การปลดปล่อย 2-1 ที่ กทม 21-30 เมษายน 2012 The Second Mission Trip to Bangkok

การสัมมนาการปลดปล่อยเยียวยาด้วยความเชื่อ ที่ไม่เพียงสอนแต่ทำให้ดู
ช่วงเวลาวันที่ 21-30 เมษายน ค.ศ. 2012 พระเจ้าเมตตาเปิดโอกาสผ่านทางสถาบัน CLI ของเครือข่ายคริสตจักรบ้าน  โดยให้ทีมงานการปลดปล่อย และผมได้ออกไปทำพันธกิจการปลดปล่อย ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความลำบาก มีทุกข์ ทางร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ที่อยากได้รับมากกว่าแค่เพียงคำสอน หรือความรู้ทางศาสนาธรรมดา ที่สอนให้เป็นสมาชิกที่ดี แต่เกิดป่วยไข้ รักษายาก หรือไม่สามารถบำบัดได้ให้หายขาดด้วยการอธิษฐานแบบการปลดปล่อย

การปลดปล่อยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตั้งแต่สองพันปีก่อน สาวกของพระเยซูเจ้าได้กระทำพันธกิจการประกาศเรื่องความรอดบาปด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูเจ้า ด้วยการสำแดงฤทธิ์อำนาจของแผ่นดินของพระเจ้าเหนือผีร้ายวิญญาณชั่ว ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่มีตำแหน่งเป็น เจ้า เป็นเทพ เป็น องค์ หรือเป็นวิญญาณสัมปเวศีต่างๆ 

องค์ความรู้นี้ถูกปิดกั้นไว้ด้วยคำสอนของนักการทางศาสนาที่ได้รับคำสอนที่ผิดพลาด และหย่อนยาน พวกเขาสอนว่า คริสเตียนไม่มีผี  ผีไม่สิงคริสเตียน เราไม่รับสิ่งนี้ เราไม่เอาฤทธิ์เดช เราจะเอาแต่ถ้วยคำ เราไม่เอาการหายโรค เราไม่เอาเจิม ฯลฯ  ผมจึงขอยืนยันว่า ผีมีจริง ผีมันจะสิงใครมันไม่ขอดูบัตรประจำตุัวประชาชน หรือถามว่าคุณอยู่ศาสนาไหนหรอก  หากใครเผลอตัวทำบาป สร้างเวร สร้างกรรม มีบาปตกทอด หรือคำแช่งสาป หรืออะไรๆ อื่นที่ผมสาธยายไม่หมด ใครคนนั้นก็สามารถถูกวิญญาณชั่ว หรือวิญญาณสกปรกรบกวนได้อย่างแน่นอน ผมกล้ารับรองและมีประจักษ์พยานหลักฐานทั้งตัวบุคคล และวีดีโอคลิปจำนวนมหาศาล 

น่าเสียดายที่วีดีโอคลิปหลายชิ้นเป็นภาพที่น่ากลัวและรุนแรง ไม่สามารถนำมาเปิดเผยให้ดูกันอย่างเสรีได้ในที่นี้ เนื่องจากความเชื่อศรัทธาของคนที่ไหว้ผี  ไหว้เทพเจ้า เขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้  และคนจำนวนไม่น้อยที่หากินกับการกราบไหว้รูปเทพเจ้า ที่แอบแฝงมาในรูปแบบต่าง เจ้าบางองค์ เทพบางตัวเป็นที่นับถือของคนที่ไม่ได้รู้จักพระคริสต์ พวกเขาหาซื้อพระของเขาด้วยเงิน  เขาคิดว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั้งพระเจ้า น่าสลดใจไหม

สิ่งที่พวกลัทธินับถือเทพเจ้าต้องการคือการมอมเมาประชาชนให้หลงงมงายกับการเลี้ยงดูผี และวิญญาณชั่ว  หลอกว่า เลี้ยงไว้แล้วไม่ต้องเสียค่าเลี้ยงดูมาก ถูกกว่าการเลี้ยงดูหมา แมว แต่ช่วยทำงานให้เช่น
เฝ้าบ้าน ดูแลลูกหลาน ช่วยให้บรรลุความสำเร็จ  ขจัดอุปสรรค์ ให้เป็นที่นิยมชมชอบ หรือเมตตามหานิยม  ช่วยในการเสริมสิริมงคล เป็นผุ้ให้ความคุ้มครองบ้าน และครอบครัว  คนที่หามาไว้ต้องเพิ่มจำนวนวัตถุไปเรือยเพราะจะเกิดการเสพติดเหมือนการติดของสะสม ทำให้เสียทรัพย์ เสียเงินยังไม่พอ พวกเขาจะรู้ไหมว่า วัตถุมงคล และของไสยศาสตร์เหล่านี้ นำมาซึ่งคำแช่งสาป ความเจ็บป่วยให้กับตนเองและคนในครอบครัว

ผมขอหนุนใจว่า หากใครต้องการพระแท้ที่ดีจริงๆ ไม่ต้องซื้อหาหรอกครับ ถ้าเราสร้างพระเจ้าได้ คนสร้างก็ต้องยิ่งใหญ่กว่ารูปเคารพนั้นแน่นอน  หากพวกไสยศาสตร์ต้องการทำวัตถุมงคล หรือรูปเทพเจ้าขายพวกเขาจะต้องใช้ไสยศาสตร์ปลุกเสก และเรียกวิญญาณต่างๆ ให้มาสิงสู่ในวัตถุนั้น เมื่อทำพิธีเสร็จก็เอามาขายถูกๆ  ผมอยู่ในวงการราชการ เคยเห็นคนที่เขารักนับถือกัน เมื่ออยากให้ของขวัญกัน หลายคนก็เอาสิ่งของไสยศาสตร์เหล่านี้ให้กัน คนรับนึกว่าได้ของดีที่ไหนได้ กลายเป็นการเปิดประตูวิญญาณให้ผีเข้าบ้าน นำความเจ็บป่วย ความแตกแยก ความเจ็บปวดทางอารมณ์ต่างๆ เข้ามาอย่างประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ เพราะต้องเสียหายถึงวิญญาณเลยทีเดียว

(โปรดติดตามต่อตอนที่สอง)
HOME

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)