นกอินทรีย์ หรืออีกา Eagle or corvus

Eagle or Corvus นกอินทรีย์ หรือีกากันแน่

 "อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลก"
[๑ยอห์น ๔:๑]

นกอินทรีหัวขาว ถือเป็นนกที่ได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ นกตัวใหญ่บางชนิดมองดูไกลๆ  มันเป็นเหมือนนกอินทรีที่ยิ่งใหญ่ที่มีคนชื่นชม แต่นกที่มองดูเป็นนกเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกัน   นกอินทรีมีพละกำลังในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ  ประเทศสหรัฐถือเอานกอินทรีย์หัวขาวเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1782 ในบทความนี้ผู้เขียนอยากนำเสนอการเปรียบเทียบคนสองประเภท โดยใช้นกสองชนิดเป็นตัวสื่อ นโปเลียน  หรือกษัตริย์ของจักรวรรดิโรมันโบราณ และอีกหลายๆ ประเทศใช้นกอินทรีย์เป็นสัญลักษณ์ เป็นตราประจำรัฐ หรือเครื่องหมายสำคัญของประเทศ

นกกาเป็นนกตัวใหญ่เหมือนกัน มันชอบกินของตามพื้นดิน  ชอบเลียนแบบพฤติกรรมสัตว์อื่น หรือทำเสียงเหมือนสัตว์อื่นได้  อีกามีนิสัยขี้ขโมย  ก้าวร้าว วางมาด  เวลาเข้าต่อสู้กันอีกาจะเดินเหมือนนักเลงเข้าหากัน  เวลาต่อสู้หากตัวไหนอ่อนแอแพ้แล้วจะนอนราบกับพื้น แต่ตัวที่แข็งแรงกว่าจะเอาเท้าเหยียบ และจิกซ้ำอีกด้วย

อีกามีนิสัยเจ้าเล่ห์   เมื่ออีกาเจออาหารมันจะทำเสียงเตือนภัยเพื่อหลอกให้นกตัวอื่นบินหนีไป มันจะได้กินเก็บกินอาหารตามลำพัง  อีกาชอบเก็บอาหารไปซ่อนไว้เพื่อกินยามขาดแคลน

นกตัวใหญ่ๆ ที่บินสูงในท้องฟ้า หากมองไกลๆ เราอาจจะจำแนกได้ไม่ชัดว่าตัวไหนเป็นอีกา ตัวไหนเป็นนกอินทรีย์  เพราะรูปร่างคล้ายๆ กัน ผู้เชื่อพระคริสต์ทุกยุคทุกสมัยมีความจำเป็นต้องแยกแยะให้ออกว่า คนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นคนไหนเป็นอีกา คนไหนเป็นนกอินทรีย์ 

ในโลกนี้มีการต่อสู้ช่วงชิง มีการแบ่งแยกระหว่างขาวกับดำอยู่เสมอ  มีวิญญาณอยู่สองอย่างในโลก  วิญญาณบริสุทธิ์และวิญญาณโสโครก  วิญญาณโสโครกมักจะปลอมตัวเป็นวิญญาณของพระคริสต์เพื่อหลอกล่อให้คนหลงทางไปจากความจริง  เพื่อไม่เข้าถึงความจริงของพระเจ้า ให้ติดหล่ม  หลงกล  หลงทางเขาวงกต  วนซ้ำไปซ้ำมาหาทางออกชีวิตไม่เจอ   ไม่ให้เข้าถึงการปลดปล่อย  แห่งบาป เป้าประสงค์ของซาตานก็คือทำลายความสุข ทำลายครอบครัว ขโมยสันติสุข และทำลายชีวิตของมนุษย์

ซาตานฉกฉวยวิญญาณของมนุษย์ให้ไปเป็นทาสของมันให้มากที่สุดเท่าที่มันจะสามารถทำได้ในเวลาอันจำกัดของมัน

พระเยซูสอนว่า

"เราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน  ต้นไม้ดีย่อมให้ผลดี ต้นไม้เลว จะให้ผลดีได้อย่างไร"
"คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา"
[มัทธิว 12 ]

ผู้สอนที่สอนคนให้เกลียดชังผู้เชื่อกลุ่มอื่นๆ ไม่ให้สมชิกคบหาสมาคมกับใครๆ  ถือดีว่ากลุ่มของตนเองมีความเชื่อถูกต้อง ดีกว่า และดีที่สุด คริสตจักรของเราดีกว่าของคนอื่น  ผู้นำของเราดีที่สุด  คำสอนของผู้นำครอบคลุมหมดแล้วไม่ต้องไปฟังคำสอนของใครอีก  สมาชิกไม่มีความจำเป็นต้องไปอบรมสัมมนาที่ไหนแล้ว ขอให้ร่วมแต่ในกลุ่มของเราก็พอแล้ว  พระเจ้าอยู่กับเรา  เราต้องเข้าหาพระเจ้าเอง  มันอยู่ทีตัวเรา  ทุกคนเป็นผู้รับใช้  ทุกคนเท่ากัน  ทุกคนสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้ด้วยตนเอง ฯลฯ

