การนมัสการพระเจ้า Worshiping

บทเรียนพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และ จริยธรรม คริสเตียน
ชื่อบทเรียน การนมัสการพระเจ้า เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ผู้นำเสนอบทเรียน อ.RW MU.

คำชี้แจง แบบทดสอบนี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าและส่งเสริมจริยธรรมคริสเตียน
แบบทดสอบเป็นเพียงความคิดเห็นและการนำเสนอของผู้สอน
หากมีข้อความใดที่ขัดแย้งกับจารีตของคริสเตียนและพระคำของพระเจ้า
ผู้สอนยินดีรับฟังความคิดเห็น และจะปรับปรุงบทเรียนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

แบบทดสอบ ก่อน-หลัง เรียน เลือกตอบเพียง 1 ข้อ

1. ข้อใดเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการ

1. การร้องเพลงสรรเสริญ
2. การอธิษฐาน
3. การกล่าวคำพยาน การหนุนใจ
4. การเทศนา
5. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการนมัสการพระเจ้า

1. เพื่อขอพระเจ้าให้มีกินมีใช้ ไม่ขัดสน
2. เพื่อความสบายใจ พระเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจ
3. เพื่อฟังคำเทศนาดีๆ
4. เพื่อแสดงออกถึงความยินดีในพระเจ้า
5. ถูกทุกข้อ

3. คนประเภทใดที่นมัสการพระเจ้าแล้ว คิดว่าได้รับพระพร น้อยที่สุด

1. คนแก่ และเด็กๆ
2. คนที่รู้พระคัมภีร์มากๆ
3. คนคอยจับผิดนักเทศน์
4. คนป่วยที่มาขออธิษฐานเผื่อ
5. ข้อ 1 กับ ข้อ 2 ถูก

4. ท่าทีใดอาจไม่เหมาะสมมากที่สุดในการนมัสการ

1. เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือกินขนมไปด้วย
2. หลับๆ ตื่นๆ
3. ใจลอย คิดถึงเรื่องต่างๆ อาทิ คนรัก การงาน ญาติ
4. เช็คเวลาว่าจะเลิกเมื่อไหร่
5. ทุกข้อเป็นท่าทีที่ไม่เหมาะสมในการนมัสการพระเจ้า

5. คริสเตียนดั้งเดิมมีการนับเวลาวันอาทิตย์อย่างไร

1. เวลาเที่ยงคืน วันเสาร์ถึง 24 น.วันอาทิตย์
2. เวลา เช้า 6.00 น.-18.00 น. ของวันอาทิตย์
3. เวลา 10.00 น. -12.30 น. ของวันอาทิตย์
4. เวลา 06.00 – 18.00 ของวันอาทิตย์
5. เวลา 18.00 น.ของวันเสาร์ ถึง 18.00 น. ของวันอาทิตย์

6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการอธิษฐาน

1. อธิษฐานตอนเช้าตรู่ดีที่สุด เพราะเงียบสงบดี
2. อธิษฐานก่อนนอน และก่อนลุกจากที่นอน
3. อธิษฐานอย่างร้อนรนเมื่อชีวิตมีปัญหา
4. การอธิษฐานส่วนตัวดีที่สุดเพราะมีสมาธิดี
5. การอธิษฐานถือเป็นความผูกพันกันพระเจ้า

7. การนมัสการใช้ท่าทางอย่างไรเหมาะสมที่สุด

1. นั่งก้มหน้าหลับตาอธิษฐานเบาๆ หรือในใจ
2. คุกเข่า ร้องเสียงดัง อาจดังกว่าเสียงปกติ
3. ยืน, ยกมือ ร้องฮาเลลูยาเสียงดัง
4. คุกเข่า หรือ หมอบลง ถ่อมตัวต่อพระเจ้า
5. ถูกทุกข้อ

8. กริยาท่าทางใดในการนมัสการที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์

1. รำพึงรำพันเงียบๆ
2. ยกมือเหนือศีรษะ
3. ฟ้อนรำ จนสุดกำลังอย่างไม่อายใคร
4. ตบมือ ไชโย โห่ร้อง
5. ถูกทุกข้อ

9. จังหวะดนตรีแบบใด ที่ไม่เหมาะสมกับการนมัสการ

1. จังหวะเร้าใจ และเสียงดังๆ
2. จังหวะรุมบ้า ชะชะช่า แร๊กเก้ หรือดนตรีสมัยใหม่
3. จังหวะรำวง และเซิ้ง
4. จังหวะมาร์ช หรือจังหวะปลุกใจ
5. ไม่มีข้อถูก

10. การแต่งกายแบบใดน่าจะเหมาะสมมากที่สุด

1. ชุดขาว
2. ชุดแบบไปงานศพ
3. ชุดที่เราใส่แล้วดูดีที่สุดในสายตาของเรา
4. ชุดที่แสดงถึงความมีฐานะ และรสนิยมที่ดีของเรา
5. ชุดที่สะอาดเรียบร้อย

11. การไปนมัสการพระเจ้าควรมีการเตรียมตัวอย่างไร

1. เตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยแต่เนิ่นๆ
2. เข้านอนแต่หัวค่ำ เพื่อจะได้สดชื่น และมีความพร้อม
3. ชำระจิตใจ วาจา และการกระทำให้สำรวม ให้สงบ
4. ซักผ้าวันอาทิตย์ก่อนไปโบสถ์
5. ถือศีลอดวันอาทิตย์

