วิธีการหนึ่งที่ได้ผลดีมาก Evangelism is a must not a choice

                                           ได้เวลาออกปฏิบัติการหรือยัง?

การเพียงแต่พูดคำว่า "จงออกไป" ซ้ำๆ บ่อยๆ หลายๆ ครั้งอาจไม่ช่วยให้ผู้เชื่อซาบซึ้งเรื่องการ
ประกาศเรื่องความรอดมากนัก

หาโอกาสพาพี่น้องออกไปสัมผัสผู้คนในชุมชน พบปะคนที่เจ็บป่วย ถูกทอดทิ้ง ยากจน ผู้ต้องการคนมาเยี่ยม ด้วยการเดินเคาะประตูบ้าน และเดินเท้าไปทุกตรอกซอกซอยในเขตบริการในพื้นที่ใกล้เคียงที่
คริสตจักรตั้งอยู่เดือนละสองสามครั้ง ดีไหม

หากหาเวลาไม่ได้ก็เลือกเอาเวลาเช้า หรือบ่ายวันอาทิตย์ก็น่าจะดีนะครับ


หากใครเห็นไฟกำลังเริ่มไหม้บ้านใครสักคนที่ไม่ใช่ญาติของเรา  หากเพื่อนบ้านทุกคนวิ่งออกมาจากบ้านตัวเอง  แล้วทุกคนพูดออกมาพร้อมกันว่า  "จงดับไฟ"  "ไฟจงดับ" "จงดับไฟ"

คนที่มีความเชื่อพระเจ้า เป็นคริสเตียนก็พากันคุกเข่าลงอธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยดับไฟ  พยายามรวมกลุ่มกันอธิษฐานอย่างร้อนรน ว่าขอพระเจ้าช่วยดับไฟ   คนในบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้ก็กำลังนอนหลังอยู่ เขาก็ไม่รู้ตัวว่าบ้านตัวเองกำลังไฟไหม้เขาจะตื่นมารีบหนีออกมาจากกองไฟได้อย่างไร  ถ้าเราไม่ตะโกนให้ดังๆ เพื่อบอกเขาให้รู้ตัว  ให้หนีออกจากภัยพิบัติ เราจะมัวแต่คุกเข่าอธิษฐานอย่างนั้นไฟจะดับได้หรือ

เวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่พวกเราน่าจะตื่นจากหลับได้แล้ว พี่น้องคนไทยทุกเชื้อชาติ ต้องป่วย  ทุกข์ทรมาน  ทุกข์ใจ  และตายไปโดยไม่มีใครไปบอกว่าขณะนี้มีพระผู้ช่วยที่สามารถช่วยท่านได้

ขอเพียงเรา "ลงมือทำ" เท่านั้น คนก็จะมาถึงความรอดมากขึ้น

ลงมือทำวันนี้ ทุกๆอาทิตย์  อย่ารอเพียงแค่โอกาสเทศกาลคริสต์มาสเลยครับ  ไม่ทันกาลแล้ว

**********************************************

"พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”
(พระธรรมมัทธิว 28)

ซาโลมขอพระเจ้าอวยพระพร

Rice Mu: March 14, 2013

HOME

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)