การสอนของผู้นำเน้นการสอนคนให้แบ่งแยกคณะ  ถือดี ให้มีวิญญาณอิสระไม่ต้องไปเอาใครมาเป็นพี่เลี้ยง  ให้เชื่อฟังผู้นำในกลุ่มเท่านั้น  ให้ฟังคำสอนของผู้นำเพียงผู้เดียว  กลุ่มประเภทนี้จะไม่ถือสัจจะ  การคบหาสมาคมกันเอาผลประโยชน์เหมือนธุรกิจมาก่อน หากมีผลประโยชน์ต่อกันก็ทนคบหากันต่อไป หากหมดผลประโยชน์ก็เลิกกันไป

การสอนของผู้นำความเชื่อเน้น ให้ยึดถือในสิ่งหยุมหยิมมากกว่าการถือรักษาความบริสุทธิ์ของชีวิต เน้นแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะ ไม่ครบถ้วน  ถือความรู้มากกว่าการแสวงหาประสบการณ์ทางวิญญาณกับพระเจ้า    เน้นความรู้ทางศาสนา  เน้นการบริจาคเงินเข้าองค์กร   องค์กรเก็บผลประโยชน์ไว้มากแต่ไม่มีการช่วยเหลือสมาชิกเท่าที่ควรจะเป็น  เป็นองค์กรที่เอาแต่ได้  เรื่องการเงินเอาเข้าอย่างเดียวแต่ไม่มีการนำเงินออกมาช่วยเหลือสมาชิกที่ยากจน เด็กกำพร้า และหญิงหม้ายที่ขัดสน 

การสอนความรู้ทางศาสนามักจะงัดคำสอนของคนอื่น ชอบตีความรากศัพท์ภาษากรีก ภาษาฮีบรู เพื่อล่อให้คนหลงไปติดตาม  ไม่ใช่เพื่อสร้างความรัก แต่สร้างความแตกแยก แตกต่าง  สอนให้หลงในความรู้ทางศาสนา แต่เรื่องอื่นไม่ยอมรับ  ไม่นำมาความรักมาถือปฏิบัติ  สร้างนิสัยชอบวินิจฉัย กล่าวโทษ สอนว่าอย่าไปฟัง อย่าไปร่วมสามัคคีธรรมกับใครนอกกลุ่มของเรา  อย่าไปรับเจิม รับไฟที่ไหน  พระเจ้าอยู่กับเราแล้ว ฯลฯ  กิจกรรมของกลุ่มคือ กิจกรรมสนุก เพลิดเพลิน  เหมือนชมรมหรือสโมสร

 การสอนของผู้นำไม่สอนเน้นการละเลิกความบาป การเทศนาเน้นความร่ำรวย  ความสำเร็จ  วิธีแห่งความสุข วิธีนั่น วิธีนี้ เน้นการสอนเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางด้านวัตถุมากกว่า ความเจริญทางด้านจิตวิญญาณไม่นำคนกลับใจจากบาป   ไม่กล้าตักเตือนผู้กระทำผิดประเวณี  งุบงิมเรื่องทรัพย์สิน  มีการอ้างและใช้ของประทานในการพยากรณ์เพื่อชี้นำและควบคุมคน 

ผู้นำอ้างว่าได้ยินเสียงพระเจ้าด้วยตนเอง  อ้างพระเจ้ามาบอกเอง   อ้างว่าพระเจ้าสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้  ทุกคนให้ฟังคำสอนของผู้นำเพราะผู้นำมีการสื่อสารกับพระเจ้าได้  ส่งเสริมให้สมาชิกแสวงหาพระเจ้าเอง  อ่านพระคัมภีร์เอง  ดีความเอง  ไม่ต้องไปฟังคำสอนนอกสำนักอื่น  คำสอนของอาจารย์ใหญ่มีพร้อมแล้วทุกอย่าง  การไปฟังคำสอนของคนอื่นอาจทำให้เราหลงไป 

พี่น้องที่รักผมอยากสร้างความตระหนักว่า แท้จริงแล้วคริสตจักรของพระคริสต์ควรเป็นอย่างไรกันแน่  คริสตจักรของพระคริสต์ที่แท้จริง จะมี

