Wisdom, ใครๆ ก็อยากมีปัญญา แล้วมันอยู่ไหนล่ะ

อันนี่เขาเรียกว่า "ปัญญาหรือเปล่า" Is this what we call "Wisdom"?ชาวโลกที่มีความฉลาดได้พยายาม หาวิธีสอนต่างๆ ให้คนฉลาดและมีความสำเร็จ เท่าที่อาจารย์สังเกตมีกฎหลายอย่างที่มนุษย์ได้ทำแล้ว ได้ผลดี ลองพิจารณาดูว่า ข้อใดที่พวกเราเห็นด้วยบ้าง

ก. มาก่อนย่อมได้สิทธิก่อน สำเร็จงานก่อน (การเข้าคิวรับบริการที่โรงพยาบาล)

ข. ระยะทางใกล้ที่ทำมาหากิน ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่อยู่ไกล (ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ระยะเวลา, ต้นทุนในการขนส่ง)

ค. คิดได้ก่อนทำก่อน ย่อมได้รับผลก่อน เหมือนผลไม้ที่ออกผลต้นฤดูย่อมได้ราคาดีกว่า

ง. รูปร่างเหมือนกันอาจใจใช้แทนกันได้ บางครั้งหนามของต้นปาล์มก็เอามาทำไม้จิ้มฟันได้นะ

จ. เมื่อเราไม่มีฆ้อนสำหรับทุบหรือตีบางอย่าง คนฉลาดสามารถเอาสากกะบือมาทำแทนฆ้อนได้

ฉ. บางครั้งความแข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด หรือน้ำหนัก ส่วนผสมไม่เหมือนกัน คุณสมบัติย่อมแตกต่างกันได้ ความคงทนต่างกัน อายุการใช้งานก็แตกต่างกัน โดยทั่วไปเราพบว่าของปลอมมีรูปร่างเหมือนกับของจริงมาก แต่การใช้งานจะแตกต่างกัน คนฉลาดจะเลือกใช้แต่ของดีเท่านั้น


ช. ความเที่ยงคือความมั่นคง เสาที่ตั้งลงพื้นใช้มุม 90 องศา ย่อมมีแนวโน้มว่ามั่นคงแข็งแรงกว่า เสาที่เอียง การเป็นคนตรงย่อมดีกว่าการเป็นคนที่ชอบลำเอียง

ซ. เชือกเส้นใหญ่ๆ เกิดจากด้ายเส้นเล็กๆ พันกันเป็นเกลียวอย่างมีระบบ จึงทำให้เกิดเชือกที่แข็งแรง ทนทาน และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มคนที่ร่วมงานกันอย่างเป็นระบบจะทำให้กลุ่มของเขาเข้มแข็งและมีอำนาจใน การต่อต้าน หรือต่อสู้ได้

ฌ. การเข้าเป็นฝ่าย หรือเป็นแนวร่วมกัน ย่อมทำให้เกิดพลังในการต่อรอง พลังการต่อสู้ การใช้พลังสามัคคีย่อมดีกว่าการทำเพียงคนเดียว หรือเก่งอยู่คนเดียว

ญ. นักสนุกเกอร์ที่แม่นที่สุดในโลกยังต้องมีการฝึกซ้อมทุกๆ วัน วันละหลายๆ ชั่วโมง แล้วคริสเตียนที่ดีจะไม่อธิษฐาน อ่านและท่องพระคัมภีร์ได้อย่างไร


ฎ. การฝึกซ้อมทำให้เกิดความชำนาญ หลายๆ คนที่บอกว่าทำไม่ได้เพราะไม่เคย คำว่าไม่เคยทำคือคำแก้ตัวของคนที่ไม่เตรียมพร้อมก็อาจเป็นได้ คนมีสองมือ หนึ่งปาก และมีเวลาวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากัน เขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะ เรื่องประหลาดในใต้หล้าที่คนทำไม่ได้ แต่มีบางคนทำได้ มีปรากฎอยู่เสมอมิใช่หรือ แล้วทำไมเราไม่หัดทำบ้างล่ะ

