Tricks of Satan No. 1-กลอุบายของมารและเหยื่อล่อของมัน


การเป็นคริสเตียนหมายความว่า กลายเป็นผู้ถูกเรียกออกมาจากการอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของโลกทั่วไป การออกจากระบบการปกครองของมารซาตาน รับเอาชีวิตแบบใหม่ที่จะต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่จะต้องต่อสู้กับซาตานและยุทธอุบายของมัน เป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติ มีสิทธิและอำนาจเหนือโรคภัยใข้เจ็บ และผีมารซาตานทุกชนิด แล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร บทความนี้จะบอกท่านถึงกลอุบายของซาตานและวิธีการเข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

คริสตชนจำนวนมากไม่รู้ตัวเลยว่า ตัวเองถูกเรียกให้มาเป็นคนเกิดใหม่ คือเปลี่ยนวิถีชีวิต และรับการเปลี่ยนแปลงระบบการคิดใหม่ แต่คริสเตียนยังคงดำเนินชีวิตแบบเดิมๆ เพราะคริสเตียนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การเป็นเพียงผู้เชื่อทางศาสนาคริสต์เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายที่สุดเท่าที่ศาสนาคริสต์จำต้องทนเอา โดยเฉพาะ ศาสนาคริสต์นิกายผู้โต้แย้งที่คาดหวังว่าคนที่เชื่อในพระเยซูจะเป็นคนใหม่ แต่หากคุณได้เข้าไปสู่ในคริสตจักรจริงๆ คุณจะพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคริสเตียนเป็นคนดีเลิศ สมบูรณ์อย่างที่คุณคาดหวัง เพราะคนที่มาอยู่ในโบสถ์มีหลายระดับการศึกษา ความรู้ความเข้าใจก็แตกต่างกัน โดยเฉพาะพวกที่มีความรู้มากยิ่งเปลี่ยนแปลงยากเพราะระบบการคิดของพวกเขาถูกผูกยึดอยู่กับระบบเหตุผล (Logical) พวกเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนมาใช้ระบบการคิดแบบพระเยซูคริิสต์คือ ระบบความเชื่อ (Faith system) เพราะระบบนี้ต้องใช้ความเสี่ยงสูง ไม่ใช่เหตุผล ไม่ใช้ความน่าจะเป็น ไม่ใช่เชื่อจากความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ (majority reports) แต่กลับใช้ความเชื่อ (Faith) ความรัก (Agape) และการอุทิศตัว (Devotion)

คนที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวจะไม่สามารถปฎิบัติตามกฎของความรักได้ เพราะมันไร้เหตุผลและฟังดูเหมือนไม่เข้าท่าเลย แต่เชื่อผลเถอะที่โลกมันตั้งอยู่ได้ สังคมมันตั้งอยู่ได้เพราะมันมาจาก ความเชื่อ ความหวัง และความรักทั้งนั้น ถ้าคนไม่มีความรักเขาคงไม่มีการอุทิศตัวหรอก แม่ทุกคนจะรู้ว่าความรักลูกมันเป็นยังไง พระเจ้ารักมนุษย์แบบแม่ที่ดีรักลูกทุกๆ คนนั่นแหละ ถึงลูกจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่งแต่แม่ก็ยังรัก แต่แม่สมัยใหม่ปัจจุบันมันไม่ค่อยรักลูกหรอก เพียงเกิดออกมาบางคนยังเอาไปทิ้งถังขยะได้เลย

ในเรื่องความรักพระเจ้าผมเองก็ถือว่เป็นตัวอย่างได้ ผมถือว่าผมเป็นผู้อุทิศตัวให้กับพระเจ้า เพราะผมมีเงินเดือนและครอบครัวที่อยู่ได้สบายๆ แต่ทำไมผมต้องเที่ยวตะลอนๆ ไปเยี่ยมคริสตจักรที่โน้นที่นี้โดยไม่ได้ขอเงินคนที่หายป่วยแม้แต่บาทเดียว บางโบสถ์เขาก็ไม่ให้เข้าเพราะเขากลัวพระเยซูจะสำแดงเดชให้คนหายโรค เพราะเขามีความเชื่อผิดๆ ว่า การอัศจรรย์ในการหายโรคมันหมดไปจากโลกแล้ว ไม่มีแล้ว  บางคนก็กลัวว่าจะเป็นลัทธิใหม่ที่สามารถทำการอัศจรรย์  ที่พระคัมภีร์ว่าไว้ว่าจะมีมามากๆ ตอนปลายยุคสุดท้าย