12. ท่าทีที่ถูกต้องที่สุดของผู้นำนมัสการ คือข้อใด

1. ร้องเพลงเสียงดี เหมือนนักร้องอาชีพ
2. มุ่งมั่นในการรับใช้ เสียสละ และช่วยแบ่งเบาภาระ
3. ไม่ต้องกังวลมาก ทำตามหน้าที่ให้ผ่านไป
4. ทำหน้าที่อย่างจริงจัง เคร่งครึม เพราะเป็นพิธีที่ ศักดิ์สิทธิ์
5. มีจิตวิญญาณ ที่จะนำที่ประชุมให้ยกย่องสรรเสริญพระ
เจ้า ด้วยการเตรียมตัวมาอย่างดี

13. ท่าทีอย่างไรที่เหมาะสมในการนมัสการพระเจ้า

1. มาก่อนเวลาเพื่อทักทายพี่น้อง และมีเวลาเตรียมตัว
2. นำสิ่งของติดมือมาถวาย หรือมอบให้ ผู้รับใช้พระเจ้า
3. มาให้ทันก่อนเวลาให้ทันก่อนศิษยาภิบาลจะเทศนา
4. เตรียมคำพยาน ข้อพระคัมภีร์ หรือคำหนุนใจสั้นๆ
5. ยิ้มแย้ม ร่าเริงยินดี วางภาระต่างๆ เต็มใจนมัสการ

14. พฤติกรรมข้อใดที่ควรปรับปรุงมากที่สุดขณะนมัสการ

1. ง่วงนอน หลับๆ ตื่นๆ
2. นั่งคุยกับคนข้างๆ หรือวิพากษ์วิจารณ์คำเทศนา
3. เปิดโทรศัพท์มือถือให้เป็นแบบสั่น เผื่อมีคนโทรมา
4. ไม่อยากมองหน้าคนบางคน
5. พูดคุยกับคนข้างๆ เบาๆ หากมีข้อสงสัยต่างๆ

15. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการถวายทรัพย์

1. เป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้รับใช้ฯทุกคนต้องช่วยกัน
2. ได้บุญเพื่อพระเจ้าจะให้ไปสวรรค์
3. ถ้าไม่ทำพระเจ้าอาจไม่รัก แต่ก็รู้สึกเสียดายเป็นบางครั้ง
4. เป็นการระลึกถึงพระคุณ ความรัก และพระเมตตาของพระเจ้า
5. พระเจ้าต้องการค่าตอบแทนการเป็นคริสเตียน

16. ส่วนใดของการนมัสการที่สำคัญที่สุด

1. การทักทายกันเมื่อตอนเริ่มนมัสการ
2. การอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยที่เข้ามาร่วมนมัสการ
3. การพูดภาษาแปลก ๆ การพยากรณ์
4. การได้ฟังคำเทศนาในเรื่องที่เรายังไม่เคยได้ยินมาก่อน
5. การร้องเพลงด้วยจิตใจที่ปลาบปลื้มในพระเจ้าจนลืมคนข้างๆ ไปเลย

17. พฤติกรรมใดที่แสดงถึงการเตรียมตัวนมัสการที่ดี

1. น้องไก่นอนดึกมากเพราะดูละครเรื่องเด็ดคืนวันเสาร์
2. ลุงคำทะเลาะกับเมียแต่ก็คุยกันแล้ว
3. ป้าแจ่มบอกหลานให้นอนแต่หัวค่ำในคืนวันเสาร์
4. ลุงดำ ไปขอโทษสมาชิกที่เคยด่าเมื่อคราวก่อน
5. ป้าสุข แช่ผ้าไว้ ว่าจะซักตอนเช้าก่อนไปโบสถ์

18. พฤติกรรมใดน่าปรับปรุงมากที่สุด

1. ลุงเต่ามาช้าและชอบกลับไปก่อน
2. ป้าต่ายมาก่อนและไปก่อน
3. ป้ารวยไม่ทักทายใครก่อนเพราะฐานะดีกว่าใคร
4. ลุงมาไม่ร่วมกิจกรรมกับใคร เพราะฐานะไม่ดี
5. น้องไก่ขี้อายและเข้าสังคมไม่ค่อยเป็น

19. พฤติกรรมใดน่าเอาเป็นแบบอย่าง

1. ลุงโน๊ตมาโบสถ์มีพระคัมภีร์ และสมุดจดด้วย
2. ป้าใจ๋ห่อข้าวมาเผื่อพี่น้องคนอื่นๆ เสมอ
3. ลุงเดียวหากพบคนดูท่าทางไม่ปกติก็ทักทายถามไถ่
4. น้องบีคอยถาม ศ.บ.ว่ามีอะไรที่ฉันจะช่วยได้บ้าง
5. ลุงมาภูมิใจปีนี้ท่องพระคัมภีร์ที่ได้หลายข้อแล้ว

20. พฤติกรรมใดที่แสดงถึงความผิดปกติมากที่สุด

1. น้องเพี้ยนร้องเพลงไม่ถูกคีย์
2. ลุงสมคิดอาทิตย์แล้วลืมอ่านพระคัมภีร์
3. น้องหล้าลูกร้องไห้ทั้งคืน วันนี้เกือบไม่ได้มาโบสถ์
4. ป้าดีอยากจะขอโทษแต่กลัวเขาไม่ให้อภัย
5. ลุงสุขมีความรู้สึกไม่อยากนมัสการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)