คำพยานชีวิต

คำพยานชีวิต
นาย RW Mu.

ข้อพระธรรมหนุนใจ ยอห์น 8:32 “และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่าน ทั้งหลายเป็นไท”

ชีวิตของคนทุกคนคงไม่มีใครอยากเป็นทาส แต่หลายครั้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้ชีวิตของเราต้องตกเป็นทาสของบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เมื่อรู้ตัวก็เกือบจะถอนตัวไม่ขึ้น
ตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นหนุ่มอายุประมาณ 16 ปีในสังคมของข้าพเจ้ามีค่านิยมที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อมีการพบปะกันของคนวัยนี้ พวกเราจะมีการดื่มสุรากันเป็นประจำ ตอนแรก ข้าพเจ้าไม่อยากจะดื่มเลยเพราะสุรามีกลิ่นที่เหม็นไม่น่าดื่ม แต่เมื่อเพื่อนชวนบ่อยครั้งเข้า ข้าพเจ้าชักเริ่มอยากจะลอง เมื่อได้ลองแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าการเมาเหล้าเป็นความสุขอย่างหนึ่งจนข้าพเจ้ามีค่านิยมในการดื่มเหล้าเป็นประจำ เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้นไปเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ดื่มเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำ เกือบทุกวันสุดสัปดาห์ ข้าพเจ้าได้มีการดื่มเหล้ากับเพื่อนเป็นประจำ เมื่อข้าพเจ้ามีครอบครัวภรรยาก็ขอร้องให้ข้าพเจ้าเลิกดื่มเหล้า ข้าพเจ้าก็รับปากว่าจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้สักที พอเลิกได้ไม่กี่วัน ไม่กี่สัปดาห์ก็กลับมาดื่มอีก ข้าพเจ้ากลัวว่าหากข้าพเจ้าเลิกดื่มเหล้าแล้วข้าพเจ้าคงไม่มีเพื่อน การขาดเพื่อนชีวิตของข้าพเจ้าคงเหงาแน่ๆ ต่อมาครอบครัวของเรามีลูก 3 คนเป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน เมื่อข้าพเจ้าไปดื่มเหล้ามาลูกๆ มักถามว่า “พ่อกินเหล้าหรือ มีกลิ่นเหม็นจัง” และบางครั้งลูกก็ได้กลิ่นบุหรี่ที่ติดตามเสื้อผ้าด้วย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ลูกเห็นพ่อเป็นคนชอบดื่มสุราและไม่อยากให้เขาเลียนแบบนิสัยที่ไม่ดี จึงพยายามเลิก แต่ก็เลิกไม่สำเร็จสักที พอมาถึงจุดหนึ่งข้าพเจ้าได้เริ่มต้นท่องพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าท่องพระคัมภีร์ในหนังสือโรมบทที่ 12 ข้อ 1-2 ที่บอกว่า

“พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”

ก่อนนี้ข้าพเจ้าเคยถืออดอาหารอธิษฐานเป็นเวลา 3 วันถึง 3 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถชนะตัวเองได้

ข้าพเจ้าเริ่มอธิษฐานมากขึ้น ท่องพระคัมภีร์ก่อนนอนและขณะกำลังเข้าสู่การหลับทุกวัน ไม่นานข้าพเจ้าก็ไม่อยากดื่มสุราอีกเลยจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้พบกับสัจจะคือพระวจนะของพระเจ้าที่มีฤทธิอำนาจในการปลดปล่อยจากพันธการแห่งบาป และนิสัยที่ไม่ดีหลายๆ อย่าง ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นผู้นำคริสตจักรที่กำลังเติบโตและมีความเข้มแข็งในความเชื่อ ข้าพเจ้าได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณในการเป็นผู้เทศนา ผู้สอนพระคัมภร์ เป็นนักอธิษฐานวิงวอน ได้เห็นพี่น้องหลายคนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ที่มีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าได้รู้จักสัจจะของพระเจ้าและสัจจะได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นไทอย่างแท้จริง ชีวิตมีแต่สันติสุขและเป็นชีวิตที่เป็นพระพรต่อผู้อื่น และข้าพเจ้าได้นำหลายคนมารู้จักกับพระเจ้า หากข้าพเจ้ายังไม่เลิกดื่มสุราคิดว่าชีวิตของข้าพเจ้าคงแย่และไม่เป็นพระพรต่อใครๆ ได้ ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)