ชาวบ้านเวียตนามมาขอรับการรักษา
ด้วยฤทธิ์อำนาจในพระนามพระเยซูเจ้า
ในการไปหาประสบการณ์การปลดปล่อยในต่างแดนครั้งนี้ ก่อนถึงเมืองเว้ ทางรถยนต์ต้องผ่านเมืองชายแดนชื่อว่าเมืองเกซาน (Khe sanh) พวกเราได้พบกับพี่น้องชาวเวียตนามชนเผ่าบูลูที่เป็นคริสเตียน พวกเขาได้รับทราบข่าวที่เราฝากศิษย์ภิบาลคริสตจักรที่ เกซานไปบอก พวกเขาได้มาพบเราและรับฟังคำสอนและคำหนุนใจ หลังจากนั้นทีมของเราได้อธิษฐานเผื่อการป่วยของพวกเขา

ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่มาขอรับคำอธิษฐานทั้งหมดได้รับการรักษาให้หายโรคทุกคน ยกเว้นคนที่มีวิญญาณรบกวนหนึ่งคน   ที่เราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอธิษฐานได้เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด เพราะเราต้องรีบเดินทางต่อไป  อย่างไรก็ตามเราก็ได้ฝากความหวังไว้ว่าหากชายคนนั้นยังไม่หาย เราจะกลับมาอธิษฐานเผื่อเขาอีกครังในการเดินทางเที่ยวหน้า ที่เราไม่ได้ทำการรักษาเขาเนื่องจาก การขับผีบางทีต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง และต้องได้รับการอนุญาตจากญาติของคนป่วยด้วยว่า อนุญาตให้เราทำการอธิษฐาน

เพราะการอธิษฐานเผื่อคนที่ถูกวิญญาณรบกวนจนกลายเป็นคนวิกลจริต ต้องถูกล่ามโซ่ไว้ในบ้านไม่ใช่การปลดปล่อยที่สามารถทำกันได้ง่ายๆ  และการรักษาของเราก็ไม่ได้เรียกเก็บเงินแต่อย่างใด บางครั้งเมื่อเราวิเคราะห์ดูแล้วว่า จะไม่สามารถทำได้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เราก็จะไม่ทำเพราะคนอาจจะคิดว่า เราไม่สามารถทำได้

แท้จริงแล้ว ไม่มีโรคใดๆ เลยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการอธิษฐานในพระนามพระเยซู  แม้แต่คนตายยังสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้  แต่เราจะทำในส่วนที่การเจิม และขนาดของฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้เราเท่านั้น  เรายังไม่เคยอธิษฐานให้คนง่อยเดินได้ เว้นแต่ เราอธิษฐานเผื่อโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคไซนัส  การปวดทุกอย่าง การเจ็บในช่องท้อง เดินไม่สะดวก โรคเกี่ยวกับตา ตาบอด  ตาฟาง หูหนวก อย่างไรก็ตามเราไม่เคยปฏิเสธที่จะอธิษฐานขอให้คนป่วยทุกชนิดหาย เพราะพระเจ้าประทานการเจิมอย่างไม่จำกัดอยู่แล้ว แต่ความเชื่อของเรายังพัฒนาไม่ถึงขั้นวางมือให้คนตายฟื้นเท่านั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)