คุยกับเซเว่นเดย์? (3) A Dialogue with The 7th No.3


คุยกับ The Seventh ตอนที่ 3

หลังจากร่างยาวมาถึงสองตอน ตอนนี้เป็นตอนที่สาม สุดท้ายแล้วครับโปรดติดตามตอนต่อเนื่องครับ

(๓) ผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าแห่งปิ่นสากลโลกจะเป็นพระเจ้าของกลุ่มเซเว่นเดย์เพียงกลุ่มเดียว ตามคำทำนายที่กลุ่มเซเว่นเดย์กลุ่มนี้อ้าง มีการสอน มีการพยากรณ์อ้างว่า “คริสตจักรเซเว่นเดย์ของเรา (สรรพนามเรียกตัวเองของคนที่อ้างว่าพระเจ้าให้นิมิต) ผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะรักแต่พี่น้องเซเว่นเดย์เท่านั้นถ้าพระเจ้าปฏิบัติตัวและอ้างแบบนี้ ก็แสดงว่าเจ้าองค์ที่มาอ้างว่าเป็นพระเจ้าตนนี้ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริง เพราะพระเจ้าที่แท้จริง ไม่ใช่พระเจ้าของศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง พระองค์มีฤทธิ์อำนาจครอบครัว สรรพสิ่งทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณ พระองค์ปกครองเหนือเจ้า เทพ องค์ และวิญญาณทั้งหลาย

หากเจ้าองค์ใดมาอ้างว่า คริสตจักรนี้ คริสตจักรใดๆ เป็นผู้ที่ปฏิบัติพระเจ้าถูกต้องที่สุด และจะได้รับความรอดเพียงกลุ่มเดียว ผมเชื่อว่า เจ้าองค์นั้นไม่ใช่เจ้าองค์ที่ผมนับถือแน่ๆ คงเป็นวิญญาณอื่นปลอมตัวมามากกว่า (ตอนไปต่างประเทศ ผมเคยเจอผีที่มาสิงคนอ้างว่าเป็นพระคริสต์มาแล้ว)

พี่น้องสังเกตไหมว่า ปัจจุบันนี้กลุ่มคนที่อ้างว่าทำงานให้พระเจ้า โดยการสร้างกลุ่มคริสตจักร บางกลุ่มไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าแต่ทำเพื่ออาจารย์ใหญ่ ทำเพื่อองค์กร ทำเพื่อความยิ่งใหญ่ของตนเอง ทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ายิ่งใหญ่ ไม่ได้สร้างคนให้เป็นสาวก แต่สร้างอาณาจักรของอาตมาเป็นสำคัญ

การประกาศนำคนมาเชื่อพระเจ้ากลายเป็นเรื่องเหลวไหล เป้าหมายบิดเบี้ยวกลายเป็นการค้า เป็นการทำธุรกิจทางศาสนา เป็นการนำคนมาใช้ประโยชน์ทางผิด (manipulation) องค์กรทางศาสนาแบบนี้จะผูกมัดคนไปจนตาย ไม่ยอมปล่อยให้คนออกไปเป็นสาวก ตัดตอนทำหมั่นให้เป็นแค่ลูกแกะตลอดไป

หากใครรับเชื่อกับพวกเขา แทนที่พวกเขาจะสร้างให้เป็นสาวก ในระยะเวลาหนึ่งแล้ว เมื่อเห็นพอจะรู้พื้นฐานชีวิตในพระเจ้าแล้ว คริสตจักรต้องส่ง และสนับสนุนปัจจัยให้ผู้เชื่อออกไปประกาศความเชื่อ เรื่อง
ความรอดบาปด้วยความเชื่อ และส่งเสริมให้เขาตั้งคริสตจักรเองที่บ้าน มากกว่าการนั่งยาวในโบสถ์เป็นปีๆ เป็นสิบยี่สิบปี  แต่กลุ่มองค์กรผลประโยชน์จะไม่ยอมปล่อยใครๆ ให้หลุดออกไปจากกองผลประโยชน์ของพวกเขา พวกเขาจะโทรศัทพ์ตามจิก ตามตื้อไปจนตาย ไม่ยอมให้เติบโต ผู้เชื่อแม้จะแก่เชื่อพระเจ้าหลายปีก็ยังถูกตราหน้าวให้เป็น "ลูกแกะ" อยู่ตลอดไป พวกเขามัดคนให้อยู่ในกลุ่มด้วยคำว่า “สมาชิกถาวร”

