ขอร่วมนิมิตกับคริสต์จักรยุคพระคุณ- Prophecy

ขอแสดงความเชื่อ และร่วมในนิมิตกับ ท่านอาจารย์ ศบ.หญิงผู้เข้มแข็งของไทย อาจารย์สิริพร
แห่งคริสต์จักรยุคพระคุณ

นี่เป็นวิสัยทัศน์ของคริสตจักรของท่าน
เอเสเคียล 12:24-25
"เพราะจะไม่มีนิมิตปลอมหรือคำทำนาย ประจบประแจงในพงศ์พันธุ์อิสราเอลอีกเลย แต่เราคือพระเจ้าจะพูดคำที่เราจะพูด
และจะต้องเป็นไปตามคำนั้นจะไม่ล่าช้าต่อไปอีก "

ฮาบากุก 2:2
" Habakkuk 2:2:
และพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่า
“จงเขียนนิมิตนั้นลงไป
จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง
เพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง"

ถ้อยคำพระเจ้าที่มาถึงคริสตจักรยุคพระคุณ

เราคือพระเจ้าที่ทำอะไรไม่ซ้ำซาก เราจะทำสิ่งใหม่
ผ่านทางเจ้า หนึ่งในอัศจรรย์ที่เราเคยทำบนโลก แต่
ไม่ใช่วิธีเดิมที่เราเคยทำมาก่อน เราจะให้เจ้าตั้ง
คริสตจักร 4 มุมเมือง เจ้าจะนมัสการร่วมกับประชากร
ของเราเป็นแสน ๆ คน เราจะทำอัศจรรย์ท่ามกลาง
ประชากรของเรา ทุกครั้งที่เจ้าประชุมกัน และการ
ประชุมกันจะนำเอาผู้คนมากมายเข้ามาหาเราเอง
ผู้คนจะดูแลตัวเอง เพราะถึงเวลาแห่งการเร่งของเรา
ทุกคนจะกระเสือกกระสนเข้ามาหาเราอย่างที่เขาเคย
กระเสือกกระสนไปหาผู้อื่นและสิ่งอื่นเพื่อนมัสการ
เราจะให้พวกเขาทำมากยิ่งกว่านั้นกับเราในยุคนี้ คน
จำนวนแสน ๆ จะเข้ามาหาเราในทุก ๆ อาทิตย์
เราจะให้เจ้าเลี้ยงดูพวกเขาผ่านทางสื่อสารใหม่ ๆ
เราจะใช้ทุกสื่อที่มารเอาไปใช้กลับคืนมาเป็นของเรา
และเจ้าจะได้ดูแลฝูงแกะของเรา ด้วยวิธีใหม่ ๆ ไม่ใช่
วิธีแบบเก่า จงอย่ามองของเก่า เราคือพระเจ้าผู้กระทำ
สิ่งใหม่ ๆ
จงเตรียมใจของเจ้าให้พร้อมเถอะ เมื่อถึงวันเวลา
ของเรา เราก็จะเร่ง เราสัญญากับเจ้าอย่างไรมันจะ
เป็นไปตามนั้น นิมิตนี้ไม่ใช่เมืองใหญ่ หรือจังหวัด
ใหญ่ แต่เป็นประเทศ ประเทศไทยเป็นของเจ้า และ
อัศจรรย์ด้วยวิธีใหม่ที่เราจะทำผ่านทางเจ้า จะเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชาติทั่วโลกในยุคสุดท้ายนี้
อย่าหวั่นไหว จงนมัสการเราต่อไป จงเดินตามที่
เรานำต่อไป จงมองไปที่ข้างหน้า เราจะนำสิ่งใหม่วิธี
ใหม่ผ่านทางเจ้า
นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์ นมัสการเกิด
อัศจรรย์ จงสร้างสถานนมัสการของเราที่จุคนได้
100,000 คน.
คำเผยพระวจนะถึงคริสตจักร
“อาณาเขตแห่งพลังฤทธิ์เดชและพระสิริ ”
เราจะนำเจ้าเข้าสู่อาณาเขตแห่งพลังอำนาจของเรา
เท่าที่เจ้าได้เคยสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเขต เจ้าได้
เพียงสัมผัสแค่ขอบๆ ของมันเท่านั้น
มีเพียงไม่กี่คนที่ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในอาณาเขตนั้น
แต่ก็ไปได้ไม่ไกลนัก ถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นได้สำแดง
พลังอำนาจฤทธิ์เดชแบบพระเจ้าในงานรับใช้ของพวก
เขา มีหลายครั้งที่สามารถเรียกคนตายให้ฟื้น และมี
การรักษาอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยก็ตาม แต่ก็ยังไม่มี
ใครเลยสักคน ที่ได้ก้าวเข้าไปอยู่และรับใช้ภายใน
อาณาเขตแห่งพลังอำนาจของพระเจ้าจริงๆ
“ เรากำลังเตรียมคนกลุ่มหนึ่งในยุคนี้
คนที่ไม่มีความกลัว และคนที่อยู่ในความเชื่อ
คนที่จะก้าวออกจากกฎธรรมชาติ
คนที่ก้าวไปไกล เกินกว่าความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
คนที่ก้าวไปไกล เกินกว่าความรู้สึกของประสาทสัมผัส
คือก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งความเชื่อ
ก้าวเข้าสู่อาณาเขตแห่งพลังฤทธิ์เดชและพระสิริ ”
พระเจ้าตรัสว่า แล้วพระสิริของเราจะปรากฏแก่พวก
เจ้าและหลายคนที่มีความสงสัย เราจะไปหาเขา
หมอกควันของพระเจ้าจะปรากฏให้พวกเขาเห็น
และพวกเขาจะกล่าวว่า “สิ่งนี้เกิดจากพระเจ้าแน่ๆ”
โดย อ.เคนเนท อี เฮกิน
คำเผยพระวจนะถึงคริสตจักรยุคพระคุณ 30 ตุลาคม 2005
พระเจ้าตรัสว่า “เพราะว่าเราบริสุทธิ์ เจ้าจึง
จะต้องบริสุทธิ์ ให้เจ้าเลือกทุกวัน ชีวิตหรือความ
ตาย ในขณะที่เจ้าไร้เดียงสา เราไม่ถือเจ้า แต่เมื่อ
เจ้ารู้ทั้งหมดแล้วเจ้าจะต้องเลือก
เจ้าจะเห็นผู้ที่เลือกถ้อยคำแห่งชีวิตจะมีความ
แตกต่าง ให้เจ้าตัดสินใจทุกวัน เราจะเริ่มแยกผู้ที่
เลือกเราออก แล้วเจ้าจะเห็น เจ้าจะเห็นถึงพระสิริ
ของเรา
ให้เจ้าระวังตัวทุกวัน ตัดสินใจทุกวัน ถ้าเจ้ารู้
ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเจ้าไม่ทำนั่นคือบาป
ถ้าเจ้ารู้ว่าอะไรดีแล้วเจ้าไม่ทำนั่นก็ความบาป”

เราจึงขอบันทึกไว้เพื่อเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
AMEN

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7/27/2553

    ดีมากเลยค่ะ

    ตอบลบ
  2. ขอพระองค์ทรงอวยพร

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)