ทำไมโรงเรียนชอบจัดสอบวันคริสต์มาส (ความภูมิใจเพื่อคริสตชนไทย)


พี่น้องชาวคริสต์คงจะหาคนที่กล้าและบ้าบิ่นแบบผมนี่คงหาได้ไม่ง่ายนัก เพราะพวกเราถูกสอนมาให้เชื่อฟัง ให้ทำตาม ให้ยอมต่ออำนาจรัฐ และผู้มีอำนาจปกครอง

ผมเข้าใจว่ามีคริสเตียนที่มีอาชีพเป็นครูมากมายทั่วประเทศไทย แต่เรื่องนี้อาจยังไม่มีใครกล้าทำแบบนี้ แต่ผมทำไปแล้วและเก็บความดีใจนี้ไว้หลายปี เพื่อจะบอกชาวคริสต์ว่า ประเทศไทยเขามีระเบียบห้ามโรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรๆ ที่ทำให้นักเรียนลาหยุดในวันคริสตมาสไม่ได้แล้ว

ผมสังเกตมาหลายปีว่า ทำไมโรงเรียนรัฐบาลหลายโรงเรียน แม้ว่าจะมีครูที่จบการศึกษาระดับสูง บางคนเคยเรียนโรงเรียนคริสเตียนแต่พอเขามาทำงาน เขาไม่เคยคิดถึงวันคริสตมาสเลย พวกเขาจัดสอบวันที่ 25 ธันวาคม มาตลอด ผมมีลูกหลายคน สังเกตมาหลายปี ทนไม่ไหว จึงส่งจดหมายถึงเจ้านายใหญ่ ผู้บังคับบัญชาใหญ่ในกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษา คือสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เสียเลย

ผลปรากฎว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ไม่จัดสอบวันที่ 25 ธันวาคมอีกเลย  ขอบพระคุณพระเจ้าและคุณหญิงกษมา ที่ช่วยให้ลูกหลานคริสเตียนได้ไปโบสถ์ในวันคริสต์มาสได้

นี่คือสำเนาที่ผมได้รับตอบ ตอนท้ายจะเป็นหนังสือร้องเรียนที่ผมส่งไป ลองอ่านดูนะครับ

From: kasamvar@emisc.moe.go.th
(kasamvar@emisc.moe.go.th)


Sent:
  Wed 12/03/08 6:30 AM
reewat mu (reewat@hotmail.com)

(จดหมายอีเมล์ตอบกลับ- สำเนาจากต้นฉบับ)
Re:  ขอความเมตตา  เด็กอยากลาวันคริสต์มาสก็ทำไม่ได้
เรียน ท่านผู้ปกครอง
ดิฉัน ได้รับทราบแล้ว ขอขอบคุณที่ส่งข่าวให้ทราบ พร้อมนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทุกเขต เรื่อง การอนุญาตให้นักเรียนลาหยุดเพื่อร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้แจ้งไปยังสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.......สำเนาหนังสือ ส่ง ................
Original Message -----
จาก: "Reewat Mu"
ถึง: kasamvar@emisc.moe.go.th
ส่ง: วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008, 17 นาฬิกา 43 นาที 35 วินาที
หัวเรื่อง: ขอความเมตตา เด็กอยากลาวันคริสต์มาส ก็ทำไม่ได้

เรื่อง ร้องเรียนโรงเรียนที่มีตารางสอบตรงกับวันที่ 25 ธ.ค.
กราบเรียน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา                     เนื่องจากกระผมเป็นผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งที่ได้รับความกดขี่และ ความไม่เป็นธรรมจากทางโรงเรียนรัฐบาลหลายๆ โรงเรียนเป็นเวลาหลายปี สืบเนื่องมา ทั้งที่สิ่งนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร    และตัวกระผมเองไม่มีเจตนา และไม่อยากจะรบกวนท่านเลยแต่ก็จำใจ   จำเป็นต้องกราบเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อท่านจะได้รับทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนืองๆ เสมอมา  กระผมขอสรุปความสั้นๆ ดังนี้
                   โรงเรียนรัฐบาลหลายแห่งในจังหวัดxxxอาทิ  โรงเรียนxxxxxวิทยาคม โรงเรียนxxxวิทยาคม   และอาจมีโรงเรียนอื่นๆ อีกหลายโรง ที่กระผมไม่ทราบ หรืออาจมีในจังหวัดอื่นๆ อีกมาก   ได้กระทำการโดยไม่ได้คำนึงถึงการกดขี่ทางด้านศาสนา และส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจแก่ชาวคริสเตียนทั่วไป   ซึ่ง ในจังหวัดxxx มีประชาชนที่นับถือคริสต์อยู่จำนวนไม่น้อย   นักเรียนรอบนอกส่วนหนึ่งเป็นชาวเขา และชาวบ้านทั่วไปที่นับถือคริสต์ ได้มาเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล  