พวกเขาอุปโลกน์ตำแหน่งต่างๆ ในโบสถ์เพื่อมอบให้กับลูกแกะที่จงรักภักดีให้มีหน้ามีตาในองค์กร เพื่อผูกมัดให้รับใช้เล็กๆ น้อย เพื่อให้คนรู้สึกว่า ตนเองได้รับใช้พระเจ้าแล้ว ไม่ต้องทำการประกาศเรื่องความ
รอด ไม่ต้องเป็นสาวก ทำอยู่อย่างนี้ ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆไป จนแก่หมดแรง หมดไฟ หมดภาระความร้อนใจเรื่องคนบาปที่ต้องตกนรกเพราะไม่มีใครไปบอก ไม่มีใครถูกส่งออกไปประกาศข่าวประเสริฐ

ผมยังมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกมาก เรื่องประเภทของผู้เชื่อพระเจ้า ตอนนี้กำลังให้ลูกศิษย์วาดภาพประกอบอยู่ คอยอ่านแล้วกันนะครับ ผมจะเล่าให้ฟังว่า องค์กรทางศาสนาเขาสอนให้คนเป็นสาวกได้อย่างไร เป็น
สาวกของพระคริสต์ หรือเป็นสมาชิกมหาอมตะนิรันดรกาลอย่างไร หรือเป็นอะไรกันแน่ ถ้าไม่ได้เป็นสาวกพวกเขาจะได้เป็นอะไร โปรดคอยติดตาม

พี่น้องเคยสังเกตตัวเองไหมว่าถูกละเมิด จากคนบางกลุ่ม มีกลุ่มผู้นำความเชื่อบางกลุ่มที่พยายามหาประโยชน์เกินพอดี เกินพอเหมะพอควรจากกิจกรรมต่างๆ ที่พวกเขาคิดขึ้น โดยอ้างการอบรมพระคัมภีร์ การเข้าค่ายเพื่อสอนในสิ่งที่พวกเขาได้ประโยชน์ สังเกตไหมว่า การเข้าประชุม เข้าสัมมนาบางแห่ง แม้จะมีการสอนที่ดี มีกิจกรรมที่น่าประทับใจ แต่ก็ยังมีผลประโยชน์ทางศาสนาแอบแฝงอยู่เสมอ

ลองสังเกตตารางค่ายของกลุ่มศาสนาบางกลุ่มสิ แม้จะลงทะเบียนแสนแพงแล้ว พวกเขายังมีวาระ “ถวายทรัพย” อย่างถี่ยิบ ก่อนการถวายก็จะมีนักพูดปลุกระดมให้ถวายทรัพย์แบบเทหมดกระเป๋าเลยก็ว่าได้

เมื่อเดือนก่อน(เมษา 0213) ผมไป กทม. มีพี่น้องท่านหนึ่งมารับการปลดปล่อยพร้อมกับคุณแม่ เธอเล่าว่า เธอพกเงินค่างวดรถยนต์ไปค่าย คริสตจักรใหญ่ใน กทม. ที่จัดการสัมมนาในงานนั้นมีการถวายทรัพย์ถี่ยิบ


ในการประชุมนั้นมีอาจารย์คนหนึ่งพูดจูงใจให้ถวายหมดๆ เธอจึงเอาเงินทั้งหมดที่นำไปถวายไปทีละนิด จะในที่สุดค่าส่งงวดรถยนต์ก็ถูกหย่อนลงไปในถุงถวาย พอเธอกลับบ้าน แม่บอกกับเธอว่า ทำไมถึงโง่
อย่างนี้ (ตอนนี้แม่ยังไม่รับเชื่อพระเจ้า) และแม่ต้องรับภาระค่าส่งงวดรถยนต์ให้กับเธอ เธอรู้สึกเสียใจที่เสียรู้นักการศาสนาเพราะตอนนั้นยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับการให้ทานต่อโบสถ์

พี่น้องครับระวังให้ดีนะครับ ตอนนี้มีกลุ่มคนที่อ้างพระเจ้าๆ มากมายที่หาประโยชน์จากสมาชิก สร้างอาณาจักร สร้างวัตถุสิ่งก่อสร้างราคามหาศาล เร่งรัด หนุนใจให้ถวายจนไม่ลืมหูลืมตา จริงหรือครับที่การปลูกสร้างคริสต์จักรต้องใช้เงินมหาศาล เรานมัสการกันที่บ้านไม่ได้หรือ อาจารย์ใหญ่จำเป็นต้องมีทุกโบสถ์หรือ ผมคิดว่าหากมีอาจารย์ดีๆ สักคนคอยดูแล เครือข่าย ผมว่าการเชื่อพระคริสต์จะมีค่าใช้จ่ายลดลง   เพราะเราไม่ต้องจ้างนักการศาสนาเต็มเวลาที่ปฏิเสธฤทธิ์อำนาจของพระกิตติคุณ

