จำยอมรับเชื่อเพราะถูกท้าทาย(2)A Challenge to surrender to Jesus.


คุณยายผู้มีชื่อว่า "ยา" ได้รับการรักษาให้หายจากอาการตาฟาง

หลังจากที่ผมได้อธิษฐานเผื่อป้าพันไปแล้ว ผมก็ได้สอนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับการรักษาอย่างอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์เดชของพระนามพระเยซูคริสต์  คุณยายคนนี้ แกบอกผมว่า แกเคยได้ยินเรื่องพระเยซูมาบ้างแล้ว แกบอกว่าพระเยซูคือพระที่ถูกเขาเอาตะปูตอกติดไม้กางเขนและทรมานจนตาย  ยายยาเพียงแต่เคยได้ยินเท่านั้นแต่ไม่เคยเปิดใจรับเชื่อพระเยซู  ผมจึงท้าทายคุณยายว่า

"คุณยายครับ ตอนนี้ยายกราบไหว้อะไรเป็นรูปเคารพประจำตัวหรือเปล่า"
คุณยายตอบว่า " มีค่ะ ฉันมีรูปเคารพประจำวันเกิด อยู่อันหนึ่ง"

ผมถามรุกต่อไปว่า "ยายครับ  รูปเคารพที่ยายกราบไหว้มานานนั้นถ้ามันเป็นพระเจ้าที่แท้จริงยายคงไม่ต้องทุกข์ทรมาน แถบยังเป็นโรคตาฟางมองอะไรก็เห็นไม่ชัดเจนอย่างนี้นะ"


"คุณยายกราบไหว้รูปเคารพนี้มานานหรือยัง" ผมถามต่อ

" โอย ฉันกราบไหว้บูชามานานตั้งแต่ตอนฉันเป็นสาวน้อยแล้ว" คุณยายตอบ

ผมจึงสืบความต่อว่า "คุณยายครับ  อาการตาฟางของยายนี่มันเป็นอย่างไร"

คุณยายตอบว่า

" ฉันต้องรีบทำอาหารและทานอาหารให้เสร็จก่อนสามโมงเย็น เพราะตอนค่ำฉันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็น ถ้าเห็นก็เป็นเพียงเงารางๆ ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน"

ผมจึงพูดท้าทายคุณยาย ยา ต่อไปว่า


"หากผมอธิษฐานขอพระเยซูเจ้าช่วยแล้วคุณยายหายดี คุณยายจะยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าประจำตัวตลอดไปได้ไหม คือแบบว่า ต้องมีสัจจะคือคำไหนคำนั้นเลย คุณยายจะยอมไหม"

คุณยายลังเลอยู่นานหลายนาทีและตอบว่า

"ไหว้ทั้งสองอย่างไม่ได้หรือจ๊ะ"

ผมตอบว่า

"โอ้ คุณยายครับ คนทั่วไป, ตามความเชื่อของคนทั่วไป เขาไม่แคร์ว่าจะมีพระกี่องค์ จะมีรูปเคารพกี่องค์ บางคนอาจมีเป็นสิบ เป็นร้อย แล้วแต่กำลังทรัพย์  กำลังศรัทธา แต่ถ้าคุณยายยอมรับพระเยซูเพียงองค์เดียวก็เหลือกินเหลือใช้แล้ว เพราะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ถูกสร้างด้วยมือมนุษย์ หรือเกิดจากการจินตนาการของมนุษย์ พระเยซูเป็นพระเจ้าที่ไม่ชอบอยู่กับรูปเคารพ เป็นพระเจ้าที่หึงหวง เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ เคลื่อนไหว พระองค์ไม่ต้องการให้คนที่เชื่อพระองค์ไปกราบไหว้สิ่งอื่น"

"คุณยายชอบผู้ชายที่มีหลายเมียไหมครับ มีผู้หญิงดีๆ คนไหนบ้างที่อยากจะให้สามีเอาเมียน้อยเข้าบ้าน และมีเมียน้อยมากๆ  เช่นเดียวกันครับ พระเยซูคือพระเจ้าที่ต้องการให้เราเป็นเหมือนสามีเดียว, ภรรยาเดียว ไม่สำส่อนทางเพศ ไม่นอกใจ รักเดียวใจเดียว เพราะพระเยซูคือพระเจ้าแท้ ไม่ใช่ของเทียม"

