คริสตจักรที่คุณอยู่เป็นแบบนี้หรือเปล่า


น่าเสียใจที่คริสตจักรไทยจำนวนมากไม่สามารถพัฒนาให้เติบโตเป็นระดับ เมกกะเชริท์ได้ หลายแห่งติดหลุมโคลนแห่งความเสื่อม ไม่สามารถจะส่องแสงสว่างใดๆ แก่ชุมชนได้เลย เป็นเพียงตะเกียงผุๆ ที่ขาดน้ำมัน เป็นเพียงแสงหิ้งหอยใกล้ดับ ผู้นำเป็นเพียงไม้หลักปักเลน ผู้นำอ่อนแอ นักการศาสนาตกอยู่ในสภาพเหมือนลูกจ้าง ไร้อำนาจ ไร้ทุนในการพัฒนาชีวิต หลายคนมีแต่ความคิดที่บันเจิด แต่ปีแล้วปีเล่า สมาชิกล้มหายตายจากไปเรื่อยๆ สมาชิกที่หลงเหลืออยู่ก็แก่เฒ่า คนหนุ่มมันก็ไม่ค่อยเข้าโบสถ์ อ้างไปเรียน ไปกวดวิชา กลับมากลายเป็นตุ๊ด เป็นดี้ เป็นเกย์ คริสตจักรมีพวกรักร่วมเพศเกิดขึ้นเรื่อยๆ คริสตจักรไม่มีนักดนตรี ไม่มีการพัฒนาด้านจิตวิญญาณใดๆ รอวันที่จะล้มสลายไป

สิ่งต่อไปนี้อาจเป็นตัวชี้วัดถึงความเสื่อมของโบสถ์คริสต์หลายๆ แห่ง บางแห่งเป็นของจริง บางแห่งเป็นของปลอม อยากท้าทายให้ท่านลองอ่านและสังเกตว่าคริสตจักรหลายแห่งเป็นอย่างไร ดังนี้

1. สิบปีที่ผ่านไปคริสตจักรยังไม่เคยจัดประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์กลางแจ้งสักครั้ง

2. คริสตจักรเน้นจัดงานเทกระจาดปีละ 1 ครั้งในวันคริสตมาส ได้คนเชื่อไม่กี่คน บางแห่งนำคนมาเชื่อพระเจ้า ไม่ถึง 10 คนต่อปี หลายบางแห่งตั้งมา 50 ปี ปีละ 1 คนยังไม่ได้

3. ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานหลายๆ คน เป็นคนที่ไม่ยังไม่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแต่ถูกดันให้เป็น บางคนไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง ผู้รับผิดชอบงานส่วนใหญ่เป็นพวกมีการศึกษาอยู่บ้าง บางคนมีฐานะดี แต่จิตวิญญาณยังไม่แข็งแรง ผู้ปกครองดูแลคริสตจักรบางส่วนสอนพระคัมภีร์ไม่เป็น เทศนาไม่เป็น เป็นพยานไม่เป็น การสอนการเทศนาเน้นตำหนิติเตียนพี่น้องและนักการศาสนา

4. คริสตจักรมีโปรแกรมการอธิษฐานอยู่บ้างแต่มีสมาชิกที่เอาจริงเอาจังมาร่วม สม่ำเสมอไม่กี่คน จำนวนคนที่มาอธิษฐานไม่ถึง 10 เปอร์เซนต์ของสมาชิกสมบูรณ์ การอธิษฐาน...

อ่านต่อ คลิกที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)