คริสเตียนที่ประเทศลาว-2

คนลาวเขาหิวกระหายหาพระเจ้า มาก

บรรยากาศของโบสถ์ลาว ที่สวรรณเขต

ศบ.หนุ่ม ผู้ร้อนรน ใครมีใจอยากสนับสนุนงาน ก็ติดต่อกันด้วยตรงเลยนะครับ
ขอบพระเจ้าเสริม กำลัง

RW


Date: Tue, 19 Jan 2010 15:08:00 +0700
Subject: ขอบคุนพระเจ้าในความยิงให่ยของพระเจ้า
From: ps.king70@gmail.com
To: reewat@hotmail.com

ครอบคุนพระเจ้าที่ พระองได้กะทำกิดที่ยิงให่ยของพระองในทามกางการรับใช้ของพวกเล่าผมได้กอบปี ข้อความในเว็บของอาจารทุกย่างเพื่อนำไปอานขอบคุนอาจารหลายในวันนี้ผมได้ส่ง รูบพาบในการรับใช้ในชวงคริสมาดและในโบดของผมด้วยขอบคุนพระเจ้าส่วนคนที่ถืก ผีสิงเวลานี้นับว่าปกกะติแล้วขอบใจสำลับคำอาทิถานของอาจารและพีน้องขอพระ เจ้าอวยพระพรและขอให้เล่าสืบต่ออาทิถานเพื่อชืงกันและกัน พระเจ้าอวยพรครับอาจาร


Hotmail: Trusted email with Microsoft’s powerful SPAM protection. Sign up now.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)