จากประสบการณ์ของผม  ผมได้พบว่ามักจะมีนักการศาสนามันสมองเลอะๆ แทนที่จะใช้ข้อพระธรรมเป็นอาหารบำรุงชีวิตด้านจิตวิญญาณ หรือเพื่อหนุนใจกัน แต่กลับปรากฎว่ามีนักการศาสนาจำนวนมากอ้างพระธรรมมัทธิวบทที่ ๗ อยู่เนืองๆ  เขาอ้างพระธรรมตอนนี้เพื่อทำร้าย และดิสเครดิส (ทำให้หมดความน่าเชื่อถือ) คนของพระเจ้าที่เข้าถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า คือว่า

ถ้าหากเขาได้ยินว่ามีคนของพระเจ้าคนใด หรือกลุ่มใดทำการอัศจรรย์ได้ ขับผีได้ วางมือบนคนป่วยหาย พวกเขาจะกล่าวอ้างพระธรรมตอนนี้ใช้เป็นอาวุธทำลายล้าง เขาจะบอกว่า คนที่ทำการอัศจรรย์ ขับผี รักษาโรคในพระนามของพระคริสต์ ในวาระสุดท้าย พระเจ้าจะบอกกับคนเหล่านี้ว่า “เราไม่รู้จักเจ้า”

แล้วเขาก็จะบอกว่าการอัศจรรย์ไม่จำเป็น การหายโรคหมดไปแล้ว การบัพติสมามีเพียงบัพติสมาเดียวคือการใช้น้ำเท่านั้น แบบอื่นไม่มีแล้ว

เขาสอนเรื่องการอัศจรรย์ เขาเอาเรื่องพระเยซูรักษาโรคขับผี แต่พอมีใครทำการอัศจรรย์ ขับผี วางมือรักษาคนป่วยได้ พวกเขาจะบอกกับสมาชิกว่า ระวังนะ นี่คือลัทธิเทียมเท็จ เป็นพวกพระคริสต์เทียมเท็จที่มีคำพยากรณ์ และมีคำสอนคำเตือนของ พระคริสต์และสาวกอาจารย์เปาโลที่เตือนไว้

คนที่สอนเรื่องพระกิตติคุณของพระคริสต์ที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ปฏิเสธการสำแดงของพระเจ้า กล่าวโทษคนอื่น ตัวเองทำอะไรไม่ได้เลย วางมือคนไม่หายก็อ้างไม่มีของประทาน ขับผีไม่ออกก็อ้างไม่มีของประทาน คนอื่นทำได้ก็กล่าวหาเขาว่าเป็นพวกวิญญาณล่อลวง เป็นพวกเทียมเท็จ

การสอนการพูดแบบนี้ไม่อายหมอดู หมอผีและคนทรงหรือ พวกนั้นเขามีเจ้ามีองค์ มีวิญญาณอื่นคอยช่วย แต่ผู้นำความเชื่อที่สอนว่า มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวกลับทำอะไรไม่ได้มากนักนอกจากสอนความรู้ทางศาสนา แต่ปฏิเสธฤทธิ์อำนาจของพระกิตติคุณ มุ่งสร้างอาณาจักร และรวบรวมสมาชิกถาวร

ผมขออนุญาตท้าทายว่า พี่น้องลองเปิดพระคัมภีร์สิว่า มีคำว่า “สมาชิกคริสตจักร"  อยู่กี่คำ และขอพี่น้องที่ชอบสงสัย  พี่น้องลองหาคำว่า “พี่น้อง” สิครับมีกี่คำครับ

ขอจบแค่นี้ก่อนเริ่มจะยาวเกินไปแล้ว

ขอพระเจ้าอวยพระพร

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

HOME

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5/04/2556

  กลุ่มเซเว่นธ์ที่มาคุยกับอาจารย์นั้นเขาเคยอยู่หรือเคยเป็นสมาชิกของคจ.เซเว่นธ์มาก่อน แต่ทางคจ.ของเราไม่สามารถที่จะยอมรับคำสอนของเขาไม่ได้ซึ่งเขาถือว่าสิ่งที่อาจารย์ม้งได้รับนิตจากพระเจ้านั้นใหญ่กว่าคำสอนในพระคัมภีร์ และก็ยังมีอีกหลายอย่างที่คำสอนที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์อีกด้วย ฉะนั้นคนที่ได้อ่านบทความของอาจาย์ทุกท่านรับทราบว่าสิ่งที่กลุ่มนี้สอนอยู่นั้นไม่ใช่แนวทางคำสอนของคจ.เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ขอพระเจ้าทรงอวยพร

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณพี่น้อง7th Day ที่ให้ความกระจ่าง
  ผมเองก็ดีใจที่ตัวเองไม่ได้ด่า หรือกล่าวโทษกลุ่ม 7th Day ใด
  นอกจากเอาความจริงที่ได้ประสบมาตีแผ่เท่านั้น
  (โปรดสังเกต ผมใช้คำว่าพี่น้อง 7th Day นะครับ แม้จะถือไม่เหมือนกันแต่เราไม่ใช่ศัตรูกันครับ ผมรับรองได้)

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)