ความรู้เกี่ยวกับผี

พอดีไปเจอเว็บสอนเรื่องผี ของ อ.สมศักดิ์ จึงขออนุญาตนำมาลงไว้ ณ ที่นี้เพื่อเป็นพรสำหรับทุกๆ คน

พระคริสต์พิชิตซาตาน
พระคัมภีร์พูดถึงซาตานอย่างไร
ซาตานเป็นใครมาจากไหน
ชื่อต่าง ๆ ของซาตาน
ซาตานทำอะไรบ้าง
ผีเป็นใครมาจากไหน
การงานของผี
ลักษณะของคนถูกผีเข้า
สาเหตุที่ผีเข้า
ชัยชนะเหนือผี

วิธีป้องกัน
คำพยานของผู้เขียน

หากท่านสนใจกรุณาคลิกเข้าไปอ่านได้ที่นี้

ที่มา :http://www.followhissteps.com/web_christianstories/defeat06.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)