คำพยาน: เมื่อป้ามาศได้รับการปลดปล่อย

ภาพเหตุการณ์ขณะป้ามาศรับการอธิษฐานปลดปล่อย

คำพยานของผู้ได้รับการปลดปล่อย

ดิฉันชื่อ ป้ามาศค่ะ อายุ 56 ปี เชื่อพระเยซูมา 6 ปี สาเหตุที่ฉันเข้ามาเชื่อเพราะอาการปวดเข่า ก่อนนั้นฉันคิดว่าอาการป่วยเป็นเรื่องของเวรกรรม ดิฉันพยายามหาวิธีรักษามาสารพัดวิธีแล้วแต่ก็ไม่หาย จึงตัดสินใจมาเชื่อพระเยซู ดิฉันคาดหวังว่าคงจะได้พ้นจากสภาพเวรกรรมที่เผชิญอยู่ ดิฉันมีปัญหาเรื่องเข่ามาตั้งแต่อายุประมาณ 17 ปี อาการปวดนี้ทรมานฉันมานานเหลือเกิน ในคราวที่ฉันเข้ามารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ได้ 7 วัน อาการปวดหายไปอย่างอัศจรรย์ ดิฉันสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่ที่เข่ายังมีความเจ็บถ้าต้องเดินมาก หรือขึ้นลงบันได ดิฉันคาดหวังที่จะหายโดยสิ้นเชิง ดิฉันได้รับการวางมือรักษามาโดยตลอดแต่ก็ยังเหมือนเดิม


ดิฉันมาพบท่านอาจารย์ไรท์โดยบังเอิญผ่านเฟสบุ๊ค ซึ่งน่าจะเป็นการทรงนำ คือพิมพ์หาเพื่อน พิมพ์ไปพิมพ์มาเจอ การปลดปล่อยและหายโรค ดิฉันรีบแอดขอเป็นเพื่อนทันที เพราะคิดว่าดิฉันได้พบเจอสิ่งที่ต้องการมานานแล้ว

จากนั้นดิฉันก็ได้ความกรุณาจากอาจารย์ในการที่จะอธิบายถึงการใช้สิทธิอำนาจ และฤทธิ์เดชในแบบที่ถูกวิธี อาจารย์ทำงานเป็นทีม แต่ละคนในทีมมีของประทานที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นเหมือนอย่างในคัมภีร์ไบเบิ้ลกล่าวไว้ แต่ทีมอาจารย์เต็มไปด้วยการเจิม และสิทธิอำนาจที่สูง ดิฉันคิดว่าคงไม่ได้ผิดเพี้ยนหรือเป็นคำสอนเทียมเท็จ เพราะทุกอย่างทีมของอาจารย์พึ่งพาพระเยซูและทำการรักษาและปลดปล่อยในนามพระองค์

ดิฉันได้เข้าไปดูเว็บบล๊อค และคลิปวีดีโอจากยูทูปส์ ที่มีคลิปที่ทีมอาจารย์ได้บันทึกไว้เพื่อเป็นคำพยาน และดิฉันเห็นความตั้งใจของอาจารย์ที่จะประกาศถึงความยิ่งใหญ๋ของพระเยซู ผ่านการใช้ของประทาน เพราะพระคัมภีร์ก็กล่าวถึงการปลดปล่อยและรักษาโรคอย่างชัดเจน ในพระนามของพระเยซูคริสต์

คลิปวิดีโอของท่านที่ทำไว้ก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรที่จะบ่งบอกว่าเป็นความเท็จ เพราะดิฉันเคยเห็นคลิปของต่างประเทศมาแล้วมากมาย รวมถึงเห็นในการสัมมนาต่างๆ ก็รักษาในแนวนี้ แต่ที่ดิฉันให้ความสนใจในการทำงานของทีมอาจารย์ไรท์ ก็ตรงที่การทำการศึกษาแบบลงลึกเจาะจงไปถึงต้นตอของเหตุ และจัดการต้นตอนั้น คือจากสาเหตุของความป่วยไข้ จากวิญญาณที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้อง ดิฉันยอมรับว่าก่อนดิฉันมาเชื่อในองค์พระเยซู ดิฉันเคยเอาตัวเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับวิญญาณต่างๆ มามากมาย ทั้งการทำนายด้วยวิธีต่างๆ ไสยศาสตร์ เวทย์มนตร์คาถา การทรงเจ้าเข้าผี เลี้ยงผี รูปเคารพสารพัดชนิด

