ข้อสังเกตตัวเองว่า"โดน" หรือเปล่า สำหรับชาวคริสต์ (2) Are you influenced by other spirits.

อาการแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกว่า ตัวเองหรือคนอื่นอยู่นอกเหนือการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูเจ้า สำหรับคนที่เคยเห็นแสงสว่างของพระเยซูคริสต์แล้ว แต่ยังมีอาการเหล่านี้


๑. รู้สึกง่วงนอนเมื่อได้ฟังคำเทศนาของอาจารย์ที่มีการเจิม อาจารย์ที่ทำการด้านการปลดปล่อย หรือนักเทศน์ที่มีการของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ รู้สึกเกลียดคนโดยไม่มีเหตุผล ชอบใส่ร้ายปายสี

๒. รู้สึกง่วงนอนอย่างรุนแรงเมื่อเริ่มอ่านพระคัมภีร์ได้ไม่กี่บรรทัด สูญเสียสมาธิการอ่าน ไม่มีความรู้สึกอยากอ่าน หรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์๓. มีความรู้สึกกระด้างปากที่จะเรียกว่าพระเจ้าว่า พระเยซู ในที่สาธารณะ ในที่ชุมนุมของคนที่ไม่เป็นคริสเตียน มักเข้าใจว่า ศาสนาไหนก็ดีเหมือนกัน ไม่กล้าแสดงความเชื่อ ไม่กล้าบอกว่าตนเองเชื่อพระเยซู อาย ไม่กล้าประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียน

๔. เมื่อไปอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า ภาษาพูด การกระทำใดๆ ไม่เปล่งแสงสว่างของพระคริสต์ เอาใจใส่กิจกรรมบางอย่างมากเกินพอดี หรือสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปชอบหมกมุ่น เช่น อินเตอร์เนท เฟซบุ๊ค แชท ภาพโป๊ คลิปลามก แอบสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้โดยเข้าใจว่า เป็นงานอดิเรก เป็นความบันเทิง เพลิดเพลินที่ใครๆ เขาก็ทำ ไม่รู้สึกกระด้างอะไรเลย

ใช้ภาษาพูดสองระดับ คือ เมื่ออยู่ในกลุ่มคริสเตียนจะใช้ภาษาสุภาพ พออยู่ที่อื่นหรืออยู่ในหมู่คนทั่วไปจะพูดไม่สุภาพ ด่าเก่ง ตอแหล นินทา อิจฉา แย่งชิง เอาเปรียบ ขโมย ยักยอก ไม่กล้ารับผิด หน้าซื่อใจคตคืออุปนิสัยที่แก้ไม่ได้สักที

๕. รู้สึกเดือดร้อน รุ่มร้อนใจเมื่อมีใคร หรือกลุ่มคนในคริสตจักรจัดการนมัสการที่เกินเวลา หรือจัดเวลาพิเศษมานมัสการ ชอบจับผิดหาเหตุ กล่าวหาว่าไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่บอกไม่กล่าวผู้ใหญ่

๖. มีความรู้สึกไม่สบาย อึดอัด เมื่อได้ฟังเทศนาเกี่ยวกับ ฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

๗. แสดงอาการต่อต้าน หรือไม่พอใจเมื่อมีกลุ่มอธิษฐานเกิดขึ้น หรือมีการจัดกลุ่มเซลเพิ่มขึ้น เพราะการอธิษฐานมากขึ้นในคริสตจักรจะลดทอนอำนาจและอิทธิพลของวิญญาณชั่ว วิญญาณพิธีกรรมที่ครอบงำอยู่เหนือกลุ่มผู้อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียน แต่มีพฤติกรรมพ่ายแพ้ต่อบาป ติดนิสัยบาป เป็นทาสของพิธีกรรม

๘. เมื่อมีใครพูดถึงเรื่องการบัพติสมาด้วยพระวิญญาณหรือของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะชอบเข้าไปพูดขัดขวาง ต่อต้าน เถียง โดยอ้างว่า ไม่มีประโยชน์ ต้องดูผลของพระวิญญาณซิ บางคนชอบพูดว่า


“ที่นี้เราเน้นผลจากภายใน”

"ที่นี้เราไม่เน้นของประทาน เราเน้นแต่..."

