พี่น้องคริสเตียนลาว

สะหวัดดีครับอาจารผมได้รับคำอาทิถารของจารที่ส่งมานั้นแล้ว และผมกอได้ส่งรูบพาบพี่น้องที่มาเชื่อส่วนให่ยแม่นถูกผีทำลายและรูบผู้ยิ่ง ตวผอมๆที่ผมบอกอาจารว่าเขาชื่ออินทะหวา
เวลานี้อาการเขายังไม้หายขาดขออาจารได้ช่วยอาทิถารเพื่อเขาด้วย ขอบคุนครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรอาจาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)