บางคริสตจักรไม่ต้อนรับคนนอกสังกัด บางคริสตจักรอยากให้ไปเยี่ยมแต่กลัววิญญาณวัฒนธรรมโกรธ  เพราะอะไรเหรอเพราะมันยังติดกับระบบศาสนอุปภัมป์  คนพวกนี้เองที่ตกเป็นเหยื่อของซาตานน่าเห็นใจเพราะจำยอมต้องทนเอา เพราะความจนบังคับ บางคนอ้างว่ารับใช้พระเจ้าแต่เขาไม่กล้าเทศนาให้คนกลับใจใหม่ ไม่กล้าตีหน้าค่าย  ได้แต่จับกระต่ายในพุ่มไม้ ขี้ม้าเลียบค่าย ไม่กล้าฟันธงว่า พฤติกรรมบาปที่สมาชิกหลายคำยังทำอยู่นั้นไม่เหมาะสมกับ  สภาพความเชื่อของคริสตชน  นักเทศน์ยอมปล่อยให้มารครอบครองอยู่ในหัวของผู้ที่เชื่อแต่ปากในโบสถ์ ที่มีอยู่เกินจำนวนสมาชิกในโบสถ์มากมาย บางแห่งมีสมาชิกเกือบพัน  แต่มาปรากฎตัวที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ตามปกติแค่ไม่กี่คน บางแห่งไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนต์ของจำนวนทั้งหมด  คุณภาพและปริมาณของสมาชิกลดถอยลงเรื่อยๆ แทนที่จะเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามผมก็ยังยืนกราน และเพื่อให้คำพูดของผมมันชวนคิด น่าพิจารณาผมจึงต้องขอบันทึกคำพยานของผู้ที่ได้รับการรักษาไว้ด้วย เพื่อให้คนที่อยากรู้จักพระเจ้าจริงๆ จะได้รู้ว่า ยังมีฤทธิ์อำนาจในพระนามพระเยซูอยู่จริง พระเยซูไม่ใช่เป็นเพียงศาสนาคริสต์ คนที่อยู่ในศาสนาคริสต์จำนวนมากไม่รู้จักพระเยซูส่วนตัว แต่รู้จักแต่เพียงคำสอนและ  น่าเสียใจหากมีใครสักคนเป็นเพียงคนรับเงินเดือนจากองค์กรทางศาสนาคริสต์เท่านั้น บางคนเป็นถึงอาจารย์ใหญ่ศาสนาคริสต์มีชื่อนำหน้ายาวเป็นขบวนแต่ไม่มีฤทธิ์อำนาจของพระเยซูอยู่ในตัวแม้แต่น้อย คนพวกนี้บางคนกลัวเสียหน้า ถ่อมไม่เป็น จมไม่เป็นจึงอ้างเอาด้านๆ ว่า ฤทธิ์อำนาจและการอัศจรรย์ในพระนามพระเยซูไม่มีแล้ว  (ถึงมีก็อยู่ในคนอื่นไม่อยู่ที่ผม)

ในบทความต่อนี้จะเป็นการชี้ให้เห็นวิืธีการต่างๆ ที่ซาตานใช้ในการหลอกลวง ชักนำไม่ให้คริสเตียนสามารถที่จะเติบโตกลายเป็นคริสเตียนที่เติบโตที่สามารถเหยียบหัวผีมารซาตาน และขับพวกมันออกมาจากการสิงสู่ในคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า และ/หรือ คริสเตียนอ่อนแอทั้งหลายที่เจ็บป่วย กลายเป็นเครื่องมือให้ซาตานและสมุนของมันใช้เป็นเครื่องขัดขวางการปลดปล่อยของพระเจ้า

