The Power of prayer-พลังแห่งการอธิษฐาน Cindy Jacobs. No.1

บันทึกย่อจากหนังสือ บุกยึดประตูเมืองศัตรู ของซินดี้ เจคอบซ์

ซินดี้เจคอบซ์ได้กล่าวถึงพลังในการอธิษฐานของคริสเตียนไว้อย่างน่าคิดดังนี้

1. การอธิษฐานเปรียบเหมือนการรวมพลังในการเติมน้ำให้เต็มขวด เติมไปเรื่อยๆ ถึงเวลาหนึ่งขวดน้ำก็เต็ม เมื่อการอธิษฐานถึงจุดเต็มตามที่พระเจ้าต้องการ การอัศจรรย์ก็เกิด การปลดปล่อยก็เกิด

2. การร่วมใจกันอธิษฐานมีผลต่อการเกิดผลของการอธิษฐาน การอธิษฐานของแต่ละคนเปรียบเหมือนกับเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในวงออเคสตร้า ที่เครื่องดนตรีแต่ละชนิดเปล่งเสียงออกมากพร้อมๆ กันกลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะ

3. การอธิษฐานที่เกิดผลต้องอาศัยพลังในการอธิษฐานมากน้อย ต่างกันที่การต่อสู้

    หมายความว่าการต่อสู้ยิ่งยาก ป้อมปราการศัตรูยิ่งแข็งแกร่งเราต้องอธิษฐานมาก และเสียสละทุ่มเทในการอธิษฐานมาก คริสตจักรที่ไม่อธิษฐาน คือคริสตจักรที่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อชุมชน  เป็นเพียงศาสนสถานสำหรับพักผ่อนใจเท่านั้น ซาตานไม่สนใจเพราะยังไงทหารป่วยมันก็รบไม่ได้อยู่แล้ว แถบไม่พอยังเป็นตัวถ่วงไม่ให้สามารถรุกไปข้างหน้า

4. ระดับการทะลุทะลวงของคำอธิษฐาน
   แน่นอนคำอธิษฐานของผู้ที่ติดสนิทกับพระเจ้า หรือเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเจิม กับผู้ปกครองที่อธิษฐานบ้างไม่อธิษฐานบ้าง ความรุนแรงในการทะลุทะลวงกำแพงของศัตรูย่อมแตกต่างกัน
   - การอธิษฐานเกี่ยวข้องกับระดับการเจิมฝ่ายวิญญาณ กรณีเอลียาห์กับ เอลีชา การเจิมเป็นสองเท่า
   - การอธิษฐานมีพลังร่วมกับการถือศีลอด  มัทธิว 17.21 สาวกของพระเยซูประหลาดใจที่ไม่สามารถขับผีบางชนิดออกได้ พระเยซูได้สอนไว้ว่า... “แต่ผีชนิดนี้ไม่เคยถูกขับออก เว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร”
   - ความร้อนรนในการอธิษฐาน  บางคนอธิษฐานเสียงอยู่ในลำคอ บางคนอายที่จะอธิษฐาน  บางคนอธิษฐานเพื่ออวดถ้อยคำเริดหรูที่คัดสรรเขียนมาอย่างดี  กับการอธิษฐานที่แผดเสียงและร้อนใจอย่างที่สุด  คำอธิษฐานแบบใดที่ผู้อธิษฐานคาดหวังคำตอบจากพระเจ้ามากที่สุด
   - ความถี่ในการอธิษฐาน   คนยิวอธิษฐานวันละ 5 ครั้ง  ดาเนียลอธิษฐานทั้งเช้า ทั้งเย็น ทั้งกลางวัน
และเขายังถืออดด้วย ความถี่ในการอธิษฐานเปรียบเหมือนฆ้อนปอนด์ที่ทุบลงไปที่ก้อนหินขนาดใหญ่
เมื่อผู้ใช้ฆ้อนตอกย้ำลงไป ครั้งแรกๆ แน่นอนทีเดียวกันยังทนอยู่ได้ แต่ถ้าไม่ยอมแพ้ ตอกฆ้อนไปเรื่อยไม่ช้าหินก้อนใหญ่ก็แตกเป็นเสี่ยงๆ ได้แน่นอน

อ่านเพิ่มเติมจากเว็บนี้ คลิก 

Home ไปหน้าแรกของบล็อค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)