A visit to Srichaiphum Church- โบสถ์ศรีชัยภูมิแม่สาย

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นพระพร

วันนี้คณะฟื้นฟูของเราไปเยี่ยมโบสถ์ คริสตจักรศรีชัยภูิมิ แม่สาย
เราไปถึงเวลาประมาณ 9.00 น. มีพี่น้องสตรีมาทำอาหารเพื่อเลี้ยงดูพี่น้องที่มาโบสถ์และ ต้อนรับคณะของเรา

พี่น้องมาสายนิดหน่อยเนื่องจากมีการประชุมของหมู่บ้านในตอนเช้า
ศิษยาภิบาลให้การต้อนรับอย่างดี

เวลาประมาณ 10.30 น. เริ่มนมัสการมี คุณแต๋วเป็นคนนำประชุม นักดนตรี มี 3 คนวันนี้ คือมือกีตาร์ลีด กีตาร์คอร์ด และ มือกลอง  การนมัสการเล่นเพลงชีวิตคริสเตียน
ผู้นำถูกขอร้องให้เปลี่ยนแปลงรายการนำประชุมโดย ให้ทำพิธีศีลมหาสนิท และถวายทรัยพ์ก่อนการเทศนา  ซึ่งการขอร้องลักษณะนี้ จะเป็นไปไม่ได้เลยในบางคริสตจักร เพราะบางโบสถ์ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ แต่ศิษยาภิบาลก็อนุญาต  ก็ขอบคุณท่าน ในเรื่องนี้เรามีประสบการณ์มาพอสมควรเนื่องจากการเทศนาแต่ละครั้งของเรา จะไม่ใช่การเทศนาให้จบตามเวลาและ บทสคริพส์ที่เตรียมไว้เท่านั้น เพราะหลังเทศนาจะมีการอธิษฐานปลดปล่อย และอธิษฐานเผื่อผู้ที่ต้องการรักษาโรค หรืออะไรต่างๆ

วันนี้เราเทศนาเรื่อง  หญิงมั่งมีเป็นหมันที่ชูเนม ที่ได้รับผู้รับใช้พระเจ้าคือ เอลีชา
หลังเทศนาเราใช้เวลาประมาณ 35 นาที เราเชิญชวนพี่น้องที่ต้องการคำอธิษฐานของผู้รับใช้ให้ก้าวออกมา  มีประมาณ 10 คนที่ตอบสนองต่อการเชิญ ผู้ปกครอง 2 คน รับการอธิษฐานเผื่อเรื่องการรับใช้
สตรี 3 คน รับการอธิษฐานเผื่อเกี่ยวกับความเจ็บป่วย มีสตรีท่านหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับสามี

สตรีอีกท่านหนึ่งรับการปลดปล่อยจากรากข่มขื่น  คุณแต๋วเองได้รับการเจิมมากกว่าใคร ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นพรในการฟื้นฟูจิตใจกับพี่น้องหลายๆ คน ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ท่านมั่นคงในการรับใช้พระเจ้าต่อไป

............A Vistit to Srichaiphum Church...........

February 7, 2010 Sunday:
We went to visit Srichaiphum Church in Mea Sai.
The pastor warmly welcome us to preach here since 3 weeks ago.

I preached on The Rich Barren Widow at Chuname Who Welcome God's Servants.

After my sermon we prayed for people who responded to our call.
God's anointing came down over the people. Some were slain down on the floor.
A woman repented from her bitter root and asked God for forgiveness.
The MC herself was slain and spoke in tongue. After the anointing she witnessed that she was very weak recently and did not want to serve but now she had been encouraged by the power of Word and the anointing.

Thank God for his faithfulness and anointing over people of God.
Amen.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)