สัมมนาการปลดปล่อยครั้งที่ 2 The Second Healing School in BangKok Thailand.


เชิญเข้าร่วม การสัมมนาองค์ความรู้แห่งการปลดปล่อย และสาธิตพลังฤทธิ์อำนาจการปลดปล่อยแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูเจ้า ที่หายไปเมื่อหลายพันปีก่อน  กลับมาอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง ในปีนี้ ที่ศาลาแดง สีลม  กรุงเทพฯ  วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2012 นี้

ขอเชิญชวน ผู้ที่ได้รับความทรมานจากการเจ็บป่วย เรื้อรัง โรคประจำตัวรักษายาก  อารมณ์แปรปรวน ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้  ตกอยู่ในในภาวะสับสน หดหู่  หวาดกลัว  หวาดระแวง  หูแว่ว  ปวด  หนักหลัง หนักตัว  หวัดเรื้อรัง  ฝันร้าย  อยากฆ่าตัวตาย  ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อแต่ไม่มีคน  ของขึ้นบ่อย มีองค์  มีผีรบกวน  อยากเอาของออก

อยากเรียนรู้เรื่องสิทธิอำนาจของผู้เชื่อเพื่อก้าวเดินด้วยสิทธิอำนาจของผู้เชื่อพระเจ้า

เชิญมาสัมผัสและเรียนรู้ เพื่อนำของประทานนี้กลับมาสสู่คริสตจักรอีกครั้ง เหมือนเมื่อเริ่มแรกนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)