การตายคือการสิ้นสุดของชีวิต สำหรับความหมายฝ่ายวิญญาณ การตายฝ่ายวิญญาณไม่จำเป็นต้องเป็นการตายฝ่ายร่างกายก่อน การตายฝ่ายวิญญาณ คือการที่ความคิด จิตใจ วิญญาณ ของเขาออกห่าง และถูกแยกออกจากพระเจ้า ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระผู้สร้างของเขา เขาดำเนินชีวิตด้วยการหาความสุข ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ ความรู้ ความมั่งคั่ง และอะไรต่างๆ ที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหา โดยไม่คิดถึงตัวเองด้วยซ้ำ บางคนแก่ใกล้ตายค่อยมาคิดถึง ชีวิตหลังความตาย บางคนไม่ทันคิดเลยจนวันหนึ่งป่วยเป็นโรครักษาไม่หายจึงเริ่มต้นคิดถึงเรื่องบาปบุญ คุณโทษ

มีผู้ปกครองคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จัก เป็นอดีตข้าราชการตำรวจ  เขาลาออกจากราชการขณะที่อายุยังไม่มากเท่าไหร่  เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของคริสตจักรท้องถิ่น  แต่เขาบอกว่าเขาไม่รับ เพราะเขาไม่พร้อม  แต่ขอเป็นที่ปรึกษาของคริสตจักร  ผมสังเกตเห็นเขาไม่ได้เอาใจใส่การงานของพระเจ้าเลย  วันๆ เที่ยวไปดักนกเขา  ปลูกสวน ทำไร่ เลี้ยงปลา  พอผ่านไปหลายปีนายคนนี้เกิดป่วยเป็นโรคมะเร็ง  นายคนนี้จึงเริ่มสนใจพระเจ้า  เมื่อเราไปเยี่ยมเขาบอกกับเราว่า
"ถ้าโบสถ์มีอะไรให้เขาช่วยก็ให้บอกเขาผมนะครับ ผมยินดีรับใช้พระเจ้า"

แต่น่าเสียดายครับ ไม่นานหลังจากที่เราไปเยี่ยมประมาณสองสามอาทิตย์เขาก็เสียชีวิตไป  เมื่อเขาตายไป ภรรยาสาวอายุอ่อนกว่าเขาหลายปี ก็เลิกติดตามพระเยซู เมื่อเราไปเยี่ยมเขาอ้างว่า เราไปอีกโบสถ์หนึ่ง  แท้จริงเขาไม่ได้ไปโบสถ์ไหนเลย เพราะเขาได้สมบัติของคนแก่ที่ตายไปเรียบร้อยแล้ว เขาจึงเลิกเป็นคริสเตียน  เพราะอะไรหรือ เพราะสามีเขาเป็นคริสเตียนอ่อนแอ เขาจึงไม่สามารถสร้างคนในครอบครัวให้เข้มแข็งในความเชื่อในพระเยซูได้  นี่อาจเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนมากมาย ที่เป็นขี้เหล่า ขี้บุหรี่ ชอบสำส่อนทางเพศ ชอบโกหก แล้วพยายามสอนให้ลูกเป็นคนดี  ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมาก เพราะแม่ปูจะสอนให้ลูกปูเดินตรงๆ นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย


คริสตจักรของพระเยซูคริสต์จำนวนมากในปัจจุบันตกอยู่ในสภาพตายฝ่ายจิตวิญญาณอย่างสิ้นเชิง
คริสตจักรหลายแห่งมีแต่พิธีการพิธีกรรมทางศาสนาไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องการประกาศความรอดและการออกไปประกาศเรื่องการยกบาปที่พระเยซูบอกให้ทำ ผู้นำศาสนาจำนวนไม่น้อย  มุ่งแต่สร้างอาณาจักรของตนเอง ปิดกั้นตัวเองออกจากการสามัคคีธรรมกับคริสตจักรของพระเจ้าที่อยู่ในอาณาบริเวณ คริสเตียนเองก็เป็นเพียงผู้ที่มาโบสถ์ตามพิธีกรรมเท่านั้น กลับบ้านก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนบาปหนาทั่วๆ ไปเท่านั้น