ฏ. คนที่ว่ายน้ำไม่เป็น อาจไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถที่ว่าย แต่ที่เขาว่ายไม่เป็นอาจเป็นเพราะไม่มีใครสอนเขาว่ายน้ำ ขาดโอกาสหัดว่ายน้ำในตอนเล็กๆ หรือที่แย่กว่านั้นคือ เขามีความฝังใจไม่ดีกับการว่ายน้ำก็เป็นได้

ฐ. คนที่มีแววเป็นผู้จัดการที่ดีเลิศ เขาจะรู้ว่า เวลาในอนาคต ใครจะต้องการอะไร เวลาไหนจะมีเหตุการณ์อะไร การคาดเดาของเขาจะทำให้เขาจัดเตรียมทุกๆ สิ่งให้พร้อมสำหรับอนาคต ทำให้ทุกคนที่อยู่รอบๆ ตัวเขาบอกว่า เขาคือคนที่มีน้ำใจ มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้สำเร็จ เพราะเขาได้จัดเตรียมสิ่งที่คนธรรมดาไม่คาดคิดไว้พร้อม  สำหรับปัญหาและความต้องการของผู้คนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาตดได้อย่างแม่นยำ

ฑ. ถ้าเรายับยั้งปากไม่ให้นินทาใครๆ ไม่นานเราจะมีเพื่อนฝูงที่รู้ใจมากมาย การนินทาคือวิญญาณอย่างหนึ่งที่สร้างความแตกแยก และเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า "ผู้ทำลาย" การนินทาจะแยกมิตรให้ออกจากกัน และสร้างความหวาดระแวงต่อกันและกัน ผู้ที่แอบกระซิบกันทำให้เมืองพินาศมามากต่อมาก

ฒ. การแสร้งทำเป็นหูหนวก ตาบอด และเป็นใบ้เสียบ้าง ชีวิตจะมีความสันติสุขมากขึ้น เพราะสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราได้ยิน อาจทำให้เราไขว่เขว่ การพูดมาก พูดพล่อยๆ ทำลายคนมามากแล้ว จงพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีกว่า การไม่พูดพล่อยๆ การไม่พูดบ่นเรื่องหยุมหยิมจะทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น

ณ. คนเกียจคร้านหลายคนปล่อยให้บ้านของตนเองสกปรกเป็นเวลาหลายปี กว่าจะรู้ว่าเป็นสุขนิสัยที่ไม่ดี เขาและคนในบ้านก็พากันป่วยด้วยสารพัดโรค เพราะแมลงสาป หนู เชื้อโรคต่างๆ พากันมาอยู่จนเต็มบ้านแล้ว ที่แย่ไปกว่านี้อีก คือว่าเชื้อโรคหลายชนิดแอบไปสร้างรังจนใหญ่โตในร่างกายของคนในบ้าน จนยากจะรักษาให้หายด้วยวิธีการง่ายๆ บางครั้งต้องใช้เวลาทั้งชีวิตจ่ายค่าความเกียจคร้านที่ไม่ดูแลบ้านให้สะอาดอย่างที่น่าจะเป็น

