อธิษฐานเผื่อใครดี For whom shall we pray


ขออนุญาตแบ่งปันเรื่องการอธิษฐาน

การอธิษฐานแม้ไม่ใช่เรื่องยาว แต่บางครั้งเราไม่ทราบ ไม่แน่ใจว่าจะอธิษฐานเผื่อใครดี
มีอาจารย์ปู่บางคนสอนอธิษฐานไว้อย่างน่าคิดมา  ผมพิจารณาดูแล้วก็น่าจะดี จึงขอนำมาแบ่งปัน ดังนี้ คือ การอธิษฐานเผื่อคน 5 พวก โดยใช้นิ้วมือห้านิ้วมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ความหมาย และจดจำง่ายๆ ดังนี้

ก. นิ้วโป้ง- Families and friends อธิษฐานเผื่อครอบครัว และคนใกล้ชิด
ข. นิ้วชี้ - Leaders and teachers อธิษฐานเผื่อครู ผู้นำที่สอนเรา
ค. นิ้วกลาง - Govt and Authorities อธิษฐานเพื่อผู้นำประเทศ
ง. นิ้วนาง - Weak or sick อธิษฐานเผื่อคนที่อ่อนแอ เจ็บป่วย
จ. นิ้วก้อย - Yourself อธิษฐานเผื่อตัวเราเอง

ทำไมเขาจึงสอนให้อธิษฐานเเผื่อตัวเอง เป็นลำดับสุดท้าย พระคริสต์สอนเราให้รักคนอื่น ให้รักศัตรู ให้แบกกางเขน ให้เอาชนะความโลภ นิสัยธรรมชาติบาปของตนเอง แต่หลายคนไม่ทันคิด ก็อยากจะเป็นคนนั้นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่พอสังเกตการอธิษฐาน เราก็พบว่าที่ผ่านมาเราอธิษฐานเผื่อใครบ้าง การอธิษฐานของเราโฟกัสไปที่ไหน กฎของการหว่านมีอยู่แล้วที่บอกว่า "เมื่อเราหว่านสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น" เมื่อเราหว่านพรเราก็ได้พร เมื่อเราหว่านคำอธิษฐานเพื่อคนอื่น เราก็จะได้การอธิษฐานเผื่อเช่นกันจ๊ะ

ขอพระเจ้าอวยพระพรให้เราเป็นคนที่มองเห็นประโยชน์ของคนอื่นมากกว่า
ตัวของเราเอง และเราจะได้รับพระพร เป็นที่ยอมรับของทั้งคนและพระเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)