"ผมขอท้าทายคุณยายนะครับ หากว่าคุณยายเปิดใจให้พระเยซูวันนี้ หากคุณยายหายแล้ว และอยากหายตลอดไป ผมขอแลกเปลี่ยนบางอย่างกับคุณยายได้ไหมครับ คือ ขอให้คุณยายเลิกกราบไหว้รูปเคารพประจำวันเกิดเสีย แล้วหันมาร่วมกับคริสเตียนคนอื่น เรียนรู้เรื่องพระเยซูร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆ "

คุณยายยาเปิดใจยอมรับพระเยซู และเมื่อผมได้อธิษฐานเผื่อคุณยาย คุณยายยามีอาการดีขึ้น คุณยายสามารถมองเห็นลายมือของตนเองได้ดีขึ้นมาก และคุณยายได้ละทิ้งสิ่งที่นับถือมานานหลายสิบปี หันมากราบไหว้ นับถือพระเยซูคริสต์เพียงพระองค์เดียว

ทำไมผมต้องขอให้คนที่รับการรักษาเลิกกราบไหว้วิญญาณต่างๆ และรูปเคารพ เพราะว่าการกราบไหว้สิ่งที่มือมนุษย์ทำขึ้นมันผิดหลักการของพระเจ้า เพราะในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเจ้าที่หวงแหน

คนที่รับเชื่อพระเยซู เมื่อรับการรักษาแล้ว หากไม่เลิกกราบไหว้วิญญาณอื่น ไม่นานเขาก็จะกลับมาเป็นโรคที่เคยเป็นอีก อาการป่วย อาการปวดต่างๆ จะกลับคืนมาหาเขาอย่างเดิม  นั่นคือสาเหตุว่าทำไป ผมต้องบอกความจริงนี้แก่ทุกคนที่มาขอรับการอธิษฐานอวยพร

ในประเทศไทยมีการประกาศเผยแพร่ความเชื่อเรื่องพระเยซูคริสต์อย่างมากมาย  มิชชั่นนารีบางคนลงทุนเป็นล้านบาทในการรวบรวมคนให้มาฟังเรื่องพระเยซู และรับการรักษาให้หายโรคด้วยคำอธิษฐานแต่สิ่งที่เราได้พบครั้งแล้วครั้งเล่าคือ คนจะรับเชื่อพระเยซูเพียงชั่วคราว เพื่อขอรับการรักษาโรคให้หายโรคเท่านั้น หลังจากที่เขาหายดีแล้ว พวกเขาก็จะกลับไปอยู่ในความเชื่อเดิม ไปกราบไหว้วิญญาณ และรูปเคารพเหมือนเดิม ไม่นานพวกเขาก็พบกว่าโรคภัยและอาการป่วย อาการปวดต่างๆ ทยอยกันกลับมาหาเขา บางคนยังป่วยมากกว่าเดิมอีกด้วย

หลายคนได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บป่วย หรือถูกวิญญาณสิงสู่มากมาย บางคนดีใจที่ได้รู้จักพระเยซู ดีใจที่พระเจ้าดีมาช่วย  เมื่อกลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์ อยากจะติดตามความเชื่อแบบคริสเตียน แต่เนื่องจากเขาไม่เข้มแข็งพอที่จะเดินในทางสายใหม่นี้

หลายคนจึงเปรียบเป็นแค่ต้นกล้าที่ปลูกบนดินปนหินยังไม่พอ แต่ยังถูกปกคลุมด้วยพุ่มต้นหนามใหญ่  ไม่นานก็แห้งเหี่ยวไป  เมื่อถูกปกคลุมด้วยวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นที่นิยมการบูชาวิญญาณบรรพบุรุธ  การไหว้รูปเคารพเป็นพันๆ ชื่อ  เครือญาติและครอบครัวจะกีดกันไม่ให้คนในครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าได้ง่ายๆ  การถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมการนมัสการ  การสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่น   ผู้เชื่อใหม่ที่ไม่ได้มาโบสถ์จึงไม่ได้รับการเลี้ยงดูด้านจิตวิญญาณ ไม่ได้รับอาหารทางจิต จึงเป็นเพียงต้นกล้าขาดน้ำที่แห้งเหี่ยวรอวันตายเท่านั้น จึงไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใหม่  หรือรับสันติสุขจากพระเจ้าได้เท่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้นเราจึงพบว่า ผู้เชื่อจำนวนเป็นพันๆ หลงหายไปสู่ทางเดิม ความเชื่อเดิมๆ เพราะวัฒนธรรมและกลไลการปกครอง ระบอบการปกครองท้องถิ่นของไทย ได้กีดกันทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ให้คนสามารถเดินไปในวิถีความเชื่อแบบคริสเตียนได้ง่ายๆ  คนที่สามารถติดตามพระเยซูจริง จึงมีแค่คนที่ถูกเลือกมาจริงๆ และมีปริมาณเพียงไม่กี่คนเท่านั้น  เพราะการติดตามไม้กางเขน คือเส้นทางแห่งความลำบากและขวากหนาม ยากนักที่ใครๆ จะสามารถเดินตามไปได้โดยไม่ยอมเสียอะไรเลย