ที่น่าตกใจกว่านี้คือ คนที่เริ่มมั่งมีจากทรัพย์และฐานะ จะเริ่มสะสมรูปเคารพ พระต่างด้าวต่างๆ เป็นตู้ๆ เพื่อประกันความมั่งคั่ง ความมั่นคงของชีวิต เพื่อความอบอุ่นใจ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ บ้างสะสมไว้จนไม่มีที่เก็บ จึงต้องทำห้องพิเศษ เวลาผ่านไปไม่นานเขาไม่ทันสังเกตว่า ลูกหลานและคนในบ้านมีอาการป่วยด้วยโรคประหลาด รักษาก็ไม่หาย บ้างลูกหลานร้องไห้ตอนกลางคืน ใครมาเยี่ยมมานอนค้างคืนที่บ้านก็โดนวิญญาณรบกวน  แท้จริงเบื้องหลังรูปเคารพเหล่านั้น คือวิญญาณนานาชนิดที่แอบแฝงเข้ามา เมื่อเลี้ยงมันไม่อิ่มพอ มันจึงเริ่มลงมือกับคนในบ้าน และในตระกูลที่ผู้ปกครองมอบลูกหลานของเขาให้มันปกป้องดูแล จนกลายเป็นตระกูลที่มีโรคทางกรรมพันธุ์และสายเลือด สิ่งนี้เป็นสิ่งน่าตกตลึง น่าสงสารจริงๆ เพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล  - นี่คือข้อสังเกตและคำเตือน จากผู้ประสบการณ์ด้านการปลดปล่อย


ด. มีวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างความสำเร็จเสมอ คนที่ไม่รู้จักปรับปรุงตนเอง ไม่นานก็ล้าหลัง แต่ก่อนคนใช้มือเขียนหนังสือ ต่อมาใช้เครื่องพิมพ์ดีด ต่อมาพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แต่มีคนฉลาดหลายๆ คนไม่ต้องพิมพ์ดีดเลย เขาเพียงแต่พูดออกไปคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ดีดเป็นตัวอักษรให้เขาแล้ว สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า "วิทยาการ"

ต. กฎของความขาดแคลน - ของมีจำนวนน้อยจะมีราคาสูงขึ้นเพราะความต้องการใช้มีมาก - ของมีมากเกินความต้องการราคาจะลดลง - สิ่งของที่มีอยู่คนใช้จะไม่เห็นคุณค่า แต่เมื่อใดที่มันไม่มีอยู่ เมื่อต้องการใช้ คนจะรู้จักคุณค่าของมัน


ถ.คำตักเตือนและคำสั่งสอน ย่อมมาจากมิตรแท้และคนที่หวังดีเท่านั้น คำตักเตือนของเพื่อนเป็นเครื่องหมายที่บอกถึงความเป็นมิตรแท้และความจริงใจ คนฉลาดย่อมตั้งใจฟังคำตักเตือน

ท. คำตักเตือนเป็นเหมือนยาขม ยาขมมักจะเป็นยาสำหรับแก้โรค แก้อาการป่วย คนหลายคนกำลังป่วยฝ่ายจิตใจ จิตวิญญาณ แต่ไม่รู้ตัวเพราะโรคยังไม่ลุกลามมาก เพราะเชื้อโรคที่กัดกินจากภายในจิตใจของคนนั้นมันมีพิษร้ายแรงกว่ารอยแผลที่ ถูกมีดฟันด้วยซ้ำ

คนฉลาดจะฟังคำตักเตือนของปราชญ์ หรือผู้มีประสบการณ์ แต่คนโง่ดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน

คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์อันเจ็บปวดของคนอื่น แต่คนเขลาไม่ฟังคำเตือนสอน ไม่หยุดการทำบาปชั่ว ไม่สามารถหักห้ามใจให้ทำสิ่งไม่ดี แม้ว่าเขากำลังอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น จนกระทั้งเขาได้รับบทเรียนราคาแพงด้วยตนเอง  บางคนกว่าจะหยุดกินเหล้าได้ก็ต่อเมื่อ  หมอบอกว่าตับพังไปแล้ว  เขาจึงหยุดกินเหล้า  บ้างปอดพังไปแล้วกว่าแปดสิบเปอร์เซนต์จึงมาพยายามเลิกสูบบุหรี่

