ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว


คุณเคยเห็นคนฆ่าตัวตายเพราะความรักบ้างไหม? คุณคิดว่า "ความรัก"
ของพวกเขายิ่งใหญ่จริงหรือเมื่อพวกเขาฆ่าตัวตายเพื่อบูชารัก?
ความรักไม่ใช่เทพเจ้าหรือพระเจ้า
แล้วเหตุไฉนจึงไปเซ่นไหว้ความรักนั้นด้วยชีวิตอันสูงค่า?

ตรงกันข้าม ถ้าความรักสูงค่าจริง
ก็ยิ่งไม่สมควรจะทำให้ความรักต้องแปดเปื้อนหรือมัวหมอง
เพราะการกระทำอย่างขาดสติเช่นนั้น? ถ้าคุณรักหรือศรัทธาในคุณพ่อคุณแม่
คุณจะฆ่าตัวตายบูชาพ่อแม่หรือ? ถ้าคุณกระทำเช่นนั้น
จะไม่เท่ากับเป็นการฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ของคุณหรอกหรือ?
เพราะพ่อกับแม่ของคุณคงจะเสียใจ ร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือด
ที่ลูกรักมาฆ่าตัวตายอย่างนี้!

หรือถ้าคุณรักใครสักคน แล้วคุณพบว่าคนที่คุณรักกำลังปันใจไปให้แก่คนอื่น
และคุณรักเขาหรือเธอมาก จึงไม่อยากให้เขาหรือเธอจากคุณไป
คุณก็เลยฆ่าเขาหรือเธอ พร้อมกับฆ่าตัวของคุณเองด้วย
คุณเรียกการกระทำเช่นนี้ว่า รัก หรอกหรือ?
ผมคิดว่าคนที่คุณรักคงอยากจะกราบคุณจนหน้าผากติดพื้น แล้ววิงวอนว่า
กรุณาอย่ารักเขาหรือเธอเลย จะเป็นพระคุณอย่างสูง!

แน่นอน ถ้าคุณรักใครหรือสิ่งใด คุณจะไม่ทำลายชีวิตของเขาหรือของคุณเอง
โดยอ้างบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้น ตรงกันข้าม คุณจะยอมทุ่มเทสรรพสิ่งที่คุณมี
รวมทั้งชีวิตของคุณเพื่อปกป้องหรือช่วยเหลือคนที่คุณรัก
แต่ย้ำอีกครั้งถ้าคุณรักใครสักคนจริงๆ
แม้ว่าคุณพร้อมจะตายเพื่อเขาหรือเธอ
แต่คงไม่มีประโยชน์อันใดที่คุณจะฆ่าตัวตายบูชารัก?
เพราะถ้าคุณฆ่าตัวตายไป แล้วใครจะปกป้องคนที่คุณรักล่ะ?

พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงรักคุณก็เช่นกัน
พระองค์ทรงประเมินคุณค่าในตัวของคุณสูงมาก จนพระองค์ทรงยินดีจ่ายราคาสูง
รับสภาพเป็นมนุษย์ โดยใช้นามว่า "เยซู" แปลว่า "ผู้ช่วย(คุณ)ให้รอด"

องค์พระเยซูคริสต์ทรงยอมสละสิ้นทุกสิ่ง
แม้แต่ราชบัลลังก์แห่งฟ้าสวรรค์เพื่อลงมายังแดนดินด้วยความรัก
เพื่อช่วยคุณให้รอดพ้น "โทษของบาปกรรม" ที่คุณได้ก่อไว้ในชาตินี้

ในพระคัมภีร์มีคำจารึกความจริงดังกล่าวไว้ดังนี้ว่า "แต่พระเจ้า
ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย
คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น
พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" (โรม 5:8)
สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำนี้ เป็นความรักแท้ ที่บริสุทธิ์
ความรักแท้คือ ความรักที่ปลอดสารพิษ

ความรักใดๆที่มีสิ่งเจือปนอยู่ก็คือ ความรักพิษ และสิ่งเจือปน
ที่น่ากลัวที่สุดคือ ความเห็นแก่ตัว
รักของพระเจ้าที่สำแดงผ่านการเสียสละของพระเยซูคริสต์
เป็นความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว

รักอย่างนี้จึงเป็นรักที่ยิ่งใหญ่
คนที่บอกว่ารักแฟนหรือคนรักแล้วฆ่าเขาหรือเธอด้วยคำพูดหรือการกระทำ
ล้วนแต่เป็นคนพูดมุสา ส่วนใหญ่คนประเภทนี้จะมีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง
แต่อ้างว่า "ความรัก" มากลบเกลื่อน

รักแท้ จะต้องปลอดจากความเห็นแก่ตัว

ความรักของพระเจ้าที่ทรงเตรียมไว้สำหรับคุณก็คือ
ความรักที่ไร้ความเห็นแก่ตัว 100%

ที่มา : นิตยสารโลกวันนี้วันสุข ปีที่ 6 ฉบับ 269 วันที่ 24-30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 หน้า 25 คอลัมน์ พลังชีวิต โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ศจ ธงชัย เป็นคริสเตียนที่มีชื่อเสียงมานาน ตั้งแต่สมัย การจัดตั้งองค์กร ยุวคริสเตียนแห่งประเทศไทย แต่ภายหลังยุบเลิกไป
เข้าใจว่าท่านเป็นคริสเตียน สายแบ๊ปติส ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)