วิธีการกีดกันคนในครอบครัวไม่ให้มาเชื่อพระเยซูแบบทุ่มเทคือ การด่า การเสียดสีด้วยคำพูดของคนในครอบครัว เครือญาติ  พวกเขาจะกล่าวหาว่าโง่  ถูกหลอก  ทรยศต่อครอบครัว อกตัญญูต่อครอบครัว พ่อแม่จะลดหรือยกเลิกผลประโยชน์หรือสิ่งใดๆ ที่สมาชิกในครอบครัวจะได้รับ ญาติจะพากันรุมจิกรุมด่า รุมเกลี้ยกล่อมจนยอมถอนตัวจากการติดตามพระเยซู  เพราะการติดตามทางแห่งความรอดบาปนี้มันไม่ง่าย มันต้องฝืนธรรมชาติบาปที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว  ต้องทนเหนื่อยล้า บางคนความยินดีตอนที่ได้รับการปลดปล่อย ได้รับการรักษาจากพระเจ้าถูกลบเลือนหายไปจนหมด บางคนกลายเป็นคนตายด้าน กลายเป็นทาสของนิสัยบาป  ต้องทุกข์ทรมานด้วยโรคภัย และภัยพิบัติต่างๆ ตลอดชีวิต ไม่มีวันได้ผุดได้เกิด ไม่มีวันได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงอีกเลย 

ในด้านสังคม  ชุมชนจะไม่ให้คนเชื่อพระเยซูสามารถฝังศพหรือทำพิธีศพในสุสานของหมู่บ้าน  ในบางชุมชนในชนบท  หากมีการเก็บเงินบำรุงศาสนสถาน มีการเกณฑ์แรงงานในวันอาทิตย์ หากคนที่เชื่อพระเยซูไม่ให้ ไม่ไปร่วมจะถูกตราหน้า และถูกบีบ ถูกกีดกันไม่ให้เข้ารับสวัสดิการของชุมชน ถูกโดดเดี่ยว ถูกนินทาว่าร้าย  หาว่าเป็นแก่เงิน เห็นแก่ผลประโยชน์ที่คริสเตียนบางพวกประกาศศาสนาด้วยการเอาผลประโยชน์ เอาของไปแจกให้ฟรี

ในด้านกลุ่มคริสเตียน  หากมีผู้เชื่อคนใดที่เติบโตขึ้นในความเชื่อ  หากอยากจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐ  อยากจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้า พวกเขาจะถูกกีดกันไม่ให้ทำ ไม่ให้ใช้งบประมาณของโบสถ์  จะมีคนคอยพูดเสียดสีหาว่าเป็นลัทธิ เป็นพวกเพี้ยน  แต่ในทางกลับกันหากคนใดเป็นผู้เชื่อธรรมดา ไม่ต้องการเคลื่อนไหวในการประกาศ ในการอธิษฐานพวกเขาจะอยู่อย่างสบายๆ ไม่มีใครขัดขวาง ไม่มีเรื่องเดือลร้อน  เพราะศาสนาต้องการให้คนเป็นเพียงนักบริจาค  นักนั่งฟัง  เป็นเหมือนลูกแกะอ่อนที่ต้องกินน้ำนมอ่อนๆ หวานๆ ไปจนวันตาย 

