คำสาปแช่งที่ภูเขาเอบาล- Curses from Mount Ebalคนทั่วไปไม่ว่าศาสนาไหน ก็กลัวบาปกันทั้งนั้น แต่พอนานๆ ไป ชักไม่กลัว พอเห็นคนอื่นๆ ทำบาปแล้วไม่เห็นเป็นไร จึงอาจคิดไปว่าบาปมันตามไม่ทัน และไม่มีผลอะไร อ่านบทความนี้แล้ว ลองจำไว้ ลองพิจารณาดูคนที่ทำบาป ไม่นานเขาจะรับผลบาปในชั่วชีวิตนี้เอง ไม่ต้องรอให้ตายก่อน

พฤติกรรมต่อไปนี้เป็นเหตุให้คำแช่งสาปตกลงมาถึงคนเหล่านั้นที่ประพฤติปฎิบัติอย่างนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร นับถือศาสนาใด เพราะโลกนี้มีอำนาจการปกครองฉันใด ในโลกของวิญญาณก็มีการปกครองเช่นกันฉันนั้น พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกที่ชาวโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้าบางคนเรียกกันว่า "สิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก"


คำสาปแช่งนี้ไม่เพียงเห็นผลอย่างชัดเจนในขณะมีชีวิตอยู่แล้ว เมื่อชีวิตตายไปจะพบการพิพากษาลงโทษ คือวิญญาณถูกโยนทิ้งลงไปในบึ้งไฟที่ไม่มีวันดับสูญ ลูกหลานผู้สืบทอดยังได้รับคำแช่งสาปนี้ต่อไปอีกด้วย


พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 27 ข้อ 15-26

15. ผู้ ใดที่กระทำรูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปหล่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจแด่พระเจ้า เป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่าง และตั้งไว้อย่างลับๆ ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง'


16“ 'ผู้ใด หมิ่นประมาทบิดาของตนหรือมารดาของตนให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง'


17“ 'ผู้ใดที่ยักย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้าน ให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง' (ย้ายหลักเขตเพื่อโกงที่ดินเพื่อนบ้าน)


18“ 'ผู้ใดทำให้คนตาบอดหลงทาง ให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง' (แกล้งคนไม่รู้ให้เสียประโยชน์, เสียประโยชน์)

'
19“ 'ผู้ใดทำให้เสียความยุติธรรมอันควรได้แก่คนต่างด้าว ลูกกำพร้า และแม่ม่าย ให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง'


20“ 'ผู้ใดสมสู่กับภรรยาของบิดาตน เพราะเขาได้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา ให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง'


21“ 'ผู้ใด สมสู่กับสัตว์เดียรัจฉานชนิดใดๆ ก็ตามให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง'


22“ 'ผู้ใดที่ สมสู่กับพี่สาวหรือน้องสาว จะเป็นบุตรสาวของบิดาหรือบุตรสาวของมารดาของตนก็ตามให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง'

23“ 'ผู้ใด สมสู่กับแม่ยายของตน ให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง'

24“ 'ผู้ใด ฆ่าเพื่อนบ้านของตนอย่างลับๆ ให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง'

25“ 'ผู้ใด รับสินบนให้ฆ่าบุคคลที่มิได้กระทำผิด ให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง'

26“ 'ผู้ใดไม่ดำรงถ้อยคำแห่งธรรมบัญญัตินี้โดยการกระทำตาม ให้ผู้นั้นรับคำสาปแช่ง'

ศาสนาและธรรมบัญญัติมีจุดประสงค์เพื่อให้มนุษย์รู้จักขอบเขตในการประพฤติของตนว่า มีขอบเขต มีเสรีภาพเพียงใด หากไม่ได้บัญญัติไว้ มนุษย์ก็จะไม่รู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก และเมื่อต่างคน ต่างเอาจิตสำนึกซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่่ากันมาวัดกันและกัน สังคมก็จะยุ่งเหยิงและไม่เกิดสันติสุข บ้านเมืองและสังคมก็จะมีแต่ภัยพิบัติ เดือดร้อน เนื่องจากตกอยู่คำแช่งสาปของธรรมบัญญัติ

ลักษณะของชีวิตที่ถูกคำแช่งสาป ดูต่อใน "บทความคำแช่งสาปจากธรรมบัญญัติ..."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)