ธ. สิ่งของธรรมดาเมื่อมันอยู่ในมือของ "ผู้มีความชำนาญพิเศษ" มันจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้แก่ผู้พบเห็นอยู่เสมอ ฉะนั้นมีอะไรที่อยู่ในมือของท่าน จงฝึกฝนมันให้เกิดความชำนาญ พระคัมภีร์บอกว่า คนมีความสามารถพิเศษจะได้ไปเฝ้าพระราชา แปลว่าจะได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี และได้รับความเจริญรุ่งเรือง

น. คนไม่ทันระวัง ประมาทในการดำเนินชีวิต ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเป็นเดือน เป็นปี โดยไม่ได้สนใจ หรือเอาใจใส่ในการท่องจำข้อพระธรรมที่สำคัญไว้เลย พอรู้ตัวอีกที่ก็เป็นคริสเตียนมาได้สิบกว่าปี  บางคนเชื่อพระเจ้าได้ยี่สิบปี ท่องพระคัมภีร์ยังได้ไม่ถึงสิบข้อ เพิ่งรู้ตัวว่าที่ผ่านมาชีวิตเกิดความสงสัยว่าทำไมชีวิตไม่เกิดผล ไม่สามารถนำใครมารับความรอดบาป เพราะเขามัวทำอะไรก็ไม่รู้ จนลืมไปว่า แท้จริงทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่ง คือพระคำของพระเจ้าที่เราสามารถบันทึกไว้ในสมองด้วยการท่องจำเป็นประจำไม่ใช่หรือ

บ. คนบางคนแสร้งทำเป็นบ้า ทำเป็นบ๊องๆ บางครั้งคำถามของเขาทำให้คนตลึง ในความกล้าหาญ หรือบางทีก็เป็นคำถามที่แปลก แต่เชื่อไหมว่า คนที่ชอบถามแบบนี้มักจะมีความฉลาดและ มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ข้างในสมองของเขามากกว่าคนที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าถาม เพราะมัวแต่แคร์ว่า หากถามไปคนอื่นจะหาว่าเราเป็นคนโง่ คนฉลาดยอมรับว่าตัวเองไม่รู้และพยายามหาคำตอบ ยอมโง่ ยอมเสียหน้า เพื่อจะถามคนอื่นเพื่อหาคำตอบ แต่คนโง่ ไม่กล้าตั้งคำถาม ไม่กล้าเปิดเผยความโง่ เขาจึงโง่ต่อไปจนตลอดนิรันดร

ป. มีทางหนึ่งที่คนส่วนมากพากันคิดว่า "เป็นไปไม่ได้ " แต่นักประดิษฐ์ส่วนใหญ่ เขาไม่เชื่อเช่นนั้น โลกจึงเกิดมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคต

ผ. คนที่ได้รับการเปิดเผยจากเบื้องบนเท่านั้นจึงจะสังเกตได้ว่า พระองค์ไหนคือพระเจ้าสูงสุด องค์ไหนคือพระเทียมเท็จ  พระเจ้าที่แท้จริงน่าจะเป็นพระองค์ที่สร้างเรามา ไม่ใช่เกิดจากการสร้างของมนุษย์

ฝ. เมื่อเราขับรถ หรือขึ้นรถโดยสารไปตามทาง ทุกที่ในประเทศไทย ลาว พม่า เวียตนาม อินเดีย เนบาล  เราพบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปูชนียสถานอยู่มากมาย เกือบทุกบ้าน ทุกเมือง เกือบทุกหลังคาเรือน แท้จริงมนุษย์ทุกเหล่า ทุกกลุ่ม ทุกเผ่าพันธุ์ต้องพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พระของแต่เผ่ามีต่างๆ กันออกไป พระของคนบางพวกมีตา มีแขน มีอาวุธ ที่พิศดาร และมีเกินกว่าปกติ

