Merry Christmas, Bethlehemบ้านเบธเลเฮมดินแดนพระกำเนิด

นี่คือดินแดนแห่งพระประสูติกาลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
บ้านเบธเลเฮม  หมู่บ้านขนมปัง หมู่บ้านแห่งความบริบูรณ์พูนสุข และนี่คือตำนานแห่งการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าส.ค.ส. 2011 

ความสุขจงมีแด่ผู้อ่านเว็บบล็อคแห่งการปลดปล่อย และลูกศิษย์ทุกๆ คน
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บบล็อคแห่งนี้ ผุ้เข้าชมทำสถิติปีแรก 13,000 ครั้งในปีนี้

ขอบคุณพระเจ้า

หวังว่าเว็บแห่งนี้จะเป็นพระพร หนุนใจให้ท่านก้าวเดินกับพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า
เพื่อเป็นผู้เชื่อที่มีสิทธิอำนาจในการวางมือรักษาโรค ปลดปล่อย และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
นำผู้คนมารู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ ที่ยังมีพระชนม์อยู่ และยังทำการอัศจรรย์ทุกวัน

ขอให้ท่านเป็นชีวิตที่เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำที่ไหลลงมาจากพระวิหารแห่งมหานครเยรูซาเล็มใหม่  เป็นชีวิตที่เกิดผลทุกๆ เดือน  การเกิดผลที่ไม่ต้องรอถึงวันสิ้นโลก
ท่านสามารถเป็นอย่างนั้นได้ เพียงท่านถ่อมใจลง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณเดี๋ยวนี้

ขอพระเจ้าอวยพรในวันคริสต์มาส และปีใหม่ ค.ศ. 2011
เจริญพระพร
ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

RW MU.
นักประกาศ เทศนาปลดปล่อยอิสระ ไร้สังกัด ไร้คณะนิกาย

3 ความคิดเห็น:

 1. มาแอ่ว12/24/2553

  พระเจ้าอวยพร อ. และครอบครัว รวมถึงลูกศิษทุกๆคน ให้มีสันสันติสุขและเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

  ตอบลบ
 2. ขอบพระคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ พระองค์เคลื่อนไหวท่ามกลางเรา ทีมปลดปล่อยของเรา ได้รับประสบการณ์แห่งการหายโรคเป็นร้อยๆ ครั้งในปีนี้ เราได้เห็นคนป่วยเป็นร้อยๆ คนหายจากความเจ็บป่วย ผีได้ออกจากคนเป็นร้อยๆ ตัว พระเจ้าได้เพิ่มพูนฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณตามพระสัญญาในหนังสือ 1 โครินธ์ บทที่ 12 แก่ทีมของเรา
  ในปี ค.ศ.2010 จึงเป็นปีแห่งพระพรสำหรับ คริสต์จักรต่างๆ ที่ได้ต้อนรับทีมของเรา แม้ว่า บางคริสต์จักรแอบต้อนรับเรา ไม่กล้าเอาคลิป เอาเรื่องราวการอัศจรรย์ออกมาเพยแพร่ เพราะกลัวสปอนเซอร์จะไม่พอใจที่นำเอาการอัศจรรย์เข้ามาในคริสตจักร บางแห่งกลัววิญญาณศาสนาจะด่า อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านจะเต็มใจต้อนรับเราหรือไม่ ท่านก็ได้เห็นแล้วว่า พระเยซูคริสต์ยังทำการอัศจรรย์ อยู่เสมอ ทีมของเราไม่เคยขอเรี่ยไรเงินจากใคร เราไม่เคยพาใครไปออกนอกลู่นอกทางจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เราถูกคริสตจักรเทียมเท็จหาว่าเราเป็นพวกนอกรีต พวกเชื่อพระเจ้าตามหลักศาสนากล่าวหาต่างๆ นานา และเราได้พิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นแล้วว่า พระเยซูคริสต์คือพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณ ที่อยู่กับผู้เชื่อแท้ทุกคน เราขอบคุณทุกท่าน ทุกคริสต์จักรที่หิวกระหายการอัศจรรย์ของพระเจ้า หิวกระหายการปลดปล่อยจากโรคภัย และได้ต้อนรับเรา

  ขอขอบพระคุณพระเจ้า และขอบคุณผู้รับใช้ทุกท่านที่กล้าเปิดต้อนร้บเรา

  ตอบลบ
 3. ขอบพระคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ พระองค์เคลื่อนไหวท่ามกลางเรา ทีมปลดปล่อยของเรา ได้รับประสบการณ์แห่งการหายโรคเป็นร้อยๆ ครั้งในปีนี้ เราได้เห็นคนป่วยเป็นร้อยๆ คนหายจากความเจ็บป่วย ผีได้ออกจากคนเป็นร้อยๆ ตัว พระเจ้าได้เพิ่มพูนฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณตามพระสัญญาในหนังสือ 1 โครินธ์ บทที่ 12 แก่ทีมของเรา
  ในปี ค.ศ.2010 จึงเป็นปีแห่งพระพรสำหรับ คริสต์จักรต่างๆ ที่ได้ต้อนรับทีมของเรา แม้ว่า บางคริสต์จักรแอบต้อนรับเรา ไม่กล้าเอาคลิป เอาเรื่องราวการอัศจรรย์ออกมาเพยแพร่ เพราะกลัวสปอนเซอร์จะไม่พอใจที่นำเอาการอัศจรรย์เข้ามาในคริสตจักร บางแห่งกลัววิญญาณศาสนาจะด่า อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านจะเต็มใจต้อนรับเราหรือไม่ ท่านก็ได้เห็นแล้วว่า พระเยซูคริสต์ยังทำการอัศจรรย์ อยู่เสมอ ทีมของเราไม่เคยขอเรี่ยไรเงินจากคริสตจักรใด เราไม่เคยพาผู้เชื่อไปออกนอกลู่นอกทางจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เราขอบคุณทุกท่าน ทุกคริสต์จักรที่หิวกระหายการอัศจรรย์ของพระเจ้า หิวกระหายการปลดปล่อยจากโรคภัย และท่านได้ประจักษ์ด้วยตาแล้วว่า มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทำงานผ่านทีมของเราอย่างมากมาย ทั้งๆ ที่เราไม่มีศาสนศักดิ์ใดๆ แต่พระเยซูเจ้ารับรองการทำงานของเรา เพียงเรายื่นมือออกไปในพระนามขององค์ การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ปี ค.ศ. 2010 จึงเป็นปีมหาพรสำหรับทีมปลดปล่อยของเรา พระเจ้าทรงโปรดปรานให้เราไปไกลถึงต่างประเทศด้วย ขอบคุณพระเจ้า

  ขอขอบพระคุณพระเจ้า และขอบคุณผู้รับใช้ทุกท่านที่กล้าเปิดต้อนร้บเรา

  ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)