ความเป็นพระกาย  ผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าจะมีความถ่อมใจ สอนในสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้า  สอนให้คนเลิกบาป  เลิกความโลภ  ให้ปักใจอยู่กับสิ่งของเบื้องบน  ให้รักษาความบริสุทธิ์ของร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ  รักษาวันบริสุทธิ์  สอนคนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการติดต่อสื่อสาร ร่วมมือกันในการทุกอย่าง  เน้นการสร้างความสามัคคี  การเสริมสร้าง  และการมีความรักต่อเพื่อนคริสตชน คนทั่วไปและเอื้อเฟื้อต่อคนในสังคม  การร่วมมือกันทำการประกาศข่าวประเสริฐ 

พี่น้องที่รัก  เราจำเป็นต้องสังเกตให้ดีว่า คนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่แท้จริงนั้น  เขารับใช้ใครกันแน่  เพื่อกระเพาะอาหารของตนเอง หัวหน้าคณะ อาจารย์ใหญ่  สปอนเซอร์   ประธานกลุ่มความเชื่อ  มิชชั่น  นายทุนนอก  มุ่งสร้างอาณาจักรของตนเอง  เพื่อความมั่นคงสุขสบายของผู้นำ  หรือ มุ่งสร้างคนให้เป็นสาวก 

ผู้รับใช้ที่แท้จริงน่าจะมีหัวใจแห่งการสร้างคน  เขามุ่งสร้างคน และส่งเสริมคนให้ออกจากโบสถ์ไปประกาศข่าวดีเรื่องความรอด  เพื่อขยายอาณาเขตแห่งความรอด ความรัก ความหวัง เพื่อสร้างคริสตจักรใหม่ๆ  หนุนใจคนให้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเพื่อนำปวงชนให้มาเป็นผู้เชื่อ แต่ผู้รับใช้อีกา  มุ่งมอมเมาคนให้หลงนับถือตัวเอง เชื่อฟังคำสอนของตนเอง  เอาพระคัมภีร์มาสนับสนุนเป้าหมายของตัวเอง   มุ่งรีดไถ่  สร้างความฝันลวงๆ  เพื่อกักตัวสมาชิกไว้ในโบสถ์จนแก่ตาย  ตายแล้วผู้นำจะมีของแถบให้อีก  คือที่ฝังศพในสุสานของคริสตจักรเป็นบำเหน็จรางวัลแห่งความภักดีที่อยู่รับใช้อีกาจนถึงวาระสุดท้าย

ในการติดตามพระเจ้า ผู้เชื่อพระคริสต์จำเป็นต้องมีความระแวดระวัง  ควรไตร่ตรองว่าตอนนี้เราเดินอยู่ในทางที่พระคริสต์ต้องการให้เราเป็นหรือยัง   เราเอาชนะบาปได้หรือยัง  หรือว่าต่อหน้าคนอื่นเราทำตัวดี  ปากชมแต่ใจยังด่าคน  สาปแช่งคน   เรายังไม่หลุดจากความบาปอย่างแท้จริง  ตัวเองยังเป็นแค่คริสเตียนเปลือกนอก ข้างในยังเป็นอีกา  ในชีวิตนี้ยังหย่อนยาน มีเป้าหมายที่่จะอยู่ไปเพื่อตัวเอง และคนใกล้ชิดเท่านั้นเอง

ผมเข้าใจว่า มีผู้เชื่อจำนวนไม่น้อย  คิดว่าการอยู่ในศาสนาคริสต์แล้วจะได้รับรอดพ้นบาป และอำนาจของซาตาน  เข้าใจว่าตัวเองรอดแล้ว   หลงพอใจกับคำสอนของผู้นำที่ทำตัวเป็นอีกา    หลงเข้าใจว่า การไปนมัสการทุกอาทิตย์ทำให้คนรอดบาป  พ้นจากอำนาจของซาตาน  วิญญาณชั่ว   คนจะมีสันติสุขได้อย่างไร  ถ้าเขายังพ่ายแพ้บาป  เกลียดชัง  ไม่ให้อภัย  กล่าวโทษตนเอง  บ่นว่าพระเจ้า โลภ ตัณหา  พ่ายแพ้ซ้ำๆ  อารมณ์ยังไม่แน่นอน ควบคุมตัวเองไม่ได้ เป็นไปได้ไหมว่าคนๆ นั้นกำลังหลงติดตามอีกา  มากกว่าติดตามพระคริสต์  

พระคัมภีร์เตือนมานานแล้วว่า ปฏิปักษ์พระคริสต์ได้มาแล้ว  ปฏิปักษ์ของพระคริสต์กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อแย่งคนออกจากพระเจ้าให้ไปลงนรก มันทำลายความสุขในครอบครัว  ทำลายสุขภาพ  ทำลายอารมณ์  ทำลายความหวัง ทำลายการนอนพักผ่อน   ทำลายประสาท  ทำลายสิ่งดีทุกอย่าง

