ภาพมหัศจรรย์จากขั่วโลกเหนือ2

pic21726.jpg

อันสุดท้ายนี้ ถ้าพี่ไทยเห็นคงคิดว่าเป็น รูปเคารพอะไรบ้างอย่าง
คงจะเอาอะไรไปสักการะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)