เมื่อคนเขากลัวข่าวลือ- When you hear a rumor.เมื่อมีข่าวร้าย ข่าวลือ เกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆ เข้ามา
อย่างเช่นโทรศัพท์มรณะ หรือ ผีเปรต หรือสัตว์ประหลาด โรคหวัด 2009 ฯลฯ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้เขียนไว้หลายพันปี เขียนไว้เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคนดังนี้


สดุดี บทที่่ 91
(1) ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  

(2) จะทูลพระเจ้าว่า   “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์  
 พระเจ้าของข้าพระองค์  ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”
  
(3) เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น  

( 4) พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์  
 ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง  

(5) ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน  

(6) หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวัน  

(7) พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน  

(8)ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้นและเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรม  

(9) เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุด  เป็นที่อยู่ของท่าน  

(10) ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน  

(11) เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวง
ของท่าน  

(12) เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน  

(13) ท่านจะเหยียบสิงห์และงูเห่าท่านจะย่ำสิงห์หนุ่มและงู  

(14) เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจะช่วยกู้เขา เราจะป้องกันเขาไว้  เพราะเขารู้จักนามของเรา
 
(15) เมื่อเขาร้องทูลเรา  เราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา  

(16) เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และสำแดงความรอดของเราแก่เขา

ข้อคิดเห็น: มีพระเจ้าองค์ใดหรือที่มีพระสัญญาที่แน่นอนเหมือนกับพระเยซู
เพราะพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่คนแต่งตั้งหรือยกย่องให้เป้นพระ แต่พระองค์คือพระเจ้าแท้
ถึงแม้เขาจับพระองค์ไปฆ่าและฝังไว้ในอุโมงค์ พระองค์ยังฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ จึงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชมน์อยู่ ยังเป็นอยู่จนถึงปัจจุบัน แม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายพันปี

ในปัจจุบันพระเยซูยังทำการอัศจรรย์อยู่ทุกวัน ผู้รับใช้ของพระองค์ไปทำการประกาศและยังถ่ายทอดดาวเทียมไปทั่วโลกทุกวัน (God TV, CBN, EWTN, TBN, ect.) และทางอินเตอร์เนทอีกมากมาย คนที่ปิดหูปิดตาตัวเองเท่านั้นที่ไม่รู้ว่ามีพระเจ้า ทุกครั้งที่ผู้รับใช้พระเจ้าอธิษฐานเผื่อผู้คน พระเยซูยังเตะต้องผู้คน พระองค์ยังทรงรักษาโรค เราขับผีในนามพระเยซู  เราทั้งหลายจึงไม่ต้องกลัวอำนาจแห่งความมืดอีกต่อไป  พี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลาย ท่านจงมั่นใจเถิดจงทำการงานของพระองค์ด้วยความเชื่อและฤทธิเดชในพระนามอันศักดิ์สิทธิของพระเยซู  อย่าสงสัยในความสามารถของพระเจ้าอีกเลย. เพราะหากท่านสงสัยก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเล ท่่านจงอย่าคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย - 
ยากอบ 1.7
..............................................................

อย่ากลัว อย่าเอาเรื่องที่สร้างความหวาดกลัวมาเล่าต่อ อย่าขยาด เพราะเราคือลูกของพระเจ้า การสร้างความกลัวคือ กลอุบายของมารอยู่แล้ว เราอย่าให้ความคิด คำพูดของเราเป็นเครื่องมือของมันในการกระจายความกลัวอีกต่อไปเลย


ข้อเสนอแนะ: เราเป็นลูกพระเจ้าทุกวันอาจปฎิับัติตนดังนี้ ความกลัวคงไม่มากล้ำกลายเราแน่ๆ

ทุกเช้า สวัสดีพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทุกเช้า ขอบพระคุณที่ยังมีลมหายใจ และเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยการช่วยเหลือของพระองค์
ทุกเ้ช้า ท่องพระคัมภีร์ (ท่องนะ ไม่ใช่อ่านอย่างเดียว)
ทุกเช้า ประกาศตนว่า เราเป็นลูกพระเจ้าทำการด้วยสิทธิอำนาจในนามของพระเยซู
ทุกเช้า อธิษฐานขอการทรงนำ การปกป้องมาถึงคนของพระเจ้าที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
ทุก เช้า บอกกับพระวิญญาณว่า วันนี้ขอพระองค์ทรงนำลูกไปในทางอันชอบธรรม และอยู่ในการดูแลของพระองค์ ขอให้พบกับคนที่เป็นการนัดหมายจากเบื้องบน

ทุก เช้า เราเติบโตมากขึ้นกับพระเจ้า ทุกวันจงก้าวไปตามน้ำพระทัย เหตุการณ์ทุกอย่างไม่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจเราแต่พระเจ้าให้แต่สิ่งที่ดีแก่ลูกของพระองค์แน่ นอน เพราะเรามีพระเจ้าที่แสนดีและห่วงใยเรา

Count it all Joy. James 1.2

Amen
...
Website รวบรวม TV และ เว็บเรื่องพระเจ้า:  http://christiansattv.com, 
ศูนย์รวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าภาษาไทย; www.Christianthai.net, 
สภาคริสตจักร; http://cct.or.th, ขายหนังสือคริสเตียน; http://www.tyrannusthai.com, เว็บผู้ประกาศข่าวประเสริฐ: http://www.febcthailand.org/thhome.php,  ที่รวบรวมเว็บคริสเตียน; http://www.thaisermons.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)