อยากมีความสุขฟังทางนี้ สดุดี 34.8


  บุคคลผู้ใดวางใจในพระเจ้าจะได้รับพระพร
 
 "ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ:
 คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข" (สดุดี 34:8)
 
 พระเยซูคริสต์ทรงประทานคำเทศนาบนภูเขา

เกี่ยวกับ "ผู้เป็นสุข" เป็นทัศนคติที่เราควรมี

คำสอนของพระองค์ไม่ใช่เป็นคำพูดซ้ำซาก
 แต่เป็นทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของชีวิตคริสเตียน
 
 ชื่อเสียงของคุณเป็นสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ...
 แต่คุณลักษณะเป็นสิ่งที่พระเจ้ารู้จักคุณ
 
 
 
 คำเทศนาบนภูเขาไม่ได้พูดว่า

"พระพรจะตกอยู่แก่สิ่งของที่คุณมี" หรือ
 "พระพรจะตกอยู่กับการกระทำของคุณ" แต่
 "พระพรจะตกอยู่กับความเป็นตัวตนของคุณ"

คนส่วนใหญ่ในโลกนี้กำลังทำสิ่งใด?
 พวกเขากำลังแสวงหาความสุข

ถ้าคุณแสวงหาความสุข คุณจะไม่มีวันพบมัน
 แต่ถ้าคุณถูกต้องจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า

พระพรนั้นจะมาหาคุณเอง
 
 ถ้าคุณเป็นคนที่มองหาคุณค่าของตัวคุณเอง

จากสิ่งที่คุณมี หรือสิ่งที่คุณทำ
 สารภาพเสียต่อเบื้องพระพักตร์
 และเพ่งไปที่ทัศนคติที่คุณควรมี

จากคำเทศนาบนภูเขาในมัทธิว 5:3-11
 
 โดย: Pastor Adrian Rogers
 
 Daily devotional
 
 Love worth finding ministries: www.lwf.org
 
 http://www.churchofjoy.net/3644
Date: Sun, 8 Aug 2010 11:59:08 -0700


 Subject: [ข่าวคริสตชน www.KaoChristian.com]

 บุคคลผู้ใดวางใจในพระเจ้าจะได้รับพระพร
 From: editor@kaochristian.com
 To: christianthai@googlegroups.com

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)