ดิฉันติดต่อไปถึงอาจารย์ไรท์ เพื่อที่จะขอทีมให้จัดการปลดปล่อยและรักษา ดิฉันตัดสินใจไปพบอาจารย์วันที่ 7 พ. ค. 54 คืออาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมา (7 พ.ค. 2011) ก่อนทำการปลดปล่อยรักษาจะมีการสอนให้เราทราบว่า บาปมาจากทางใดบ้าง รวมถึงพื้นฐานความเชื่อแบบคริสเตียน และสิ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเจ็บป่วย เพื่อให้เราทราบที่มาของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

จากนั้นก็ทำการรักษาโดยการอธิษฐาน โดยการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระเยซู ทีมงานในวันนั้นมีประมาณ 6 คน มีทั้งผู้เผย ผู้สังเกตวิญญาณ ผู้อธิษฐาน ทีมงานทำไปได้พักหนึ่ง สิ่งที่อยู่ในดิฉันก็เริ่มมีปฏิกิริยา เพราะมันทนต่อคำอธิษฐาน คำเผยพระวจนะ และคำสั่งไม่ได้ วิญญาณบางอย่างจำต้องออกจากดิฉัน ตัวแรกที่ออกคือ ผีบ้าน และสารพัดวิญญาณเริ่มทะยอยออกมา โดยมันบอกว่ามันคือใคร จากนั้นก็จะถูกสั่งให้ออก มันก็ออกไปทีละตัวๆ รวมแล้ววันนั้นออกไปทั้งหมด 31 ตัว ใช้เวลานานถึง 3 ชั่วโมง

ทีมอธิษฐานบางคนสามารถเห็นภาพและบอกสิ่งที่ดิฉันเคยเกี่ยวข้องมาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง บางเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของที่ดิฉันเคยเก็บไว้ในบ้านมานานแล้ว จนดิฉันลืม พวกเขาก็สามารถบอกได้อย่างชัดเจน รูปเคารพและสื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์อาจเป็นเหตุทำให้วิญญาณรบกวนดิฉันได้ เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นวิญญาณที่มันแอบเข้ามาอาศัยอยู่ในดิฉัน เมื่อดิฉันเปิดโอกาสให้มันโดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับมัน วิญญาณต่างๆ ทยอยออกมาโดยอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเยซู ตัวดิฉันเคยมีประสบการณ์กับการรักษาเยียวยาแบบการปลดปล่อย หรือเอนเคาเตอร์มาบ้างแล้ว แต่วิญญาณบางตัวที่ยังติดตามดิฉันอยู่ ทีมงานได้รับการเปิดเผยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเจาะจง จึงได้รับทราบว่าวิญญาณบางอย่างยังกบดานอยู่ในร่างกาย แต่เมื่อความสว่างของพระคริสต์มาถึง ความมืดก็อยู่ไม่ได้ มันจำต้องออกสถานเดียว

ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงประทานพระกรุณาปลดปล่อยและรักษาดิฉันผ่านทีมงาน อาจารย์ไรท์ ตอนนี้ดิฉันมีอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ประสบการณ์เลวร้ายในอดีตก็ถูกขับออกไปแล้ว ผีวิญญาณที่เคยเกี่ยวข้องก็หลุดออกไปแล้ว ดิฉันสบายกายสบายใจ เพราะสิ่งเหล่านั้นเกาะกุมพันธนาการชีวิตดิฉันไม่ได้อีกแล้ว ขอบคุณพระเยซูคริสต์
............................................
ข้อพระธรรมหนุนใจ

Matthew 8:16:
พอค่ำลงเขาพาคนผีเข้าสิงเป็นอันมากมาหาพระเยซูคริสต์ พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัส และบรรดาคนเจ็บป่วยทั้งหลายนั้น พระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หาย

Matthew 10:1:
พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้วก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้

Matthew 10:8:
"จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนตายแล้วให้ฟื้น คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด และจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ"

Matthew 12:28:
(พระเยซูคริสต์ตรัสว่า) "แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว"

Mark 1:39:
พระเยซูได้เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของเขาทั่วแคว้นกาลิลี และได้ขับผีออกเสียหลายผี
Mark 6:7:
พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาแล้วทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆ ทรงประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้


Evangelist Rice
Original Message from the Writer: Pamas(Aunt Mas), Bangkok, Thailand: April 7-8, 2011

ขอพระเยซูเจ้าอวยพรทุกท่าน

กลับไปหน้าแรกของเว็บบล๊อค HOME

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอพระเจ้าอวยพรป้ามาศนะครับ ให้มีสุขภาพที่ดี และไม่เจ็บป่วยอีกต่อไป

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)