"คริสตจักรของเราไม่เน้นการพูดภาษาแปลกๆ "

หรือสอนว่า การพูดภาษาแปลกๆ คือสิ่งที่เป็นความสามารถของมนุษย์ หรือเป็นภาษาที่หัดพูดกันได้ ไม่ได้มาจากพระเจ้า หรือ บอกว่าการพูดภาษาแปลกๆ ไม่มีประโยชน์โดยอ้างข้อพระธรรมจากหนังสือ หนึ่งโครินธ์บางส่วน แต่ไม่ได้นำมาพูดทั้งหมด บางพวกเน้นว่าให้เราเน้นความรักซิ เน้นผลแห่งวิญญาณ จากพระธรรมกาลาเทียบทที่ 5 แต่ในคริสตจักรมีแต่คนปากบอนชอบนินทาคนอื่น

๙. รู้สึกเบื่อกับการเข้าร่วมการอธิษฐาน ไม่อยากไป ไม่อยากเข้าร่วม มันมีอาการปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง หรือมีเหตุทำให้ไม่สามารถไปร่วมการนมัสการ การฟื้นฟูที่มีการเจิม มีการปลดปล่อย

๑๐. เป็นผู้เชื่อที่ชอบสวมหน้ากากหลายใบ เป็นนักการศาสนากำมะลอ สอนคนอื่นแต่ตัวเองทำไม่ได้ ลูกเมียอดๆ อยากๆ หรือไม่ก็มีโรคประจำตัวเบียดเบียน เจ็บป่วยบ่อย เป็นหวัดบ่อย ไอเป็นอาทิตย์ๆ ไม่หายสักที ชอบไปนอนพักผ่อนที่โรงพยาบาล ถือว่าโรงพยาบาลคือที่พักร้อน ต้องไปบ่อยๆ

การเทศนาสั่งสอนของเขาไม่มีการรับรองของพระเจ้า แห้งแล้งไร้ฤทธิ์เดช สอนใครคนก็ไม่ฟัง ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ชอบวิ่งหาตำแหน่ง ยศศักดิ์ ผลประโยชน์ เปลี่ยนสปอนเซอร์เหมือนกับการเปลี่ยนกางเกงใน ใครมีเงินวิ่งเข้าใส่หมด ชีวิตไม่ดีจริง ปากหวานก้นเปรียว ชอบแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆ เทศนาก็พูดแต่เรื่องข่าว เรื่องเหตุการณ์ของโลก ไม่สอนถ้อยคำของพระเจ้าอย่างจริงจังจริงใจ เทศนาให้ผ่านพ้นไป ให้หมดภาระหน้าที่เท่านั้น ไม่หวังผลให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอนไปแค่ให้มันหมดเวลา
การเทศนาถ้อยคำของพระเจ้าของเขา เป็นแค่การเอาข้อพระคัมภีร์มาอ้่างเอาหัวข้อเท่านั้น เวลาที่เหลือสอนแต่ความรู้ ความคิด วิธีการต่างๆ ที่มุ่งสู่ความสำเร็จ เน้นทัศนะของตนเอง ไม่จริงใจกะใคร ชอบเล่นพรรคเล่นพวก เล่นพรรค ชอบล๊อบบี้ ทำตัวเป็นเหมือนซูปเปอร์แมน พึ่งพาความรู้ ความสามารถตนเอง
อาการเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนที่มีอาการเหล่านี้จะเป็นคนผิดปกติ แท้จริง สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเหมือนทรัพย์สมบัติของมนุษย์ธรรมดา หรือมนุษย์บาปหนาทั่วไป แต่ถ้ามีมาก มีหลายข้อ อาจสันนฐานได้ว่า คนที่มีอาการเหล่านี้อาจกำลังตกอยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณอื่น ที่ไม่ใช่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแน่แท้

หากพบเห็นว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้ คำสอนทางศาสนาอาจไม่เพียงพอที่จะชำระล้างได้ ต้องถ่อมใจ เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่องการปลดปล่อย รับการอธิษฐานปลดปล่อยจากผู้มีของประทานในการอธิษฐาน ในการปลดปล่อยให้สามารถดำเนินชีวิต เป็นคนอย่างที่ควรจะเป็น โดยไม่ต้องเสแสร้งอีกต่อไป แล้วชีวิตของคุณจะเกิดผลอย่างแน่นอน การเกิดผลนำคนมารับความรอด หนึ่งคนต่อหนึ่งปีจะเป็นเรื่องไม่น่าพึงพอใจสำหรับคุณอีกต่อไป เพราะพระเจ้าจะอวยพรให้คุณเกิดผลอย่างมากมาย และล้นหลาม


ชาโลม ชาโลม ชาโลม แอนด์ อาเมน

ขอพระเจ้าอวยพระพร


RW MU.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)