ข้อคิดเรื่องนิมิตของคริสเตียนไทย-Thai Christians: A Vision or Without a Vision

เมื่อท่านได้อ่านบทความของท่าน อาจารย์ ยองกีโช แล้ว
(อาจารย์ ดร. ยองกีโช เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี มีสมาชิกประมาณ 700,000 คน
(หากท่านยังไม่ได้อ่าน สามารถอ่านได้จากลิงค์นี้
(http://thaievangelistcenter.blogspot.com/2010/01/1.html)

This document is written in both, Thai and English.

มีข้อคิดสกิตใจคริสเตียนไทยแบบตรงๆ เลยดังนี้

 1. พระเจ้ายังคงตรัสกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันท่านคิดว่าจริงหรือไม่ พระเจ้าจะตรัสกับคนอื่น (ศบ.เกาหลี) เท่านั้นหรือ ทำไมคนไทยจึงไม่ได้รับนิมิตที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไร

2. เราจะได้รับนิมิตได้อย่างไร ถ้าหากเราไม่ต้องการนิมิต และไม่ได้ลงทุนสำหรับนิมิตนั้น

3. นิมิตสำหรับคริสตจักรในประเทศไทยคือการมีคริสตจักรไทยที่ร้อนรน เป็นคริสตจักรที่เป็นเหมือนคริสตจักรเริ่มแรก  มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดจำนวนเท่าไหร่

4. พระเจ้าต้องการทำสิ่งมหัศจรรย์ในคริสตจักรไทยอย่างแน่นอนแต่ที่เราทำไม่ได้ เพราะอะไร

5. การมีสมาชิกเกิน 500 คน คริสตจักรไทยจะเริ่มพองตัว และจะเริ่มสร้างกำแพงของตนเองจากคณะอื่น  และสมาชิกที่มานมัสการอย่างสม่ำเสมอจะลดจำนวนลงเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่น่าจะเพิ่มขึ้น เพราะบางคนที่ยังเป็นคริสเตียนอยู่ในรายชื่อของคริสตจักรด้วยเหตุผลเพียงเพื่อจะมีที่ฝังศพในสุสานร่วมกับญาติๆ ในครอบครัวที่ยังมีอยู่บ้างคริสตจักรเท่านั้น ท่านเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไร 

6. ผู้ต่อต้านจะพยายามเข้ามาทำลายนิมิตของคุณ ด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยคำพูดของคนที่คุณไว้ใจและใกล้ชิดที่สุด และคณะกรรมการจะไม่เห็นด้วยกับคุณอย่างแน่นอน เพราะพวกเขาไม่เห็นนิมิตเหมือนอย่างที่คุณเห็น

7. ถึงเวลาหรือยังที่คริสตจักรจะเลิกการแต่งตั้ง ตำแหน่งและศาสนศักดิ์แก่คนที่ไม่เกิดฝ่ายวิญญาณให้เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารคริสตจักร แต่เป็นเพียงคนอยู่ในศาสนคริสต์ มีเงิน มีการศึกษา  แต่ผลของเขาคือการกระทำและวาจาที่เปล่งออกมา ทำลายนิมิต ยะโส  มีพฤติกรรมภายนอกที่ดูดีแต่มีชีวิตคริสเตียนที่ล้มเหลว  มีพฤติกรรมพอใช้เท่านั้น

8. ทำไมคริสเตียนไทยจึงไม่มีความสามัคคีกันในการรวมพลังอธิษฐานเพื่อปลดปล่อย ประเทศจากการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ รูปเคารพและวิญญาณผีต่างๆ

9. ข้อเท็จจริงคือว่า คริสเตียนในประเทศไทย ทุกคณะและนิกาย  มีสมาชิกทั้งในนามและเป็นคริสเตียนแท้จำนวนไม่ถึง 500,000 คน จากประชากร 66 + ล้านคน

                ท่านคิดว่าคริสเตียนต้องได้รับการข่มเหงเหมือนประเทศจีน, ลาว, เวียตนาม, เกาหลีหรือไม่   เพราะสาเหตุหนึ่งที่คริสตจักรของพวกเขาเติบโตเพราะการถูกข่มเหง  บางครั้งมีความคิดว่าคริสเตียนไทยอาจจะมีคนที่รักตัวกลัวตาย ขี้เกียจ เห็นแก่ตัว และทำตัวสบายๆ มากเกินไป ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร

English---

Points of ponder: To Thai Christians

1. Does God still communicate to human? Does God only talk to Korean Pastors not Thai pastors.

2. Why don’t Thais get a great vision to build a mega church in Thailand?
How do we get divine vision while we do not want such vision? Do we sacrifice any things to complete the vision?

3. Thailand vision is that we must have on-fire churches, churches like those of the early church.
     How many maximum members does a Thai church have?

4. God surely wants to do some miracles in Thai churches as in Korea but we cannot do it alone? Why????

5. Because of having more than 500 church members, this makes some Thai churches so proud that they start setting up walls to protect their denomination from intervention from other churches. This makes them worse because the number of regular worshippers drops down continuously instead of going up.

Some Christians keep their names on the church lists just to be sure that when they die their crops will be put into in earth in the church’s graveyard. So they can die in peace with their loved ones and family members who still go to church.

6. Adversary still tries hard to destroy your vision with skillful tricks, with words from someone very close to you or even from church committees because they cannot agree with your fantasy plans in expanding the capacity of the church like you do.

7.  Is it a time to stop the inaugurations of religious personals who work in church ministry without any enough evidence and signs of spiritual growth? Some are only high educated, big money, and good looking but their results and practices are vision destroying, pride and failure. They are outwardly Christian and their lives seem to be the same as the worldly.

8. Why don’t Thai Churches unify together to pray for the deliverance of people from idolatry, demons worship and many other weak spirits.

9. The fact is that  the number of Thai Christians altogether (all denominations and sects) is less than 500,000 people while the population of Thailand is about 66 millions.

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3/22/2553

  เหตุผลหนึ่งผู้นำ คต.ไทยไม่เป็นแบบอย่างให้ศัทธา

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4/14/2553

  ผู้นำคต.ไทยขาดความรู้น้ำพระทัยพระเจ้าอย่างครบถ้วน ขาดการแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากการกลับใจใหม่ ให้พระเจ้าเข้ามาสำรวจบาปที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะความถ่อมใจ เพือจะได้มองเห็นของประทานของผู้อื่นด้วย จึงขาดการร่วมคิดเป็นทีม ยังใช้มาตรฐานโลกเหมือนครั้งที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงอยู่ แต่ปัจจุบันพระเจ้าทรงช่วยให้ลดน้อยลงแล้ว

  ขาดความกระตือรือร้น และที่สำคัญเมื่อขาดความเข้าใจ วาระ เวลา และโอกาสที่พระเจ้าเปิดให้ ก็จะเป็นผู้ขัดขวางหรือไม่สนับสนุนผู้ที่ต้องการรับใช้หรือได้รับนิมิตจากพระเจ้า หรือพระเจ้าส่งมา หรือมีของประทานที่คริสตจักรขาดอยู่

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)