ผมคิดว่าน่าจะมีคริสเตียนเป็นพันๆ คนในประเทศไทย ที่ตั้งแต่เขารับเชื่อพระเยซูยังไม่สามารถนำคนมาหาพระเจ้าเกินสามคนในชั่วชีวิตของเขา ด้วยเรื่องนี้  ผมคิดว่าคริสเตียนไทยต้องกลับมาหาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างเร่งด่วนที่สุด  ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อจะต้องเร่งสร้างผู้เชื่อที่เข้มแข็งที่สามารถใช้สิทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ ผู้นำสร้างผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาให้ได้  คือต้องสร้างคนให้เป็นสาวก มากกว่าการพาคนมาเชื่อศาสนาคริสต์เพื่อให้เป็นสมาชิก  ที่นั่งฟังเป็นปีๆ แต่ยังไม่เกิดผลเท่าที่ควรให้ได้

เพราะสมาชิกธรรมดาไม่สามารถจะก้าวไปสู่ผู้เชื่อที่มีสิทธิอำนาจของพระเจ้าได้ง่ายนัก  เพราะระบบความเชื่อคริสเตียนของคนไทย ยังไม่ไปถึงจุดแห่งการสร้างสาวกพระคริสต์ เพราะระบบการสร้างคนของคริสตจักรยังไม่มีประสิทธิภาพ  อาจมีแผนการทำงานอยู่บ้าง แต่ก็เป็นแผนการเพื่อของบประมาณเท่านััน ไม่ได้เป็นแผนที่มีประสิทธิผลมากนัก  ที่เห็นอยู่ในศาสนสถานของชาวคริสต์ทั่วไป พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นเพียงแค่การสร้างคนให้มาร่วมคริสตจักรเท่านั้น  และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าปรับปรุงมากที่สุดในประเทศไทย

คริสเตียนไทยที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นหมื่นๆ คนยังไม่เคยสัมผัสกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า หลายคนเชื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานบางอย่าง พระเจ้าช่วยบางอย่าง จำนวนไม่น้อยเป็นคิสตาม  คือเป็นตามพ่อแม่ แต่ไม่กลับใจ  ไม่อ่านพระคัมภีร์  ไม่รู้จักพระเจ้าดีพอ  บางคนไปโบสถ์เป็นประจำแต่พวกเขายังไม่ได้รับฤทธิ์เดชแห่งการเป็นพยาน เนื่องจากระบบการสอนของคริสเตียนเน้นแต่การเรียนตามทฤษฏี และหลักข้อเชื่อมากกว่าการพาผู้เชื่อออกไปหาประสบการณ์ด้านการประกาศด้วยสิทธิ์อำนาจ 

คริสเตียนหลายกลุ่มปฏิเสธฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า มีอาจารย์นักเทศน์หลายคนที่เทศนาเก่ง ไปที่ไหนคนฮากันตรึม การจะเชิญไปเทศนาต้องมีคิวนานๆ ติดต่อกันเป็นหลายเดือน  บางคนเขียนหนังสือขาย แต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์อำนาจทางวิญญาณ ไม่มีการเจิมของพระเจ้า พวกเขาไม่ค่อยได้ขับผี ไม่ได้วางมือให้คนหายโรคในทันที พวกเขาอ้างว่าของประทานไม่มี พวกเขาจึงเป็นแค่นักสอน นักทฤษฎีเท่านั้น

ผมเองเคยหลงอ่านหนังสือของอาจารย์ดังๆ ในเมืองไทยบางคนที่เป็นเกจิในด้านศาสนศาสตร์ รู้สึกชื่นชมในภูมรู้ และข้อมูลการสืบค้น การแปลภาษาที่สละสลวยของท่าน แต่ต่อมาพบว่า พวกเขาเป็นแค่นักเล่านิทาน นักสอนให้คำทำดี ยึดมั่นหลักการความเชื่อของพรรค เลือกเชื่อพระเจ้าเฉพาะในสิ่งที่กลุ่มของพวกเขาเอามาเขียน มากกว่าการเชื่อพระคัมภีร์ทั้งเล่ม  ประกาศด้วยการแจกของ แจกทุน ให้ผลประโยชน์  บางคนสอนให้คนกลัวพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้อยู่เฉยๆ ต่างๆคนต่างอยู่กับผี  มาวันนี้ผมได้พบกว่า ผมต้องเอาหนังสือของพวกเขาไปทิ้ง  เมื่อผมไปร้านหนังสือคริสเตียน  หนังสือบางเล่มพอเห็นชื่อ  ชื่อหนังสือดูดีมาก แต่พอเห็นชื่อคนแต่ง  ถ้าให้ฟรีๆ ผมยังไม่รับเอามาอ่านให้รกสมอง เพราะมันสอนแต่เรื่องวิธีการเป็นคนดีเท่านั้นไม่ได้สอนให้รู้จักสิทธิ์อำนาจและของประทานของพระเจ้า สอนแบบศรีธนนชัย เลี่ยงบาลีเก่ง อวดภูมิรู้ ยะโสและบ้าอำนาจ