ที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะผู้เชื่อเข้าใจว่าความพลาดพลั้ง ความพลั้งเพลอ อ่อนแอต่อบาป การล่อลวงเป็นเรื่องธรรมดา คิดว่าทำบาปเล็กน้อยไม่เป็นไร  ไม่มีใครทำดีได้ตลอดเวลา   ทำบาปบ้างเล็กๆ ไม่เป็นไร  การละเมิดวันบริสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดา  ถือก็ได้ไม่ถือก็ได้   ทำงานทั้งเจ็ดวันไม่มีพักก็ได้  ไม่ต้องมีเวลาอธิษฐานก็ไม่เป็นไร   ไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้   แต่ตัวเองพ่ายแพ้บาปมากขึ้นทุกที   อารมณ์หงุดหงิดแย่ๆ เกิดขึ้นบ่อยขึ้นทุกที   เกลียดคนมากขึ้นทุกที  โมโหง่ายขึ้นทุกที  

การพลั้งบาปอาจเป็นไปได้เสมอสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้มแข็งในความเชื่อ   แต่หากเขากลับใจจริงๆ ยอมให้พระคริสต์ครอบครองจริงๆ   หากเขาอยากเป็นของพระคริสต์จริงๆ เขาต้องลุกขึ้นสู้ใหม่   ไม่ยอมให้บาปครอบครองชีวิต อารมณ์ และวิญญาณไปตลอดกาล  เพราะการยอมต่อบาป คือการเปิดโอกาสให้มารมาทำลายชีวิต

หากผู้เชื่อไม่สู้กับตัณหา  ความยาก  ความต้องการของเนื้อหนังตัวเอง  ผู้เชื่อคนนั้นก็คือผู้แพ้  แพ้ตั้งแต่กางเขนของตนเองแล้ว  หากใครได้ชื่อว่าเป็นลูกแห่งความสว่างยังเกลียดชังคนอื่น พ่ายแพ้ต่อบาป  ยังแพ้ตัณหา ล่วงประเวณี  ลักขโมย ให้รู้เถิดว่า เขาคนนั้นกำลังถูกอีกาครอบงำ  ความสว่างยังไม่สามารถครอบครองเขา แล้วเขาจะเป็นของพระคริสต์ได้อย่างไร

   ตอนนี้สังเกตได้ว่าจึงมีอีกาเพิ่มมากขึ้นทุกที  อีกามันแสดงท่าทางเลียนแบบนกอื่นๆ หรือเลียนแบบพฤติกรรมคนอื่นได้   อีกาแกล้งทำเป็นนักบุญได้  แกล้งทำเป็นคนมีเมตตาได้ อีกาแกล้งสอนพระคัมภีร์ได้  อธิษฐานยืดยาวได้  เอาเสื้อครุยสวยๆ มาใส่ได้    แต่อีกามันก็คืออีกา   แต่ธาตุแท้ของมันก็คือ ตัวดำๆ สีดำๆ  ใจดำๆ  คริสตชนย่อมทราบดีว่า สีดำหมายถึงอะไร 

การจะทำให้สีดำกลายเป็นสีขาวมันเป็นไม่ได้   ใครที่หลงไปติดตามอีกา ฟังคำสอนของอีกา เสียเวลากับอีกา  รับใช้อีกา เชื่อฟังคำสอนของอีกา  จนเกือบจะกลายร่างเป็นอีกา ข้างนอกสุกใสข้างในยังเป็นอีกา  ไม่สามารถบังคับใจตนเอง  ไม่ยอมกลับใจจากบาป รู้ทั้งรู้ว่าบาปแต่ยังทำอยู่ หลายคนเกือบจะกลายเป็นอีกาไปจริงๆ   เมื่อรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นอีกา ตัวเองกำลังกลายเป็นอีกา  ต้องยอมกลับใจใหม่ ยอมให้ไฟของพระเจ้าชำระ  รับการเปลี่ยนแปลงใหม่   กลับออกมาเสียก็ยังไม่สายนะครับ  มาเป็นนกอินทรีย์ของพระคริสต์ดีกว่าการเป็นอีกาอย่างแน่นอน

อาเมน

ขอพระเจ้าอวยพระพร

3 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณพระเจ้า สำหรับคำสอนนี้ค่ะ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณอจ.ที่เปิดหูตาใจดิฉันค่ะ ขอพระเจ้าเสริมกำลังอจ.ค่ะ

    ตอบลบ
  3. ขอบคุณอจ.ที่เปิดหูตาใจดิฉันค่ะ ขอพระเจ้าเสริมกำลังอจ.ค่ะ

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)