ปีใหม่ เหลียวหลัง แลหน้า ผู้นำจะพาคุณไปข้างหน้ากับพระเจ้า (2)


แบบสอบถามเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตคริสเตียน

1.     ถ้าท่านต้องเสียชีวิตภายใน 7 วันท่านจะทำสิ่งใดเมื่อท่านถูกกำหนดให้สามารถทำได้เพียง 3 ข้อ คืออะไรบ้าง
ก. .....................................
ข. .......................................
ค. ........................................
2.     อะไรคือความบาป/พฤติกรรมที่ไม่ดี /ที่เกาะแน่นกับตัวของท่านในปีที่ผ่านไป
ก. ......................................
ข. ......................................
ค. .......................................
3.     ท่านมีความหวาดกลัวสิ่งใดมากที่สุด 3 อย่าง
ก. ...........................................
ข. ............................................
ค. ...........................................
4.     หากท่านมีเงิน 1 ล้านบาท และท่านต้องใช้จ่ายให้หมดภายใน 1 วัน ท่านจะใช้จ่ายไปกับสิ่งใด 4 อย่างให้ระบุด้วยว่าอย่างละกี่แสน
ก. ...............................................
ข. ................................................
ค. ................................................
ง. .................................................


5.     หากเรื่อง นรก สวรรค์ และการตัดสินวิญญาณหลังความตายมีจริง ท่านคิดว่าหากท่านเสียชีวิตไปในปีที่แล้ว ท่านคิดว่าท่านจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าเพราะอะไร
ก. ไปนรก เพราะ ...................................
ข. ไปสวรรค์ (ที่พัก) เพราะ .........................
6.     สิ่งที่ท่านขมขื่น และแค้นเคือง หรือเป็นสิ่งที่ฝังใจในทางไม่ดีในจิตใจของท่าน 3 สิ่งที่ท่านมีอยู่ในปีที่แล้ว คืออะไร
ก. ................................................
ข. .................................................
ค. ................................................
7.      ในปีใหม่ที่จะมาถึงท่านอยากให้ครอบครัวของท่านหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดี /สิ่งไม่พึงปรารถนา สิ่งใดบ้าง ( 3 อย่าง)
ก. ...................................
ข. ...................................
ค. ...................................
8.     ในปีที่ผ่านไป ท่านคิดว่าท่านมีความสุขเพียงใด
1. มาก  เพราะ  ...................................
2. ปานกลาง เพราะ .............................
3. ไม่ค่อยมีความสุข เพราะ .................
     9. หากท่านสามารถหายตัวและเดินทะลุกำแพงทุกชนิดได้ภายในเวลา 3 วัน ท่านจะทำสิ่งใดบ้าง 3 อย่าง
                ก. ....................................................
ข. ....................................................
ค. ..................................................
10. หากการแก้แค้นไม่เป็นเรื่องที่ผิด หรือถูกลงโทษ ไม่ถือว่าบาป  หรือหากท่านมีโอกาส ท่านจะแก้แค้นใครบ้าง
ก. ................................................
ข. .................................................
               ค. ................................................

ขอพระเจ้าเสริมกำลังนะครับ
อ่านบทความนี้ตอนที่ หนึ่งRW MU. Authentic Writing of Evangelist Rice


กลับไปหน้าแรกของบล็อค HOME

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)