พระแต่ละตนมีฤทธิต่างๆ กันไป ตามแต่จินตนาการของคนสร้าง  เบื้องหลังของรูปเคารพเหล่านี้ คืออำนาจทางวิญญาณ  หากไม่มีพระเจ้าสูงสุด สิ่งศักดิ์สิทธิที่มีเป็นพันๆ องค์เหล่านี้  คงทำให้คนวุ่นวายไปทั้งเมือง ทั้งโลก เพราะแต่ละประเผ่าพันธุ์  แต่ละกลุ่มชนก็ภาวนาให้พระของตนอวยพรแต่พวกของตนเอง คนมุ่งไปขอบนบานให้สิ่งศักดิ์สิทธิลำเอียง   ให้ใส่ใจแต่ตนเอง  พรรคพวกและญาติมิตรของตน เพื่อบนบาน และจ้างวานให้พระให้ทำการ หรือดลบันดาลเพื่อตอบสนองคนที่บนบานด้วยของถวาย หรือของเซ่นไหว้นานาชนิด หลายต่อหลายครั้งทำไปโดยการละเมิดสิทธิของคนอื่นๆ ด้วยอำนาจของพระของตนตนเอง  จนโลกเกิดความยุ่งเหยิงสับสนไปหมด ดังนั้นโลกนี้จึงมีพระเจ้าสูงสุดผู้ควบคุม และตัดสินลงโทษ การกระทำที่เกินขอบเขตของพระต่างๆ

พ. การทบทวนคือ มารดาของปัญญา

ฟ. การทำซ้ำๆ คือ มารดาของการเรียนรู้ทักษะทั้งปวง

ภ. นักการศึกษา คือนักเรียนผู้ไม่เคยหยุดยั้งในการแสวงหาความรู้

ม. สิ่งยิ่งใหญ่ไม่ได้มาง่ายๆ โดยไม่ต้องมีความกระตือรือร้น

ย. ความอดทนสู้ การไม่ท้อถอย แต่บากบั่น สัตย์ซื่อ นำมาสิ่งรางวัลที่น่าชื่นใจ

ร. คนฉลาดจับตาอยู่ที่เป้าหมายของชีวิต  คนทั่วไปวางเป้าหมายไว้ที่กระเพาะอาหาร การครอบครอง อำนาจ เงิน  กาม เกียรติ ศักดิ์ศรีของมนุษย์ทั่วไป แล้วเป้าหมายของชีวิตของคน คืออะไรกันแน่ล่ะ

ล. การตรวจดูหลายๆ ครั้ง คือสิ่งที่เราเรียกว่า "ความรอบคอบ" ความรอบคอบไม่ค่อยมีสอนในโรงเรียน

ว. คนเขลาเชื่อถือทุกอย่าง แต่คนหยั่งรู้มองดูว่าเขากำลังไปทางไหน คนมีปัญญาก็ระวังตัวและหันเสียจากความชั่วร้าย แต่คนโง่ขาดความยับยั้งและสะเพร่า  คนโมโหร้ายประพฤติโง่เขลา แต่คนเฉลียวฉลาดนั้นอดทน 


ศ. ความหวังของความชอบธรรมจบลงในความยินดี  แต่ความมุ่งหวังของความชั่วร้าย ก็สูญเปล่า

ษ. ทางของบรรดาผู้ที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละ ความหวังของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะพินาศไป  สิ่งที่เขาไว้ใจหักสะบั้นและสิ่งที่เขาวางใจจะยุ่ยเหมือน ใยแมงมุม  

ส. เรือนของคนชั่วร้ายจะถูกทำลาย แต่เต็นท์ของคนเที่ยงธรรมจะรุ่งเรือง มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา  

ห. ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลาย และจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้ม

อ. มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา

ฮ. .....ข้อนี้สำหรับคุณเป็นคนเขียนไง .................

ขอพระเยซูเจ้าอวยพระพรคนที่มีปัญญาและอยากมีปัญญามากๆ ทุกคนนะครับ

 ค.ศ. 2011 มอบให้กับศิษย์ และผู้อ่านทุกๆ คนนะครับ

กลับไปหน้าแรกของเว็บ Home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)