                 แต่ปรากฏว่า โรงเรียนต่างๆ ได้จัดสอบกลางภาคตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม เกือบทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงสัปดาห์ที่ ต้องมีการจัดการสอบกลางภาคพอดี   ปีนี้โรงเรียนหลายๆ โรงเรียนในจังหวัดxxx อาทิ โรงเรียนxxมัคxxวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ก็ประกาศออกมาในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนแล้ว ว่าจะจัดสอบในวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสพอดี

                 ทำไมหรือ ?   ท่านครับ   พวกเราชาวคริสเตียนในรอบหนึ่งปี เรามีเพียงวันเดียวที่สำคัญที่สุดทางศาสนาคริสต์   เป็นวันที่พวกเราทุกคนจะต้องไปโบสถ์ และทางคริสตจักรเองมีการจัดวันคริสต์มาสทุกปี การจัดงานก็ไม่ได้จัดสำหรับเด็กๆ ชาวคริสต์เท่านั้นแต่ยังเลี้ยงอาหาร ขนม และทำกิจกรรมต่างๆ   เพื่อให้ความสุขสำหรับเด็กๆ และชุมชนทุกปี แต่ประเทศไทยมีการเอื้อเฟื้อแก่ศาสนาพุทธอย่างมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ของ ประเทศนับถือพุทธ  

                    มีวันหยุดของทางราชการที่เกี่ยวกับ ศาสนาพุทธปีหนึ่งหลายวัน และเด็กๆ ชาวคริสต์ของเราต้องถูกบังคับ ขืนใจให้ไปวัด   ไปทำกิจกรรมต่าง ที่เราไม่อยากทำ ต้องเข้าสวดมนต์ในการอบรมค่ายพุทธบุตร หรืออะไรต่างๆ  และ พวกเราก็ยอมปฏิบัติตามแต่โดยดี เนื่องจากพระเจ้าของเราสอนให้เราเชื่อฟังเจ้านายและผู้มีอำนาจ พวกเราจึงไม่ได้ทำการเดินขบวน หรือประท้วงใดๆเลย  

                    ท่านครับ พวกเราขอพึ่งบารมีของท่าน   หากเป็นไปได้ หากท่านจะแจ้งขอร้องเรียนนี้   ไปยังโรงเรียนต่างๆ ว่าหากฝ่ายวิชาการของโรงเรียนรัฐบาลจะใช้วิจารณญาณสักนิด   ได้โปรดผ่อนผันให้เด็กๆ ชาวคริสต์ที่จะสามารถไปร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยจัดวันสอบไม่ให้ตรงกับวันที่
25 ธันวาคม  เพื่อเด็กชาวคริสเตียนที่เป็นคนไทยเหมือนกัน    จะ สามารถลาได้ในวันนี้เพื่อเด็กและครูอาจารย์ที่เป็นชาวคริสต์จะสามารถลาหยุด สักหนึ่งวันเพื่อจะสามารถไปจัดคริสต์มาสร่วมกันอย่างมีความสุข     แทนที่เด็กๆ และครูชาวคริสเตียนจะไม่สามารถลาได้เลยในวันที่ 25 ธันวาคม เพราะมันเป็นวันสอบของโรงเรียน   หากลาก็จะมีความยุ่งยากและปัญหาต่างๆ เกิดแก่ทั้งโรงเรียนและเด็กเอง

                   กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้มีเมตตารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้น้อยมาตลอด   ขอ พระเจ้าอวยพระพรท่านให้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้น อันเนื่องจากกุศลจิตที่ท่านได้มีเมตตาต่อ ชนกลุ่มน้อยที่นับถือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของชาวโลก คือพระเยซูคริสต์ เนื่องจากวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดของท่าน และปีหนึ่งเราก็มีวันนี้เท่านั้นที่ทุกคนต้องการไปนมัสการพระเจ้าและมีความ สุขกัน

            ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงควรมิควรแล้วแต่ท่านจะพิจารณา
ผู้ปกครองนักเรียน
  (Rice Evangelist )

  0873553xxx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)