อยากสวยฟังทางนี้ How to be "BEAUTIFUL" permanently

                                               อยากสวยฟังทางนี้

คุณอยากสวยเหมือนใครๆ หรือสวยกว่าใครไหม อยากเอาชนะคู่แข่งทางความรักหรือเปล่า บทความนี้อาจมีคำตอบดีๆ ให้คูณลองพิจารณาดูว่า มันเป็นวิธีการที่น่าจะได้ผลหรือเปล่า

ผู้หญิงทุกคนคงไม่มีใครไม่อยากสวย ไม่อยากดูดี
ผู้หญิงทั่วไปไม่ว่าอยู่วัยไหน ใครๆก็ต้องอยากสวยกันทั้งนั้น
คนที่มีฐานะการเงินดี ใช้จ่ายเงินไปจำนวนไม่น้อยไปกับการซื้อเสื้อผ้า กระเป๋าและเครื่องประดับต่างๆ เพื่อเอามาตกแต่งร่างกายให้สวยงาม เพื่อให้ตัวเองดูดี มีคุณค่า สง่า มีฐานะ และเริดผมเองก่อนนั้นไม่เคยคิดว่าจะต้องใส่เสื้อผ้ามีแบรนด์ มีราคาแพงเลย  เคยใส่แต่ของธรรมดาทั่วไป    การใส่เสื้อผ้าที่มีคุณภาพ ดูดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เรามีภาพลักษณ์ที่ดี  ถ้าหากเราไม่เดือดร้อนเรื่องการใช้จ่าย ก็สามารถให้รางวัลกับตัวเองในการซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีมาใส่บ้าง

การมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นเพียงแค่ แรงจูงใจขั้นแรกให้คนอื่นมาสนใจในตัวเราเท่านั้น ไม่ได้ทำให้คุณค่าของเราคงทนอยู่ถาวรหรอก

 แล้วคุณค่าของคนเรามันอยู่ตรงไหนล่ะ

คุณค่าและตัวตนของเราที่สะท้อนออกมาจากภายในจิตใจ สิ่งที่เราแสดงออกมาผ่านทาง คำพูดตอบโต้  กริยาท่าทาง  แววตา  การตอบสนองของเราต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างหากล่ะ ที่จะเป็นตัวชี้วัดที่คนอื่นจะให้คุณค่าของเราว่าเราเป็นคนประเภทไหน 

จะเป็นคนที่น่าคบ  เป็นคนไว้ใจได้  สัตย์ซื่อ และเป็นคนที่ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้  หรือเป็นคนที่ใครๆ ไม่อยากจะสมาคมด้วย  เป็นคนที่ใครๆ คิดถึง เป็นคนที่น่ารัก แม้จะไม่สวย ไม่ใส่เสื้อผ้าหรู

ชีวิตจะมีสุข จะมีทุกข์ จะมีเพื่อนดี จะมีสังคมที่ดี  ครอบครัวมีสันติสุข ลูกๆ จะเป็นคนดี เริ่มต้นที่ตัวเราจ๊ะ  เริ่มต้นที่จะขจัดความคิดไม่ดีทั้งหลาย อารมณ์ร้ายๆ ทั้งหลายไม่ให้มันมาครอบครองใจ  เวลามีสถานการณ์ไม่ดี หรือใครพูดแหย่หูให้โมโห  หัดควบคุมตัวเอง และขอให้พระเจ้าทรงครอบครองชีวิตของเรา แล้วเราจะได้รับการชำระไปเรื่อยๆ แล้วชีวิตของเราจะสวยงามจริงๆ จ๊ะ

**********************************
ขอหนุนใจด้วยพระวจนะสองตอนนะครับ

  "ทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำนั้น จงกระทำด้วยความรัก"
[1คร.16:14]

จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน  จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้ามีผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน

พระคริสต์ได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน

แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์  และจงยอมให้สันติสุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทั้งหลาย
[โคโลสี 3.12-14 ]

ขอพระเจ้าอวยพระพร

Rice Mu: June 8, 2013

Tag: อยากสวย, วิธีการแต่งหน้า, วิธีการเลือกชุด, วิธีการสร้างบุคลิกภาพ, การสร้างบุคลิกภาพ, มารยาทไทย, วิธีการเอาชนะใจคน, การสื่อสาร, การพูดที่ดี, หลักการพูดที่ดี, วิถีสุข, ธรรรมะสำหรับเยาวชน, อนุชน, คริสเตียนไทย, คาทอลิค, เยาวชนคาทอลิค, การจัดค่ายฤดูร้อน, หัวข้อการอบรมเยาวชน,  การทำตัวให้น่ารัก,  มารยาทไทย, การครองรักครองเรือน, การครองคู่, การเลือกคู่Tag:

