ทำไมต้องรอให้จนมุม Being cornered?

 
                                                  “ทำไมต้องรอให้จนมุม”

สมัยก่อนผมไม่เคยทราบ และไม่สนใจว่าการทำบาปมันจะมีผลอะไร  อย่างมากผมเคยได้ยินอาจารย์บางท่านก็สอนว่า  ทำบาปแล้วจะตกนรก   แต่ผมไม่เคยกลัวเพราะผมยังสามารถมีชีวิตอยู่อีกนาน   ถ้าผมใกล้ตายค่อยกลับใจก็ยังทัน   แต่ความคิดแบบนั้นคือความคิดที่ผิดพลาดของผมการทำบาปคือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ผมชอบกระทำจนเป็นเหมือนทาส  ผมไม่สามารถเลิกได้เลย ผมรู้ทั้งรู้ว่าทำบาปมันไม่ดี แต่ผมห้ามใจไม่ได้จำเป็นต้องทำ   ทำบาปจนติดเป็นนิสัยถาวร  ทั้งทางปาก ทางตา ทางมือ ทางเพศ ทางใจ และทางวิญญาณ  เพราะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย

ขอบคุณพระเจ้า  ยังดีที่ผมไม่รอให้ชีวิตจนมุม  หมดสภาพแล้วถึงเลิกบาป  เพราะได้พบอาจารย์ดี มาแนะนำ สั่งสอน และปลดปล่อยให้ ผมจึงมีโอกาสกลับใจ ไม่จนมุมชีวิตก่อนแล้วค่อยกลับใจมาหาพระเจ้า

ผมอยากจะบอกว่า คนที่สำรวจตัวเองแล้วพบว่าตัวเอง  อ่อนแอ  ชอบเพลอทำบาปจนติด  มีอารมณ์ร้ายๆ ควบคุมตัวเองไม่ได้  โกรธง่าย เกลียดชัง  อารมณ์แปรปรวน  เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย   สับสน  หงุดหงิดบ่อย  ว่า  "ยังมีทางแก้ครับ"  

ผลของความบาปไม่เพียงจะทำให้ชีวิตเป็นมลทินบาป  ทำให้ชีวิตจิตใจตกต่ำ มีความโสโครกในจิตใจ  มีอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา และยังทำให้วิญญาณไร้สันติสุข    ที่น่าตกใจกลัวนี้คือว่า  การทำบาปยังเป็นการเปิดช่องให้สิ่งชั่วร้ายต่างๆ เข้ามาทำร้ายตนเอง ครอบครัว การงาน  การเงิน  คนที่เรารัก ความสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆ  และพระเจ้า

สิ่งต่างๆ ที่ติดอยู่ชีวิตคนบางคน คือ อารมณ์ร้ายๆ ต่างๆ เช่น โกรธ เกลียด อิจฉา ขมขื่น  อ้างว่าง ท้อแท้อยากตาย   เกลียดคร้าน  ง่วงนอนทั้งวัน   แม้คนจำนวนมากเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิด  เป็นนิสัย เป็นสันดานได้รับถ่ายทอดติดต่อกันมาทางดีเอ็นเอ  ทั้งตระกูล  ฉันไม่สามารถจะทำดีกว่านี้แล้ว

แต่ผมขอบอกว่า อย่าเพิ่งหมดหวัง   “นิสัยร้ายๆ อารมณ์ร้ายเหล่านี้สามารถแก้ไขได้”  ด้วยการอธิษฐานปลดปล่อย ในพระนามของพระคริสต์   ผมได้เห็นคนเป็นร้อยๆ คนได้รับปลดปล่อยมาแล้ว  “ถ้าคนคนนั้นเปิดใจยอมปล่อยบางอย่าง เพื่อจะได้บางอย่างที่ดีกว่า”

ทำไมคนจึงปล่อยให้ชีวิต “จนมุม หมดสภาพ” แล้วจึงค่อยมาหาพระเจ้า   กลับมาหาพระองค์ก่อนที่จะสายเกินไป  ก่อนที่สิ่งชั่วร้ายจะทำร้าย  แย่งชิงเอาความสุขแห่งชีวิตไปจากเรา หรือทำลายเราจะหมดสภาพ  ก่อนที่ชีวิตและสิ่งดีๆ ในชีวิตของเราจะเสียหายไปมากกว่านี้ไม่ดีกว่าหรือ

“ทำไมต้องรอให้จนมุม” ในเมื่อเห็นเราได้เห็นตัวอย่างไม่ดีมากมายแล้ว”

มีพระข้อพระธรรมหลายตอนที่ได้หนุนใจให้คนกลับมาหาพระเจ้าดังนี้

“จงกลับใจและหันกลับจากรูปเคารพของเจ้าเสีย และจงหันหน้าของเจ้าเสียจากสิ่งลามกของเจ้า”

[เอเสเคียล 14.6]

  "พระเจ้าตรัสว่า โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั้นเราจะพิพากษาเจ้าทุกคนตามทางประพฤติของคนนั้นๆ  จงกลับใจและหัน กลับเสียจากการกบฏทั้งสิ้นของเจ้า เกรงว่าความบาปชั่วของเจ้าจะเป็นสิ่งสะดุดให้เจ้าพินาศ

[เอเสเคียล 18.30]

  แล้วตรัสว่า "เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย

[มัทธิว 18.3]

 “ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีตให้กลับใจเสียใหม่"

[ ลูกา 5.32]

*****************************************

จนมุม จนตรอก หมดหนทางสู้

V. be cornered

    syn:{จนมุม}{จนแต้ม}(หมดหนทาง){สุดทางหนี}

    sample:[คนร้ายที่หนีหมายจับศาล ในที่สุดก็ถูกต้อนจนมุม ถูกตำรวจจับ]

V. corner

    def:[ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง]

    syn:{จนแต้ม}(จนตรอก){หมดทางสู้}{หมดทางหนี}

    sample:

[คนที่สู้จนสุดกำลังแล้วไม่สามารถไปต่อได้ เหมือนขับรถจนตรอกหมดหนทางไปต่อ]

**********************************************

ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้คนบาปหนาทั้งหลายสามารถกลับใจไหม่ได้ ก่อนที่จะ “จนมุม" และวันนั้นอาจจะสายเกินแก้

Rice Mu. February 28, 2013

Home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)