง เพราะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้น  เป็นความเข้าใจของอาจารย์บางคนเท่านั้นเอง ไม่ใช่หลักการที่พระคัมภีร์รับรอง  แต่การขับผีเป็นความจริง มีพระคริสต์เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง และยังรับรองในการทำงานของผู้เชื่อทุกครั้งที่ทำต้องขับผีได้ เรียกผีที่ซ่อนตัวอยู่ในคนออกมาได้  นี่คือสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ เป็นพันธกิจที่พระคริสต์และเหล่าสาวกกระทำ

ผมขอฝากข้อคิดอันนี้ไว้ให้คนที่รู้จักคิด เอาไปคิดทบทวน หากข้อใดดี เป็นจริง ก็เอาไป (อย่า)ปฏิบัติ แล้วจะทำให้ชีวิตของท่าน สบายใจ สบายกาย ไม่ต้องทุกข์ร้อนใจได้มากมายหลายวัน หลายคืน หลายปี  บางทีอาจเป็นเวลาถึงหนึ่งชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสัจจะ มีทั้งหมด 64 อย่า ความจริงมีมากกว่านี้ แต่ว่าถ้าเยอะเกินไป ก็คงน่าเบื่อและจำไม่หมด

ความจริงผมไม่อยากสอนคำว่าอย่า  เพราะมีคนกล่าวว่า ยิ่งพูดว่า "อย่า" เหมือนยิ่งยุ  แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ขออย่าไว้เยอะๆ ทั้งหมดมีสี่แผ่น  ผมไม่ได้ลอกใครมา ผมประมวลความรู้ ความเข้าใจจากความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์จากการอ่าน การศึกษาจากหลายแหล่ง ทั้งจากปราชญ์ชาวบ้าน หนังสือพระคัมภีร์ไบเบิ้ล  กลั่นออกมาเป็นคำร้อยกรองคล้องจองกันเพื่อให้จำได้ง่าย 

หากท่านใดจดจำไว้ หรือเอาไปติดฝาไว้ก็อาจเป็นคาถาป้องกันตัวเอง และคนมีประสบการณ์ชีวิตน้อย จะได้ระวังภัยแห่งชีวิตไว้  เพื่อชีวิตท่านจะมีสวัสดิภาพต่อไป เนื้่อหาของ "อย่า" บางข้ออาจจะเข้าใจยาก หรือไม่เข้าใจ  ไม่เป็นไร หากอยากจะถามก็อีเมล์มาถามได้ว่าแปลว่าอะไรนะครับ

ชีวิตคนเราแสนสั้น ไม่นานก็ป่วย แก่ เจ็บ ตาย สังขารไม่ยั้งยืน  แต่ถ้าเราระวังตัว จะมีชีวิตยั้งยืน และมีความสุขได้ครับ  อย่างไรก็ตาม  คาถานี้มีดีแค่ให้สบายในโลกนี้เท่านั้น หากใครอยากสบายตลอดไป ต้องกลับใจจากบาป  เลิกทำบาป แล้วยอมรับพระคริสต์การไถ่บาปของพระคริสต์ยอมให้พระองค์เป็นพระเจ้า แล้วท่านจะสุขตลอดไป ทั้งสามโลกขอพระเจ้าอวยพร
Rice Mu. April 10, 2013


แผ่นที่ ๒แผ่นที่๓


แผ่นที่ ๔


Home: หน้าแรก

Tag: The top secret, โคลงกลอนสอนใจ, คติพจน์, การครองเรือน, การครองรัก, สอนให้รวย, ภัยประจำวัน, คาถาปลดปล่อย, คาถาไล่ผี, คาถาเสกของ, มหาเวทย์,  คาถามหารวย,

1 ความคิดเห็น:

  1. ยิวฝ่ายวิญญาณ4/19/2557

    อย่าดีใจที่พวกท่านขับผีได้ แต่จงดีใจที่ชื่อของท่านได้ถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว ฮาเลลูยา ขอบคุณพระเจ้า
    ​ขอ​ให้​พระ​เกียรติ​มี​แด่​พระ​องค์​ตลอด​ชั่ว​นิรันดร์ อาเมน

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)