นักเทศน์นักสอนหลายคนในจำนวนนี้ไม่ได้ดีไปกว่าคนไม่รู้จักพระเจ้าอย่างอาจารย์จตุพล ชมพูนุช นักพูดฝีปากเอกเลย พวกเขาเป็นแค่นักพูดเดินสายขายความคิดและหลักศาสนศาสตร์เท่านั้น พวกเขาทำการอัศจรรย์ในพระนามพระเยซูไม่เป็น บางคนสอนไปว่า การอัศจรรย์ไม่มีแล้ว ผีไม่มีในคริสเตียน โบสถ์คริสต์ไม่มีผีอยู่ พระวิญญาณบริสุทธฺ์ไม่มีการบัพติสมาใครอีกแล้ว นอกจากสาวกร้อยยี่สิบคนของพระเยซูในวันเพนเตคอส  พวกเขาสอนวิธีการรับศีลบัพติสมาตามแบบที่พวกเขาชอบ ตามความสบาย ความสะดวก พวกเขาชอบถกเถียงกันว่า พิธีของใครศักดิ์สิทธิกว่า ใช้น้ำแบบจุ่มหรือ แบบเอาทาหน้าผา

แทนที่พวกเขาจะแสวงหาพระเจ้าและกลับใจใหม่ เริ่มสอนในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้น  สอนให้คนแสวงของประทานฝ่ายวิญญาณที่เป็นเหมือนศาสตราวุธที่คริสตจักรต้องมี เช่นการสังเกตวิญญาณ การเผยพระวจนะ การวางมือรักษาโรค อัครทูต ครู อาจารย์ ผู้ประกาศเผยแพร่ เพื่อเอาไปต่อสู้กับวิญญาณต่างๆ ที่สิงสู่ในคน ในผู้เชื่อที่อ่อนแอ  ในคณะกรรมการปกครองที่เป็นทาสบาป  แต่พวกเขากลับมอบอำนาจการปกครอง คริสตจักรให้อยู่ในรูปของประชาธิปไตย คือการเลือกตั้งกรรมการ  การจัดสรรโคว์ต้า โบสถ์หลายแห่งการมอบอำนาจการบริหารให้กับศิษยาภิบาลเพียงคนเดียว โดยไม่มีผู้ใช้ของประทานอื่นได้รับค่าตอบแทนใดๆ เลย  หลายแห่งจ้างผู้รับใช้ไม่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิก และจ้างนักการศาสนาด้วยค่าตอบแทนที่ถูกแสนถูก  บางแห่งพวกเขาจ้างนักการศาสนาให้เป็นเพียงนักพิธีกรรม ผู้ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ในยามที่พวกเขาจะขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานศพ และพิธีกรรมต่างๆ เท่านั้น

คริสเตียนเป็นพันๆ คนไม่เคยรู้ว่า ผู้เชื่อพระเยซูในประเทศอื่น หรือประเทศลาวเดี๋ยวนี้มีจำนวนเท่าไหร่  คริสเตียนในสมัยก่อน และปัจจุบันต้องได้รับการข่มเหงอะไรบ้าง  ปัจจุบันการข่มเหงยังมีอยู่ทั่วไป บางประเทศเช่นประเทศลาว คริสเตียนที่ลาวต้องทุกข์ทรมานสาหัสในการที่พวกเขาจะประกาศตนว่าเป็นคริสเตียน พวกเขาต้องเสียสิทธิมากมายในการรับเชื่อพระเยซู ผิดกับคริสเตียนไทยบางส่วนที่ชอบอยู่อย่างสบายๆ เป้นทองไม่รู้ร้อน ไม่ต้องเดือดร้อนอะไร บางคนปีๆ หนึ่งนำคนมาเชื่อคนเดียวก็ยังไม่ได้ อาจารย์หลายคนก็มีสปอนเซอร์ดี มีองค์กรที่มีทุนหนาก็สบายไป ทำงานตามแบบแผนของระบบ ไม่ต้องคิดมาก