อยากสวย+ วิธีการแต่งหน้า+ วิธีการเลือกชุด+ วิธีการสร้างบุคลิกภาพ+ การสร้างบุคลิกภาพ+ มารยาทไทย+ วิธีการเอาชนะใจคน+ การสื่อสาร+ การพูดที่ดี+ หลักการพูดที่ดี+ วิถีสุข+ ธรรรมะสำหรับเยาวชน+ อนุชน+ คริสเตียนไทย+ คาทอลิค+ เยาวชนคาทอลิค+ การจัดค่ายฤดูร้อน+ หัวข้อการอบรมเยาวชนการทำตัวให้น่ารักมารยาทไทย+ การครองรักครองเรือน+ การครองคู่+ การเลือกคู่


อยากสวย+ วิธีการแต่งหน้า+ วิธีการเลือกชุด+ วิธีการสร้างบุคลิกภาพ+ การสร้างบุคลิกภาพ+ มารยาทไทย+ วิธีการเอาชนะใจคน+ การสื่อสาร+ การพูดที่ดี+ หลักการพูดที่ดี+ วิถีสุข+ ธรรรมะสำหรับเยาวชน+ อนุชน+ คริสเตียนไทย+ คาทอลิค+ เยาวชนคาทอลิค+ การจัดค่ายฤดูร้อน+ หัวข้อการอบรมเยาวชนการทำตัวให้น่ารักมารยาทไทย+ การครองรักครองเรือน+ การครองคู่+ การเลือกคู่อยากสวย+ วิธีการแต่งหน้า+ วิธีการเลือกชุด+ วิธีการสร้างบุคลิกภาพ+ การสร้างบุคลิกภาพ+ มารยาทไทย+ วิธีการเอาชนะใจคน+ การสื่อสาร+ การพูดที่ดี+ หลักการพูดที่ดี+ วิถีสุข+ ธรรรมะสำหรับเยาวชน+ อนุชน+ คริสเตียนไทย+ คาทอลิค+ เยาวชนคาทอลิค+ การจัดค่ายฤดูร้อน+ หัวข้อการอบรมเยาวชนการทำตัวให้น่ารักมารยาทไทย+ การครองรักครองเรือน+ การครองคู่+ การเลือกคู่


อยากสวย+ วิธีการแต่งหน้า+ วิธีการเลือกชุด+ วิธีการสร้างบุคลิกภาพ+ การสร้างบุคลิกภาพ+ มารยาทไทย+ วิธีการเอาชนะใจคน+ การสื่อสาร+ การพูดที่ดี+ หลักการพูดที่ดี+ วิถีสุข+ ธรรรมะสำหรับเยาวชน+ อนุชน+ คริสเตียนไทย+ คาทอลิค+ เยาวชนคาทอลิค+ การจัดค่ายฤดูร้อน+ หัวข้อการอบรมเยาวชนการทำตัวให้น่ารักมารยาทไทย+ การครองรักครองเรือน+ การครองคู่+ การเลือกคู่อยากสวย+ วิธีการแต่งหน้า+ วิธีการเลือกชุด+ วิธีการสร้างบุคลิกภาพ+ การสร้างบุคลิกภาพ+ มารยาทไทย+ วิธีการเอาชนะใจคน+ การสื่อสาร+ การพูดที่ดี+ หลักการพูดที่ดี+ วิถีสุข+ ธรรรมะสำหรับเยาวชน+ อนุชน+ คริสเตียนไทย+ คาทอลิค+ เยาวชนคาทอลิค+ การจัดค่ายฤดูร้อน+ หัวข้อการอบรมเยาวชนการทำตัวให้น่ารักมารยาทไทย+ การครองรักครองเรือน+ การครองคู่+ การเลือกคู่


อยากสวย+ วิธีการแต่งหน้า+ วิธีการเลือกชุด+ วิธีการสร้างบุคลิกภาพ+ การสร้างบุคลิกภาพ+ มารยาทไทย+ วิธีการเอาชนะใจคน+ การสื่อสาร+ การพูดที่ดี+ หลักการพูดที่ดี+ วิถีสุข+ ธรรรมะสำหรับเยาวชน+ อนุชน+ คริสเตียนไทย+ คาทอลิค+ เยาวชนคาทอลิค+ การจัดค่ายฤดูร้อน+ หัวข้อการอบรมเยาวชนการทำตัวให้น่ารักมารยาทไทย+ การครองรักครองเรือน+ การครองคู่+ การเลือกคู่

1 ความคิดเห็น:

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)