การรับการรักษาจากโรคมะเร็งระยะที่สาม (จากเว็บยูทูปส์)

คำพยานของคุณมานิตย์ ชัยรัตนศักดา ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

เรื่องการหายโรคอย่างอัศจรรย์ด้วยพระเดชาในพระนามพระเยซู อีกคร้้ง และอีกครั้ง
ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่นี้คืออีกคำพยานหนึ่งของผู้มีประสบการณ์
จงเชื่อและรับเอาฟรีๆ


ขอพระเยซูคริสต์อวยพระพร

Evangelist Rice

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)