คำเผยพระวจนะสาหรับประเทศไทยของซินดี เจคอปส์

คำเผยพระวจนะสาหรับประเทศไทยของซินดี เจคอปส์
23 มีนาคม 2010 จากค่าย Extreme ที่เชียงใหม่

พระเจ้าตรัสว่า จะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ของพระเจ้ามายังประเทศไทย พระเจ้าจะเขย่าทุกสิ่งที่เขย่าได้ จะมีการเขย่ามากขึ้น และจะไม่ใช่เวลาที่ง่าย แต่พระเจ้าตรัสว่า และในช่วงสุดท้ายของเวลาที่มืดนี้ พระเจ้าจะเทพระวิญญาณของพระเจ้าลงบนมนุษย์ทั้งปวง และพระเจ้าตรัสว่า เจ้าต้องมีความกล้า เจ้าต้องไม่กลัว จะต้องเข้มเข็ง เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า และพระเจ้าตรัสว่า เมื่อเจ้าอธิษฐานและยืดหยัด จงรู้ว่า เราเตรียมจิตใจของประเทศนี้เพื่อข่าวประเสริฐ

พระเจ้าตรัสว่า จงวางใจในเราในเวลาแห่งการเขย่านี้ จงวางใจว่า เราจะตอบคำอธิษฐานของเจ้า แม้ว่ามันดูเหมือนว่า เราจะไม่ทำ แต่เราจะทำ พระเจ้าตรัสดังนี้ พระเจ้าตรัสว่า “เราได้ทำความสะอาดบ้าน” เพราะการพิพากษาต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าก่อน และบัดนี้ เมื่อเราได้ชาระวิหารของพระเจ้าแล้ว เราจชำระประเทศ

พระเจ้าตรัสว่า “นี่คือเวลาอธิษฐานและอดอาหาร จะต้องไม่มีสักวันหนึ่งที่ไม่มีการอดอาหารเพื่อประเทศไทย เจ้าต้องเริ่มการรณรงค์ที่เรียกว่า “อดอาหาร - ประเทศไทย” เพื่ออดอาหารและอธิษฐานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และพระเจ้าตรัสว่า “เราจะทำให้คริสตจักรของประเทศไทย เป็นคริสตจักรฟิลาเดลเฟีย เจ้าจะเป็นที่รู้จักเพราะความรักของเจ้า เราจะลบความแตกต่างโบราณ

และพระเจ้าตรัสว่า “หลายประเทศจะมาและพูดว่า “ท่านเรียนรู้ที่จะรักกันอย่างมากได้อย่างไร” และพระเจ้าตรัสว่า “เจ้าได้ผ่านความทุกข์ด้วยไฟ” และพระเจ้าตรัสว่า “เราจะใช้เจ้าเป็นตัวอย่างของคริ สตจักรฟิลาเดลเฟียของการที่คนของพระเจ้าจะรักกันอย่างแท้จริง พระเจ้าตรัสว่า “เมื่อการเขย่ามาถึง เงินและทองเป็นของเรา” หลายคนที่ไม่สามารถซื้อคริสตจักร จะมีคนที่จะเสนอให้อาคาร เพราะเราพร้อมที่จะขยาย พระเจ้าตรัสว่า “จงวางใจเรา” การเขย่าจะนำมาซึ่งพระพรเท่านั้น และจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ท่ามกลางเด็กๆ ทั่วประเทศ เพราะเราจะให้การเจิมอย่างโยสิยาห์เหนือ เด็กเล็กๆ เพื่อการปฏิรูป

และพระเจ้าตรัสว่า “จงดูเด็ก 8 ขวบ จงดูเด็ก 9 และ 10 ขวบ” เราจะมาเยี่ยมเยียนด้วยการเจิมเพื่อการ ปฏิรูป และพวกเขาจะเลิกการนมัสการแบบเก่า และพวกเขาจะพูดว่า “เราจะรับใช้พระเยซู” พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่า “เราจะทำงานท่ามกลางกลุ่มผู้นาชั้นเลิศเป็น หมายสำคัญ การอัศจรรย์ และความฝัน เราจะเทพระวิญญาณของเราลงมา

พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าได้ทำสิ่งที่เจ้าทำได้ ตอนนี้ เราจะทำสิ่งที่เราทำได้” และเราสามารถมาเหมือนพายุกล้า เพราะลมแห่งเพ็นเทคอสต์จะเริ่มพัด และพระเจ้าตรัสว่า “พระสิริของเราจะเทจากเหนือจรดใต้” และจะมีการปลดปล่อยพระสิริของพระเจ้า คนหลายชั่วอายุได้อธิษฐานขอการเคลื่อน ไหวเช่นนี้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะเราจะมาเหมือนพายุกล้า อาเมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)