ข้อสังเกตจากเวียดนาม

ตุ๊กตาสาวเวียดนามสวมใส่ชุดประจำชาติเป็นของที่ระลึกที่ขายดีมากในเวียดนาม

การขี่รถจักรยานเป็นสิ่งที่พบเห็นไ้ด้ทั่วไปในเวียดนาม
คนเวียดนามใช้จักรยานมากกว่ารถมอร์เตอร์ไซด์

สัปดาห์ที่ผ่านไป (11-16 ตุลาคม 2010) ผมได้ร่วมเดินทางไปกับคณะทั่วร์ของบริษัทอังเปาเชียงแสนทัวร์
เพื่อไปเที่ยวประเทศเวียดนาม ผมไม่ได้เดินทางไปพันธกิจแต่ไปเพื่อการไปเที่ยวชม เมืองเว้ เมืองดานัง และเมืองฮอยอัน การเดินทางต้องผ่านประเทศลาว เข้าทางสะพานมิตรภาพที่ด่านพรมแดน จังหวัดมุกดาหาร สิ่งที่ผมสังเกต คือสิ่งนี้

คนเวียดนามได้ชื่อว่านับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 60 อีกร้อยละ 35 เป็นศาสนาคริสต์ และอีกประมาณ ร้อยละห้า นับถือศาสนาอื่นๆ แต่ที่ผมสังเกตเห็นจากการนั่งรถผ่านไปตามถนนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบท ชาวเวียดนาม เกือบทุกบ้านจะมีศาลเจ้าหรือหอผีไว้บูชาตลอด จากการสอบถามไกด์และฟังการบรรยายของมักคุเทศก์ เขาบอกว่าชาวเวียดนามเป็นคนที่นับถือและกราบไหว้วิญญาณบรรพบุรุธอย่างเป็นชีวิตจิตใจ พวกเขานับถือผีและวิญญาณกันอย่างโจ่งแจ้ง และมากมายจริงๆ ทุกแห่งที่ผมผ่านไป ผมได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกหนทุกแห่ง ศาสนาคริสต์ที่มีอยู่ก็เป็นศาสนาที่เป็นศาสนาที่ผิดเพี้ยนไปมากแล้ว เพราะมีการกราบไหว้รูปเคารพในศาสนาคริสต์เหมือนกับศาสนาอื่นๆ ที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ (Polytheistsm) และเป็นศาสนาที่นับถือรูปเคารพต่างๆ (Idolatry)

พี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรที่เข้มแข็งทางความเชื่อ และเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณไปกับพระเจ้าน่าจะพาพี่น้องคริสเตียนไปประกาศในประเทศคอมมิวนิสรอบๆ บ้านเราบ้านเพื่อเราจะได้รู้ว่า การนับถือพระเยซูในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสนั่นมันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหน ประเทศไทยของเราการที่จะมาเชื่อพระเยซูเป็นสิ่งที่ไม่ยาก ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกบความเชื่อมากเท่ากับ การเชื่อพระเยซูในประเทศเพื่อนบ้าน พวกเราสบายกันมากเกินไปก็ว่าได้ในการแสดงความเชื่อในพระเยซู

คลิปวีดีโอ - การนับถือบรรพบุรูธในเวียดนาม


ตามสถานที่ต่างๆ มีรูปเคารพอยู่ทั่วไปเพราะคนไม่รู้จักพระเยซูจะหาที่พึ่งทางใจไปเรื่อย

สิ่งก่อสร้างนี้พบเห็นได้ทั่วไปในเวียดนาม
เพราะมันคือศาลเจ้าที่สำหรับแสดงความเคารพต่อวิญญาณต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)