วีดีโอคลิปหายจากโรคนอนไม่หลับ Sleeping disorder


Feb 18, 2011
 การหายโรคด้วยแรงอธิษฐานในพระนามพระเยซู ของผู้เชื่อ ลุงโมเสส มีอาการนอนไม่หลับมาเป็นเวลากว่าสิบปี เมื่อปลายปีที่แล้วเราได้อธิษฐานให้เขาในพระนามพระเยซู หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้พบเขาอีกเลย เวลาผ่านไป 8 เดือน วันนี้ เพื่อนผู้รับใช้เชิญผู้นำ ผู้ดูแลคริสตชนจากคริสตจักรต่างๆ มาในงานขอบพระคุณพระเจ้า เราจึงได้พบกับอาจารย์โมเสสและภรรยาอีกครั้งหนึ่ง

 พวกเขาดีใจมากที่ได้พบกับเราอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาบอกว่าเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจากโรคนอนไม่หลับ มาได้ระยะหนึ่งแล้วหลังจากได้รับการอธิษฐานวางมือช่วยเหลือในพระนามพระเยซูคริสต์ เราก็ดีใจเช่นกันที่ความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์สามารถช่วยเหลือคนมากมายให้ได้หลุดพ้นจากผลร้ายของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้  เราเองไม่ได้ครอบครองศาสนศักดิ์ ไม่ได้ทำงานโดยมีหน่วยงานใดสนับสนุน แต่เราทำงานนี้ด้วยใจรัก และได้ผลอย่างนี้ เราดีใจมากที่ อาจารย์โมเสสและภรรยาได้รับการหลุดพ้นแล้ว เราจึงอยากแบ่งปันคำพยานนี้ เพื่อเป็นแรงหนุนใจให้คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่จะกล้าก้าวออกมาจากความเชื่อแบบสติล มาเป็นความเชื่อแบบไดนามิค  เพื่อผู้เชื่อแท้อีกมากมายที่จะช่วยร่วมแบ่งปันความเชื่อแห่งการปลดปล่อยนี้เป็นความยินดีกับคนอื่นๆ อีกมากมายที่กำลังทุกข์ทรมานจากโรคภัยต่างๆ

ขอให้พระนามของพระเยซูจงเจริญ อาเมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)