อาจารย์ทางศาสนาสอนให้พวกเขาพยายามทำดี เป็นคนดีของสังคม เป็นลูกที่ดี ทำหน้าที่ต่างๆให้ดีเหมือนกับคำสอนของศาสนาทั่วไปเท่านั้น แต่พวกเขาขาดประสบการณ์กับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ ขาดฤทธิอำนาจเหนือธรรมชาติ ในคริสตจักรของพวกเขามีแต่คนเจ็บคนป่วย แม้แต่นักการศาสนาและผู้สอนและครอบครัวก็เจ็บป่วยทั้งร่างกายและวิญญาณ นอกจากเจ็บป่วยแล้วยังยากจนอีกด้วย

ที่เป็นอย่างนี้เพราะพวกเขาถูกพิษของมารซาตานเข้าไปแล้วตั้งแต่ระดับบนจนถึงคริสตจักรระดับท้องถิ่น คริสตจักรที่ถูกมารฆ่าตาย หรือทำให้พิการ บาดเจ็บจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เลย ปีหนึ่งจะขยันประกาศเรื่องความรอดเพียง 1 วันคือวันคริสตมาสเท่านั้น เพื่อเอาไปรายงานให้งามหน้าว่าคริสตจักรของข้าก็ประกาศนะ แต่เชื่อผมเถอะมีเพียงไม่กี่โบสถ์เท่านั้นที่เอาจริงเอาจังกับการบอกเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์ช่วยให้รอดบาปและรักษาความเจ็บป่วยได้ เขาอาจเข้าใจเพียงว่า วันคริสต์มาส คือปาร์ตี้ งานรื่นเริงประจำปี ที่ทำตามประเพณี  ทำเพื่อกินขนมเล่นสนุกและสร้างความเพลิดเพลินให้กับลูกๆ หลานชาวคริสต์และเด็กๆ ข้างโบสถ์เท่านั้น ไม่มีใครเอาเป็นเอาตายกับเรื่องความรอดบาป เพราะพวกเขาหลายๆ ๆ คนก็ยังไม่แน่ใจตัวเองรอดหรือยัง  ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวมากนัก

เป้าหมายสำคัญมากอย่างหนึ่งของซาตานคือ การฆ่า แต่ซาตานไม่สามารถจะเที่ยวเดินไปฆ่าใครต่อใครก็ได้เพราะมันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอย่างนั้น สิทธิที่มันทำได้ มีขอบเขตที่จำกัด คือมันสามารถหลอกให้เหยื่อฆ่าตัวตายเอง หรือหลอกให้เหยื่อหลงคิดผิดๆ ให้คนคิดไปว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า ตัวเขาเองคือพระเจ้า ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเอง ซึ่งเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น  คนป่วยช่วยตัวเองไม่ได้  คนว่ายน้ำไม่เป็นช่วยตนเองไม่ได้เมื่อตกน้ำ  หมอผ่าตัดรักษาตัวเองไม่ได้ หากไม่มีใครทำให้ ดังนั้นสภาพที่แท้จริงของมนุษย์ จึงไม่สามารถช่วยตนเองได้

