วิ่งไปให้ถึงเส้นชัย Run to the finish line


การวิ่งแข่งมาราธอนคือการวิ่งแข่งขันระยะทางไกลมาก มีคนไม่มากนักที่จะสามารถลงแข่งแล้ววิ่งให้ไปถึงเส้นชัยได้ คนที่จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างหนักและเป็นเวลานาน ต้องฝึกจิตใจให้เข็มแข็งและฝึกวิ่งทางไกลอย่างไม่ลดละ มีคนไม่มากนักที่สามารถวิ่งไปถึงเส้นชัยได้

แต่สำหรับชีวิตผู้เชื่อพระเจ้า มีเส้นชัยรอไว้ข้างหน้ามากมายครับ แต่ละเส้นชัย แต่ละสนามแข่งมีบำเหน็จและรางวัลสำหรับผ
ู้ที่ไม่ย่อท้อในความเชื่อในพระองค์เราทุกคนจำเป็นวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเชื่อเพราะชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางไปด้วยความเชื่อ พระเจ้าที่เรานับถือองค์นี้ เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เราสามารถสัมผัสและรับรู้การทรงสถิตของพระองค์ได้ด้วยวิญญาณ ด้วยจิตใจ และด้วยความเชื่อศรัทธา

เชื่อเถิดว่า ผู้เชื่อทุกคนเราจะไม่วิ่งหรือเดินไปในความมืด เพราะพระเจ้าคือแสงสว่าง และเป็นหนทางแห่งชีวิต

พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่า

"เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้ยกเว้นมาทางเรา"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ข้อพระธรรมหนุนใจ

ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้

ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ เขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้ แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย

ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม

แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้

พระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 9: 24-26

เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา

พระธรรม ฮีบรู 12:1

ขอพระเจ้าอวยพระพร ชาโลม ชาโลม ชาโลม

Rice Mu September 23, 2012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)