ปีใหม่ เหลียวหลัง แลหน้า ผู้นำจะพาคุณไปข้างหน้ากับพระเจ้า (3)


แบบสำรวจความสนใจ
คำชี้แจง: กรุณาเช็คถูกในช่องที่ตรงตามความคาดหวัง หรือความเห็นของท่านตามความเป็นจริงเท่านั้น
ท่านคิดว่า ปีใหม่ ค.ศ. 2011 ท่านคิดว่าท่านตั้งใจจะปรับปรุงพฤติกรรมของท่านอย่างไร (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

                [   ]  ไปร่วมนมัสการพระเจ้าเช้ากว่าเดิม
                [   ] ท่องพระคัมภีร์ให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 1 ข้อ
                [   ] เข้าร่วมการชั้นเรียนศึกษาพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ
                [   ] อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้/ ผู้นำคริสเตียนให้มากขึ้น ทุกๆ วัน
                [   ] ถวายทรัพย์อย่างสัตย์ซื่อ
                [   ] ถวายเงินพิเศษ สำหรับพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐ
                [   ] เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาชีวิตคริสเตียนอย่างสม่ำเสมอ
                [   ] ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้น เพราะรู้สึกไม่มีภาระใจในด้านใดๆ มากนัก
                [   ] ตั้งเป้าหมายในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐ หรือเป็นพยานเพื่อจะนำคนมารับเชื่อพระเจ้า
                [   ] อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวเป็นประจำมากขึ้น
                [   ] ให้อาจารย์หรือ ผู้นำพาไปน่าจะดีกว่า
                [   ] สมัครเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานต่างๆ ของคริสตจักร
                [   ] สมัครเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เชื่อใหม่ หรือน้องเลี้ยง
                [   ] อยากไปคืนดีกับพี่น้อง หรือคนที่ผิดใช้กันในปีที่ผ่านไป
                [   ] ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส หญิงหม้าย และเด็กกำพร้า
                [   ] ปรับปรุงความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า
                [   ] อยากจะหยุดพักการรับใช้ เพราะทำมาหลายปีแล้ว รู้สึกว่าเพียงพอแล้ว

ขอพระเจ้าอวยพระพรคริสต์จักรที่อยากเติบโตทุกแห่งนะครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)