พระเจ้าต้องการมีส่วนในการช่วยเหลือชีวิตของเราให้ได้รับพระพร ความยินดีและสันติสุขที่แท้จริง แต่ซาตานพยายามหลอกให้คนหลงเข้าใจว่า ชีวิตคือความสนุกสนาน การเสพสุขทางเพศ การศึกษาสูงๆ ฐานะ หน้าตาทางสังคม มีทรัพย์สิน รถยนต์ การมีครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ การมีเงินมากๆ คือวิธีที่ซาตานใช้หลอกให้มนุษย์เข้าใจว่า ความหมายของชีวิตคือสิ่งเหล่านี้ แต่ลองถามคนที่เขามีทุกอย่างเหล่านี้ เขามีความสุขแท้หรือเปล่า เราจะพบความจริงว่า ความสุขแท้ไม่ได้อยู่ในสิ่งของ วัตถุ หรือการครอบครอง แล้วความสุขแท้อยู่ที่ไหนล่ะ ความสุขแท้คือการได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวเท่านั้นไม่ใช่หรือ
ธรรมชาติของมาร ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การไม่ตั้งอยู่ในสัจจะ หรือความจริง คนที่ชอบโกหกเป็นนิสัย คือผู้ที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ยังติดอยู่กับชีวิตที่จมอยู่ในความบาป เพราะมารมันไม่ตั้งอยู่ในสัจจะ ใครที่มีนิสัยชอบโกหก ตอแหล ก็คือลูกของมารนั่นเอง

ตอนที่สอง คลิก
กลับไปหน้าแรก Home

11 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2/18/2556

  Hey! I hope you do not mind but I decided to submit your blog: http://www.
  blogger.com/comment.g?blogID=6716460434846780564&postID=4574753395569445538 to my
  online directory website. I used, "Blogger: Healing and Deliverance การปลดปล่อยและหายโรค" as your
  blog title. I hope this is alright with you. In case you'd like me to change the title or perhaps remove it completely, email me at serenamayes@yahoo.com. Thanks for your time.

  Feel free to surf to my homepage ... asphalt driveway

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2/18/2556

  Greetings from Florida! I'm bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can't wait
  to take a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI,
  just 3G .. Anyhow, excellent blog!

  Here is my webpage ... racing Produces
  my webpage > driveway driveway

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2/18/2556

  Hello there! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to
  find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.

  If you have any suggestions, please share. Many thanks!


  Here is my web page - boardroom

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ2/22/2556

  Hey! It appears as though we both have a interest for the same
  thing. Your blog, "Blogger: Healing and Deliverance การปลดปล่อยและหายโรค" and mine are very similar.
  Have you ever thought about authoring a guest article for a related blog?
  It will unquestionably help gain exposure to your blog (my website recieves a lot of targeted
  traffic). If you might be interested, contact me at: antjecrittenden@googlemail.

  com. Thanks

  Also visit my web page; profesionalna

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ2/22/2556

  I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I'm not very internet smart so I'm not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thank you

  Feel free to surf to my web page; tree removal
  my site - removal

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ2/23/2556

  Howdy would you mind stating which blog platform you're working with? I'm planning
  to start my own blog soon but I'm having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for
  something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!  my homepage: Removal Instructions
  Also see my web site :: rid

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ2/27/2556

  Hi! This is the fourth time visiting now and I personally just wanted to say I truley get pleasure from reading your weblog.
  I have decided to bookmark it at delicious.com with your title:
  Blogger: Healing and Deliverance การปลดปล่อย
  และหายโรค
  and your Website address: http://www.blogger.com/comment.
  g?blogID=6716460434846780564&postID=4574753395569445538.
  I hope this is alright with you, I'm trying to give your good blog a bit more coverage. Be back soon.

  My site: strec

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ3/07/2556

  Right now it appears like BlogEngine is the preferred blogging platform
  available right now. (from what I've read) Is that what you're using on your
  blog?

  My blog post; weblog

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ3/07/2556

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really
  nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later. All the best

  my website ... blog

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ5/28/2556

  We have gone ahead and added a backlink back to your web site from
  one of my clientele requesting it. I have used your website URL:
  http://www.blogger.com/comment.g?blogID=6716460434846780564&postID=4574753395569445538 and blog
  title: Blogger: Healing and Deliverance การปลดปล่อยแ
  ละหายโรค to insure you get the correct anchor text.
  If you woud like to see where your website link has been placed, please contact me at: sallieschwartz@zoho.
  com. Cheers

  my web site: djibtube.com

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ5/29/2556

  Greetings! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a new initiative
  in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to
  work on. You have done a marvellous job!

  Feel free to surf to my blog post - kongres advokata

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)