An Deaf ear healed in the Name of Jesus - Reewatตาคนนี้แกคงเจ็บปวดและรำคาญตัวเองกับเรื่องหูตึง ไม่ค่อยได้ยินเสียง หูแกข้างหนึ่งไม่ได้ยินเสียง หรือได้ยินเพียงนิดเดียว เป้นระยะเวลานานพอสมควร แกไม่เคยได้รู้จักพระเยซูตลอดชีวิตของแก แกก้ไหว้ผี ไหว้สาง ต้นไม้ ใบหญ้า และรูปภาพต่างๆ ไปอย่างนั้น เนื่องจากไม่มีใครไปบอกเรื่องพระเยซู ถ้าจะว่าเป็นความผิดของแกที่ทำอย่างนั้นก็คงไม่ใช่ ความผิดส่วนหนึ่งคงต้องตกเป็นของพวกคริสเตียนที่แกมีบ้านเรือนตั้งอยู่ในเขตบริการของโบสถ์คริสต์เหล่านั้น

 แน่นอนที่เดียวการที่คนจะออกไปประกาศ มันต้องมีคนนำไป ต้องมีคนส่งเขาไป แต่โบสถ์คริสต์ปัจจุบันมีแห่งใดบ้างที่จ้างผู้ประกาศหลายๆ คน บ้างอ้างว่าการจ้างผู้ประกาศทำให้สิ้นเปลื้อง แต่คนที่อ้างอย่างนี้มันจะไม่มีโอกาสออกไปประกาศด้วยตนเองเกือบทั้งหมด เพราะพวกเขาต้องดิ้นรนหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกัน

 ผู้อาวุโสคนหนึ่งที่ผมได้รู้จัก ได้บอกกับผมถึงสาเหตุที่กองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองต้องพ่ายแพ้ อาจมีสาเหตุอยู่ 4 ประการ

 คือ
1. ขาดการสื่อสารระหว่างศุนย์บัญชาการ กับกองทหารที่อยู่แนวหน้า 
2. น้ำมันเติมรถถังส่งมาไม่เพียงพอ ไม่ทันเวลา ขาดๆ เกินๆ ตอนหลังไม่มีน้ำมันส่งมาเลย
3. ไม่มีกองกำลังทางอากาศสนับสนุน
4. ขวัญกำลังใจทหารไม่ดี ขาดเสบียงสนับสนุนอย่างรุ่นแรง

 ถ้ากองทัพขาดสี่อย่างนี้  กองทัพใครไม่แพ้ก็คงเป็นกองทัพเทวดาเท่านั้น เมื่อได้ฟังดังนี้แล้ว ผมก็มานึกเปรียบเทียบดูกับ การรบฝ่ายวิญญาณของคริสเตียน ผมตั้งคำถามว่า
 1. แม่ทัพใหญ่ของคริสเตียนแต่ละค่าย รู้จักศัตรูและยุทธวิธีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณดีพอหรือยัง
2. แม่ทัพแต่ละทัพ ทั้งทัพบก เรือ อากาศ สามัคคีกัน ทำงานสอดประสานกันดีหรือเปล่า
3. กองทัพคริสตชน ได้ฝึกฝนให้ ขุนศึก นายพันทั้งหลายรู้จักยุทธศาสตร์ หรือกลวิธีในการรบสงครามฝ่ายวิญญาณหรือเปล่า
4. ผู้นำกองทัพในแต่ละเหล่า สนับสนุนและสื่อสารอย่างชัดเจนกับกำลังในเขตควบคุมของตนเอง อย่างแม่นยำ ชัดเจนหรือเปล่า
5. กองทัพของคริสเตียนต้องการยึดครองดินแดนของพวกศัตรู โดยได้ส่งทหารออกไปรบ แล้วพวกทหารได้รับการแก้ปัญหา 4 ข้อที่ผมอ้างมาข้างบนหรือเปล่า

ข้อพระธรรมหนุนใจ โรม บทที่ 10

10:14 แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้
และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้
และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินอย่างไรได้

10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน
และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้า

 ขอพระเจ้าอวยพระพรให้กองทัพของชาวคริสต์
สามารถร่วมมือกันเอาชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณ
ให้ได้พื้นที่ในประเทศมากต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 RW MU. Feb 20, 2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)