แต่หากมีใครสักคนที่อย่างจะพาคนให้ไปสู่ระดับความเชื่อที่สูงขึ้น แต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคนานัปการต้องถอย  ต้องหยุดอยู่กับที่ ย้ำเท้าที่เดิม นักการศาสนาหลายคนต้องจำใจ สอนแต่หลักศาสนศาสตร์ตื้นๆ ซ้ำไปซ้ำมาปีแล้วปีเล่า  พวกเขามองไปทางไหนก็มีแต่คริสเตียนเป็นทาสบาป  คนไม่กลับใจจริงก็สามารถเป็นเจ้าอธิการได้ เป็นอะไรก็ได้ถ้ามีเส้นมีสาย มีครอบครัว ตระกุลหนุนยัน  นักเทศน์ไม่กล้าผ่าตัดเนื้อเน่า เนื้อร้าย จำใจต้องพูดหวานๆ เทศนาประเล้าประโลมใจ  แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆ หากจะสอนให้หนักๆ และเอาจริงเอาจังนักการศาสนาหลายๆ คนก็ต้องย้ายบ้านบ่อยๆ บางคนย้ายบ้านบ่อยจนเข็ด ในที่สุดก็ยอมละทิ้งอุดมการณ์กลายเป็นเพียงนักการศาสนพิธีเท่านั้น

ถึงเวลาหรือยังที่คริสเตียนจะกลับมาแสวงหาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจริงๆ  เลิกบาปจริงๆ กลับใจจริงๆ หันมาพระเยซูคริสต์ผู้พิชิตความตาย  ร่วมใจกันประกาศพระนามอย่างเอาจริงเอาจัง  วันอีสเตอร์น่าจะไม่ใช่วันหาไข่ ไม่ใช่เป็นวันชุมนุมพบญาติผู้ล่วงลับ  ไม่ใช่วันรำลึกข้อพระธรรมเกี่ยวอุโมงค์ศพที่ว่างเปล่า ไม่ใช่วันเทศนาเกี่ยวกับเส้นทางไปเอมมาอูสอีกแล้ว แต่เป็นวันที่คริสตชนพากันออกไปเดินที่ลานเมือง ที่ถนนในเมือง   ในชุมชนเพื่อประกาศให้สาธารณชนรู้ว่า พระเยซูคือพระเจ้าที่พิชิตความตาย  เป็นพระเจ้าผู้เป็นอยู่ เป็นพระเจ้าที่สามารถทำการอัศจรรย์ผ่านมือของคริสเตียนผู้เชื่อแท้ทุกๆ คน ไม่ใช่เฉพาะนายมัทธิว ชาวอินเดีย นายยองกีโช ชาวเกาหลี นายเรนฮาร์ด บองเก้ ชาวเยอรมัน หรือนายเฮนดรี้ มาดาวา จากยูเครน แต่พระเยซูเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ผ่านใครที่มีชื่อไทยเช่นๆ  นายนิกร นายธวัช นายธงชัย นายสีทอง อาจารย์เหม็น นายบุญรัตน์ นางบุญมา นายดำ นายแดง  นาย ก.ไก่ นางแจ๋ว ป้าสุข ป้าคำ ฯลฯ นางหรือนายอะไรๆ ที่ชื่อเป็นคนไทย

ถ้าครั้งใดที่ผู้นำด้านจิตวิญญาณชาวคริสต์ออกไปเทศนาเขาก็สามารถวางมือคนให้หายป่วย หายใข้ ถ้าเป็นดังนี้ ไม่นานเราจะเห็นคนเป็นล้านๆ มาเชื่อพระเยซูคริสต์ เพื่อรับการยกบาปอย่างแท้จริง

อาเมน ขอพระเยซูเจ้าอวยพรประเทศไทย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ5/11/2554

    ตอนนี้ยายมองเห็น98%เเล้วครับขอบคุณพระเจ้า^-^

    ตอบลบ

You may post your comments here.
หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเชิญออกความเห็นได้
(กรุณาใช้ข้อความสุภาพ และสร้างสรรค์)